Hvorfor isolere husets ydervægge?

I et dårligt isoleret hus kan helt op til 50 procent af varmen forsvinde ud igennem ydervæggene. Derfor er det ofte en rigtig god idé at få efterisoleret ydervæggene.

Fordi varmetabet gennem ydervæggene især i ældre huse er stort, er det ét af de indsatsområder indenfor energirenovering, hvor der kan hentes besparelser, der kan mærkes på varmeregningen.

Hvornår trænger ydervæggene til isolering?

Som tommelfingerregel trænger husets ydervægge til at blive isoleret, hvis:

  • Huset er over 10 år gammelt.
  • Ydervæggene ikke grundigt er blevet efterisoleret.
  • Ydervæggene er utætte og i dårlig stand.

Der er som regel ingen grund til at efterisolere ydervæggene, hvis huset er under 10 år gammelt. I så fald har ydervæggene skullet leve op til ret skrappe energikrav i bygningsreglementet, bl.a. med hensyn til mængden af isolering. Er huset ældre end 10 år, vil det derimod ofte kunne svare sig.

Hvornår trænger ydervæggene til isolering? 

Hvis husets ydervægge ikke er isolerede, vil det altid være en god idé at få efterisoleret væggene. 

Det er de første 1-5 cm isolering, som virkelig gavner. Jo mere isolering, der allerede er, jo mindre gavner yderligere isolering. Så hvis der er under 10 cm isolering i ydervæggene, vil det være gavnligt at efterisolere.

Er der mere end 10 cm isolering, og er det muligt at efterisolerer yderligere uden store indgreb, vil det også gavne. 

Er ydervæggene allerede tilstrækkeligt isolerede?

Ydervæggen er tilstrækkeligt isoleret, hvis det er en murstensvæg eller anden tung ydervæg, og den er isoleret med 190 mm isolering i alt. Eller hvis det er en trævæg eller anden let ydervæg, som er isoleret med 260 mm isolering i alt.

I begge tilfælde lever væggen op til gældende isoleringskrav i bygningsreglementet. 

På tegninger af huset kan du tjekke, hvor tykt et lag isolering husets ydervægge oprindeligt er isoleret med. Blandt husets papirer kan du måske også finde oplysninger om, hvorvidt ydervæggene senere er blevet efterisoleret.

Det er ofte en god idé at få en professionel til at foretage en vurdering af ydervæggenes tilstand, da det ikke er altid, at tegningsmaterialet og virkeligheden passer sammen. Derfor er det en god ide at få undersøgt husets klimaskærm af en professionel som fx ved hjælp af et termografikamera, som kan afsløre, hvor varmetabet er størst. Eller du kan tjekke ved blot at bore et lille hul i ydervæggen, hvor du kan konstatere, om der isolering i ydervæggene.

Er ydervæggene tætte og i god stand?

Der er stor forskel på murede ydervægge og træydervægge. 

Murede ydervægges tilstand vurderes ud fra fugernes udseende. Om der er revner, eller om de er smuldrende. Er murstenene revnede og er brandskal forsvundet, er væggene ikke i så god stand. Det er ikke almindeligt, at man mærker træk fra en muret ydervæg. Så skal den være i virkelig dårlig stand. 

Har man træydervægge, kan man undersøge, om der er træk fra ydervæggen, om den udvendige side er nedslidt, eller om der er skjolder indenfor. Så kan årsagen være, at væggene er i dårlig stand. 

Har du allieret dig med en bygningssagkyndig til en vurdering af væggenes tilstand, kan vedkommende tage et foto af ydervæggen med et termografikamera. Fotoet viser, om der er steder, hvor væggen er utæt og varmen trænger ud. 

Hvis ydervæggen er gamle, utætte og dårligt isolerede, bør du efterisolere den. Der er overordnet set tre forskellige måder at isolere en ydervæg på:

Ydervægge med hulrum mellem yder og indervægge kan hulmursisoleres.

Ydervægge kan isoleres udefra.

Ydervægge kan isoleres indefra.

Hulmursisolering

Har huset en hulmur, som ikke allerede er isoleret, vil hulmursisolering være en relativt billig og nem metode, som samtidig giver en god varmebesparelse. Er den murede ydervæg med mange revner i fugerne og/eller udfaldne, fuger kan der opstå fugtskader. 

Isolering af ydervæggene udefra

Du kan også spare varme, hvis du isolerer ydervæggen udefra. Isolering af ydervæggene udefra er en god løsning i huse, der ikke har en hulmur. Det er væsentligt dyrere, fordi der skal bygges en ny facade uden på isoleringen. Til gengæld får du samtidig renoveret og tætnet facaden, og du får fjernet alle kuldebroer, da huset får den såkaldte ’frakke’ på.

Isolering indefra

Indvendig isolering af ydervæggen kan som udgangspunkt ikke anbefales. Hvis ikke dampspærren udføres helt tæt, og forbliver tæt, kan der hurtig opstå problemer med skimmelsvamp. Man kan hurtigt komme til at beskadige dampspærren, hvis man sømmer søm i væggen eller lign. Men der kan være tilfælde, hvor det er den eneste mulighed. Er dit hus registreret som bevaringsværdigt, kan kommunen stille særlige krav til facadens udformning, hvorfor hulrum eller indvendig isolering kan være den eneste løsning på klimaskærmen. 

Indvendig efterisolering kan også være en mulighed, hvis du kun vil isolere ydervæggen i et enkelt rum.

Er det nødvendigt med professionel rådgivning, når du skal isolere dit hus?

Det kan være svært at afgøre, hvilken løsning der er den bedste i dit hus. Det kan derfor ofte godt betale sig at få hjælp af en energirådgiver, energikonsulent eller bygningssagkyndig, hvis du er i tvivl om, hvad du bør gøre. 

Professionel rådgivning vil i bedste fald kunne spare dig for en del penge, fordi rådgiveren dels kan hjælpe dig med at finde ud af, hvad du skal gøre ved ydervæggene, og dels kan hjælpe dig med at få afklaret, om isolering af ydervæggene er det rigtige eller eneste sted at starte, hvis du vil energirenovere dit hus. 

God rådgivning vil i det hele taget kunne give dig et overblik over bygningens klimaskærm som helhed, som du dernæst kan bruge, når du skal lægge en realistisk og effektiv vedligeholdelsesplan for dit hus. 

Du kan søge efter energirådgivere, energikonsulenter eller bygningssagkyndige på internettet. Flere forsyningsselskaber tilbyder også gratis vejledning af deres egne energirådgivere og -konsulenter.