Hvad er en god håndværker?

En god håndværker overholder sine aftaler, har respekt for dit hjem og er en kompetent fagperson. Desuden kan han eller hun forklare dig om et byggeprojekt uden at blive alt for fagteknisk.

Med en god håndværker er din byggeopgave i trygge hænder. Gode håndværkere findes der heldigvis mange af. Men desværre er der også nogle, du helst skal undgå. Ellers kan det ende med byggesjusk, spildte penge og en masse besvær.

Hvordan finder du en god håndværker?

Undersøg først, hvilken faggruppe eller håndværkertype der normalt udfører den slags opgave, du vil have lavet.

Ofte er der behov for mere end én faggruppe. Så skal du overveje, om du selv vil stå for styringen eller om du vil have en af håndværkene til at styre arbejdet.

Fag eller hovedentreprise ved valget af håndværker?

I planlægningen er det vigtigt at finde ud af, hvor mange faggrupper der skal involveres. Det er vigtigt, at du ved det inden du skal indhente tilbud på arbejdet.

Selv hvis der er flere faggrupper om at udføre projektet, kan du  selv stå for styringen. Det er dog meget tidskrævende og kræver overblik. Du skal sørge for tidsplan, sikre dig at den holdes og sikre dig at arbejdet bliver udført korrekt. Der er meget arbejde forbundet med styringen af arbejdet, og du skal være rigtig godt inde i projektet for at kunne styre det. Du kan hyre en rådgiver, som kan hjælpe dig med dette arbejde.

I projekter som involverer flere håndværkere, kan det anbefales at placere byggeledelsen hos den håndværker, der har mest at lave på byggepladsen, og dermed aftale at vedkommende skal være hovedentreprenør. Hovedentreprenøren har ikke alene byggeledelsen, men har også alle de øvrige håndværkere under sig. Det giver dig den fordel, at hele ansvaret for udførelsen påhviler én håndværker, hvilket kan gøre din dialog med håndværkerne nemmere. Du skal fx kun have tilbud fra og skrive aftale med ét firma, hvis du benytter dig af en hovedentreprise.

Sørg for at aftale prisen på hele opgaven inkl. byggeledelse med hovedentreprenøren, før byggesagen påbegyndes. Prisen ligger typisk på mellem 5 og 10 procent af byggesummen og det afspejler, hvor meget arbejde, der er i at styre byggeriet.

Hvilke håndværkere er oplagte at bruge til små opgaver?

Har du et mindre projekt, fx maling af et par rum eller udskiftning af nogle vinduer, kan et mindre håndværkerfirma være en fordel, da det ofte er mere fleksibelt og hurtigere til at rykke ud.

Er du nervøs for, om et firma har økonomiske problemer og ikke har råd til at dække eventuelle fejl, kan større firmaer af typen A/S eller ApS være en fordel. De har normalt bedre mulighed for at rette større fejl, uden at firmaet går konkurs.

Virksomhedstypen siger dog langtfra alt om et firma, men det kan give dig en idé, som kan underbygges eller afvises, hvis du undersøger firmaet nærmere. Der er offentlig adgang til regnskaberne for alle virksomheder, der er A/S eller ApS, via den offentlige database over danske selskaber, cvr.dk. Et enkeltmandsfirmas økonomi er meget svær at undersøge, da det er personligt ejet.

Fordele og ulemper ved at vælge en lokal håndværker

Hvis din opgave ikke er så stor, kan det være en god idé at bruge en lokal håndværker, som er tættere på og dermed lettere kan rykke hurtigt ud. Desuden kan der være noget troværdighed at hente ved en lokal håndværker, hvis man har fælles referencerammer. Det kan desuden være en god idé at bruge en håndværker, som fx din nabo har været tilfreds med. Det øger sikkerheden for et godt resultat.

Til gengæld kan der være penge at spare ved at bruge håndværkere fra en egn, hvor arbejdsløsheden er højere end der, hvor du bor. I sådanne tilfælde vil det ikke kunne betale sig rent økonomisk at vælge en lokal håndværker.

En ulempe ved at bruge håndværkere, der kommer langvejs fra, kan være trafikken. De timer, som håndværkerne sidder i bilen, skal jo betales, og der er kun kunderne til at betale. Afstand og transporttid kan også gøre det sværere at få håndværkeren til at rette mindre fejl senere hen.

Hvor og hvordan finder du de gode håndværkere?

Der er mange muligheder for at søge efter og finde dygtige håndværkere - både gennem anbefalinger og på internettet.

Anbefalinger fra naboer, kollegaer og venner kan være en rigtig god måde at finde en håndværker på. At få en direkte anbefaling fra en, du kender og stoler på, vejer mere end løse og tilfældige kontakter og reklamer.

Uanset hvordan du har fået kontakt til håndværkeren, er det altid en god ide at spørge til seneste referencer eller til kunder, som du har mulighed for at kontakte for at høre, hvor tilfredse de har været med den pågældende håndværker.

Håndværker på internettet

Der findes også hjemmesider, der online formidler kontakt mellem kunder og håndværkere. Det sker fx ved, at du som boligejer gratis lægger din private byggeopgave ind på den pågældende hjemmeside, hvor de tilmeldte firmaer kan tilbyde sig, alt efter hvilken opgave det er, hvor den er, og hvor stor den er.

Denne metode kan være velegnet til at skabe kontakt, men vær varsom med at indgå forpligtende aftaler over internettet. Ofte er det nødvendigt, at håndværkeren besøger dig for at besigtige forholdene og tale med dig, inden et seriøst og bindende tilbud kan afgives.

Ved større sager som opførelse af en tilbygning eller udskiftning af en tagkonstruktion må onlinetilbud frarådes. Et større projekt kræver normalt et mere omfattende materiale at regne tilbud ud fra (tegninger/beskrivelser) end det materiale, de fleste hjemmesider giver dig mulighed for at lægge ud, og et indledende møde og en besigtigelse kan kun yderst sjældent undværes ved denne type sager. Men igen, som kontaktskaber kan internettet være fint.

Her kan du finde håndværkere på internettet

Der findes mange digitale platforme, hvor du kan finde håndværkere. Herunder kan du se et udpluk af mulighenderne. Undersøg platformen og dens betingelser, før du vælger håndværker igennem den.

Brancheforeninger, håndværkerlav og garantiordninger

Du kan også lede efter gode håndværkere via brancheforeninger, håndværkerlav og forskellige faggruppers garantiordninger. Der kan ofte være fordele ved, at firmaer kollektivt støtter hinanden, fx igennem private ankenævn og i nogle tilfælde endda med garantiordninger, som kan betale, hvis noget går galt.

Vælger man en håndværker, der er medlem af Byg-garanti har man en vis form for sikkerhed, hvis arbejdet ikke er udført ordenligt og firmaet er lukket. Det gælder dog kun ved byggeri for under 1 million kr.

Anbefaling fra andre håndværkere

En anden metode til at finde en god håndværker er gennem en håndværker, som du allerede har tillid til. En god håndværker kender tit andre gode håndværkere.

Anbefaling fra rådgivere

Hvis du har kontakt med rådgivere, kan du også spørge dem til råds. En ingeniør, arkitekt eller bygningskonstruktør har ofte et relativt godt netværk, som du som kunde normalt kan få lov at trække på.

Det skyldes, at rådgiveren er en flergangskunde, og derfor får samlet erfaringer om håndværkere af flere omgange, hvor du som privatperson typisk kun har den ene kontakt med en tømrer eller anden håndværker.

Tjekliste for udvælgelse af gode håndværkere

  • Vurder firmaets grundlag: Historie, størrelse, økonomi og virksomhedstype (ApS, A/S, I/S, enkeltmandsvirksomhed).
  • Undersøg referencer: Kontakt firmaet og få oplyst eventuelle referencer. Tal gerne med tidligere kunder og se tidligere projekter.
  • Undersøg firmaets speciale: Det kan gøres ved at spørge ind til, hvilke specialer firmaet har, og hvilke opgaver det tidligere har løst. Videre- og efteruddannelse kan også fortælle lidt om specialer.
  • Undersøg firmaets erfaring: Er firmaet nyetableret, hvor mange års erfaring har de ansatte, hvor stor erfaring rummer virksomheden?
  • Undersøg, om firmaet er med i brancheforeninger og evt. garantiordninger: Spørg firmaet, og tjek svaret på internettet, hvis det er muligt.
  • Tal med de ansvarlige for firmaet: Er der god kemi mellem dig og håndværkeren, og virker han interesseret og engageret i din opgave? Generelt er det vigtigt, at der er god kemi.

De fleste informationer kan du få ved at tale med de ansvarlige for firmaet. Du kan også søge information på internettet.

Når du har udvalgt de firmaer, du ønsker at kontakte, skal du til at indhente tilbud fra dem. Sørg altid for at indhente flere tilbud til samme opgave.

Billedserie: Sådan ser de forskellige håndværkere ud