Hvad er træfiberisolering?

Træfiberisolering fremstilles af cellulosefibre fra træer. Når et træ fældes, bruges den bedste del til bl.a. byggematerialer, mens resten bliver til flis, der bl.a. bliver bearbejdet til isolering. Træfibrene findeles, og der tilsættes brandhæmmende kemikalier, som også er med til at holde skadedyr væk.

Træfiberisolering kan anvendes både ved nybyg og til efterisolering af eksisterende bygninger.

Materialet fås både som granulat, der kan blæses ind i hulrum i fx bygningens lette ydervægge, og som formfaste batts, der kan opsættes i vægge og loft. Du kan fx godt blæse træfiberisolering ind oven på et lag af mineraluld på loftet, hvis du vil efterisolere til et tykkere lag.

Klimapåvirkning

Træfibre er et af de mest klimavenlige isoleringsmaterialer. Træ lagrer CO2, indtil det øjeblik det bliver brændt af eller nedbrydes, og derfor er klimabelastningen negativ.

Træfibre er lavet af et restprodukt, og derfor er det med til at sikre fuld udnyttelse af en naturlig ressource. Derudover kan man ved at plante nye træer sikre, at der stadig er materialer at bruge af fremover. 

Kig efter FSC- eller PEFC-mærket, når du køber træfiberisolering. Så er du sikret, at træet er fældet og produceret under bæredygtige forhold.

Klimaaftrykket for udvalgte isoleringsmaterialer med en u-værdi på 0,15 målt i CO2e pr. m2.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Tallene her viser, hvor mange CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. 

Kilde: Materialepyramiden.dk 

Pris

Stenuld
Glasuld
Papirisolering
Træfiberisolering

Træfiberisolering er et nyere produkt i forhold til andre isoleringsmaterialer, og det vil derfor ikke være at finde i alle byggemarkeder. Det vil i mange tilfælde være dyrere end mineraluld, men der er ikke naturlige begrænsninger på mængden af træfiberisolering, der kan produceres, og hvis efterspørgslen stiger, må prisen forventes at falde.  

Levetid og vedligehold

Levetiden på isoleringsmaterialer er lang, og det kræver ikke løbende vedligehold.

Andre isoleringsmaterialer

Materialer til isolering

CO2e kg pr. m²
Prisniveau
Levetid
Stenuld
16,48
Glasuld
3,07
Papirisolering
-11,19
Træfiberisolering
-15,28
Flere
Sådan bruger du grafikken
Ovenover kan du sammenligne udvalgte byggematerialer.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Klimaaftrykket er målt i CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. Er klimaaftrykket negativt, betyder det, at det er godt for klimaet. Tallet kan variere ved forskellige produkter og kan opgøres i forhold til forskellige enheder.

Prisniveauet er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. Der er tale om gennemsnitlige priser, da der er prisvariationer inden for alle materialer. Det er rene materialepriser for isoleringsmaterialer. Eventuelle udgifter til professionelle fagfolk for at udføre isoleringsarbejdet er ikke medregnet. 1 pengesæk angiver det laveste prisniveau, mens 5 pengesække angiver det højeste.

Levetiden er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. 1 timeglas angiver den korteste levetid, mens 5 timeglas angiver den længste.