En arkitekt kan hjælpe med meget i forbindelse med nybyggeri, ombygning eller tilbygning af dit hus, sommerhus eller lejlighed – uanset om det er en stor villa eller en lille et-værelses lejlighed.

Her får du en liste over ti måder, en arkitekt kan hjælpe på i byggeprojekter, hvad enten du har brug for rådgivning, skitsering, sparring eller detaljerede arkitekttegninger.

Under listen kan du se, hvad en arkitekt koster, og hvordan du finder den rigtige til lige præcis dit projekt.

Det kan en arkitekt gøre for dig

1. Hjælpe dig i gang

På et idémøde kan arkitekten blandt andet vurdere dine idéer, analysere og prioritere dine ønsker og behov, vurdere de arkitektoniske og lovgivningsmæssige muligheder i din bolig, og selv komme med forslag. Et idémøde koster normalt 1.000 – 7.500 kr.

2. Fremtidssikre boligen

En arkitekt kan sikre, at boligen let kan omdannes, hvis fx der kommer flere børn til familien, når børnene flytter hjemmefra, eller du skal bruge dit hus til en hobby eller lignende.

3. Skitsere din idé

I et skitseforslag kan arkitekten tegne idéerne, så du kan se, hvordan det vil se ud, hvad det vil koste, hvor lang tid byggeprojektet vil tage, og om der er brug for yderligere undersøgelser, fx af jordbundsforhold. Du kan dog hverken søge byggetilladelse eller bygge efter et skitseforslag. Et skitseforslag til en tilbygning eller ombygning på 30-50 m² koster typisk 25.000 – 40.000 kr. inkl. moms. Prisen vil dog stige, hvis byggeriet er særligt komplekst.

4. Sikre, at byggeriet er lovligt

Via et såkaldt myndighedsprojekt kan arkitekten sørge for at lave og ansøge om byggetilladelse, dokumentere at byggeriet overholder gældende regler og færdigmelde byggeriet. Dermed kan du slippe for en masse bøvl og papirarbejde. Et myndighedsprojekt for en tilbygning koster omkring 25.000 – 40.000 kr. inkl. moms. Skitseprojekt og myndighedsprojekt hænger dog naturligt sammen, du vil derfor ofte kunne få en samlet pris for begge opgaver.

5. Gøre dit projekt helt klart til udbud

I et hovedprojekt kan arkitekten blandt andet lave en detaljeret beskrivelse af dit byggeprojekt med fx tegninger, energiberegninger, materiale- og arbejdsbeskrivelser samt tidsplan. Det koster omkring 40.000 – 120.000 kr. Skal du udelukkende have hjælp til dette, vil prisen dog ligge højere.

6. Vælge det bedste tilbud

En arkitekt kan hjælpe med at finde de bedste og nogle gange billigste håndværkere ved at gennemgå deres tilbud og sikre, at du ikke pludselig får en stor ekstra regning. En sådan aftale kaldes en byggeaftale og koster ca. 5.000 – 10.000 kr. Det kan også, endda med fordel, udføres som almindeligt timelønsarbejde.

7. Tjekke håndværkerne

En arkitekt kan være tilsynsfører eller byggeleder, holde byggemøder og referere, mens håndværkerne er i gang, så der undgås fejl og dårligt arbejde. Dette gøres typisk som timelønsarbejde.

8. Tjekke byggeriet for fejl og mangler

Når arbejdet er færdigt, skal det tjekkes, inden det nybyggede tages i brug. En arkitekt kan finde fejl og mangler, der kan blive rettet, uden at det koster dig ekstra. Også dette udføres som timelønsarbejde.

9. Vejlede om energiforbedringer og klimavenlige løsninger

Mange arkitekter har fokus på at finde løsninger, der kan give din bolig et lavere energiforbrug og et godt indeklima, samt på at bygge i klimavenlige og biobaserede materialer, når du skal bygge om, til eller nyt. Derudover kan en arkitekt komme med forslag til, hvordan du får mest ud af dine m2, så du sparer unødige ressourcer. 

10. Gøre boligen mere værd

En arkitekttegnet bolig kan være nemmere at sælge, og ofte vil man kunne opnå en højere salgspris, hvis ordet 'arkitekttegnet' fremgår af salgsopstillingen.

Hvad koster en arkitekt?

Timeprisen for en arkitekt ligger typisk på 1.000 – 1.500 kr. i timen inkl. moms. Ofte skal du også betale for den tid, arkitekten bruger på transport til og fra møder m.m.

Det er dog meget forskelligt, hvor mange timer, det enkelte arkitektprojekt tager fra første idémøde til færdigmeldt hus. Den samlede rådgivningspris afhænger nemlig af, hvad du skal have bygget, dets størrelse og kompleksitet, udfordringer undervejs, samt hvor mange opgaver, arkitekten skal stå for, og om du foretager ændringer af projektet undervejs.

Det endelige arkitekthonorar aftales, når arkitekten har haft mulighed for at vurdere såvel byggeopgaven som dine ønsker til rådgivningens omfang.

Du kan læse mere om prisfastsættelse af arkitekt hos vores samarbejdspartner Danske BoligArkitekter.

Hvordan finder du den rigtige arkitekt?

Der findes rigtig mange arkitekter, og det kan derfor være svært at finde ud af, hvem man skal vælge, når man skal bygge om, til eller nyt. Parametre som geografi, projekttype, stil og kemi kan du dog med fordel tage med i dine overvejelser.

 • Geografi
  Nogle arkitekter tager gerne bilen gennem landet for en opgave, mens andre kun arbejder i deres eget område og måske i et par naboregioner. Dertil kommer, at du som regel skal betale for arkitektens transporttid i forbindelse med arbejdet. Tænk derfor over at vælge en arkitekt i dit eget område, eller sørge for at spørge ind til arkitektens arbejdsradius.
 • Projekttype
  Skal du have lavet en tilbygning til dit hus, så vælg en arkitekt, der har lavet tilbygninger før. Skal du have ombygget dit parcelhus, så vælg en, der har erfaring med parcelhuse. Arkitekter har forskellige styrker, og det kan give dig tryghed at vælge en, der har erfaring med netop det, du skal have lavet.
  Du kan desuden løbe ind i arkitekter, der ikke laver alle former for opgaver eller siger nej til mindre byggeprojekter som en carport eller en trappe. Kig derfor på arkitektens tidligere byggeprojekter.
 • Smag og stil
  Selvom arkitekter sagtens kan se ud over deres egen stil, er det en stor fordel i jeres samarbejde, at I kan lide det samme. Vælg derfor en arkitekt, du deler smag med.
 • Kemi
  At bygge nyt, bygge til eller bygge om tager lang tid og kræver tæt dialog, tillid og samarbejde mellem dig og arkitekten. Det er derfor vigtigt, at I har en god kemi og kan sammen. Inden du skriver under med en arkitekt, kan det derfor være en god ide at mødes til et uforpligtende idemøde.
  Arranger gerne et møde med et par af de arkitekter, du overvejer. På den kan du vurdere, hvem du bedst kan med, og hvem der har de bedste ideer. Et idémøde kan koste op til ca. 7.500 kroner. Det er umiddelbart mange penge, men ser du på dit samlede byggebudget, er det en lille brøkdel og kan betyde, at du vælger den rigtige arkitekt med de rigtige ideer til netop dit projekt.

Du kan også finde din kommende arkitekt hos Danske Boligarkitekter.