Hvad er stenuld?

Stenuld bliver fremstillet af sten, som bliver smeltet om under høj varme, så materialet kan trækkes ud og spindes til små fibre, der bliver samlet som batts, ruller eller granulat. 

Sammen med glasuld, der minder om stenuld, er materialerne også kendt under fællesbetegnelsen mineraluld. 

Stenuld findes både som batts, ruller og granulat, og det er let at arbejde med. Fibrene giver kløe og generer hud, øjne og åndedræt, så du bør bruge værnemidler, når du arbejder med mineraluldsisolering.

Stenuld kan bruges både i terrændæk, ydervægge, på loftet og om rør. 

Klimapåvirkning

Det kræver meget høje temperaturer at fremstille stenuld – også højere temperaturer end fremstilling af glasuld – og det er ikke en fornybar ressource. Det er derfor et af de mest klimabelastende isoleringsmaterialer sammen med en række plastikbaserede produkter.

Klimaaftrykket afhænger af den energikilde, der anvendes til produktionen, og nogle producenter har taget et skridt i en mere bæredygtig retning ved at gå væk fra olie eller kul.

Stenuld kan dog i høj grad genanvendes uden en omfattende bearbejdning, når det ikke længere skal bruges som isolering. 

Klimaaftrykket for udvalgte isoleringsmaterialer med en u-værdi på 0,15 målt i CO2e pr. m2.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Tallene her viser, hvor mange CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. 

Kilde: Materialepyramiden.dk 

Pris

Træfiberisolering
Papirisolering
Stenuld
Glasuld

Stenuld er et velkendt isoleringsmateriale, og der findes mange forskellige producenter af stenuld. Du kan derfor både finde billigere og dyrere former for stenuld. Tjek altid kvaliteten.

Stenuld er typisk lidt dyrere end glasuld, men kan også anvendes til flere formål.

Levetid og vedligehold

Levetiden på isoleringsmaterialer er lang, og det kræver ikke løbende vedligehold.

Andre isoleringsmaterialer

Materialer til isolering

CO2e kg pr. m²
Prisniveau
Levetid
Træfiberisolering
-15,28
Papirisolering
-11,19
Stenuld
16,48
Glasuld
3,07
Flere
Sådan bruger du grafikken
Ovenover kan du sammenligne udvalgte byggematerialer.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Klimaaftrykket er målt i CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. Er klimaaftrykket negativt, betyder det, at det er godt for klimaet. Tallet kan variere ved forskellige produkter og kan opgøres i forhold til forskellige enheder.

Prisniveauet er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. Der er tale om gennemsnitlige priser, da der er prisvariationer inden for alle materialer. Det er rene materialepriser for isoleringsmaterialer. Eventuelle udgifter til professionelle fagfolk for at udføre isoleringsarbejdet er ikke medregnet. 1 pengesæk angiver det laveste prisniveau, mens 5 pengesække angiver det højeste.

Levetiden er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. 1 timeglas angiver den korteste levetid, mens 5 timeglas angiver den længste.