Hvad er et skitseforslag?

Skitseforslaget er et af de første tiltag i dit byggeprojekt. Når du har gjort dig de indledende tanker om, hvad det er, du har brug for, og hvordan du i store træk ønsker, at byggeriet skal se ud, er det tidspunktet, hvor du kan involvere en arkitekt i projektet.

Et skitseforslag bliver lavet af arkitekten og er ofte udarbejdet på baggrund af et møde mellem ham eller hende og dig som bygherre. Her kan du fremlægge dine ideer og ikke mindst ønsker. På mødet skal du typisk give arkitekten tegninger af huset samt relevante papirer for huset og området.

Hvis du ikke har tegninger over huset, kan du kontakte teknisk forvaltning i din kommune og høre, om de har dem. Har de heller ikke tegninger, er det nødvendigt at lave nogle nye. Vær opmærksom på, at det er en merudgift til arkitekten.

Der kan være stor forskel på, hvor afklaret man er som bygherre, hvor præcis man er med hensyn til, hvad man ønsker sig og har brug for.

Der er ofte flere måder at udføre projektet på, men der kan også være åbenlyse begrænsninger, der gør, at det, du allerhelst vil have, ikke kan lade sig gøre.

Mødet og skitseforslaget er arkitektens mulighed for at spore sig ind på dine ønsker, krav og muligheder. I den forbindelse er det vigtigt, at du præcist definerer, hvad du vil have, samtidig med at du er åben for ideer og forslag fra arkitekten.

Når du vil bygge nyt, om eller til, er det vigtigt at vide, at du står over for et forløb, der både kan være langt og kompliceret. Om- og tilbygninger er ikke en standardvare som fx at gå ud at købe en bil.

To byggesager er aldrig ens, hverken for boligejeren, rådgiveren (fx arkitekten) eller for håndværkerne. Der er mange detaljer, der skal gennemtænkes, og der kan dukke forhindringer og udfordringer op undervejs. Men jo bedre forberedt du er, jo større er muligheden for at komme godt igennem.

Er der nogen officiel definition af, hvad et skitseforslag fra en arkitekt skal bestå af?

Ingen byggeprojekter er ens, og derfor er der heller ikke to skitseforslag, der er ens. Dog har Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) og Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) udarbejdet ydelsesbeskrivelser for, hvad et skitseforslag eller et idéoplæg skal indeholde.

Ydelsesbeskrivelserne gælder også for meget store byggeprojekter og er derfor formuleret efter det. Men i uddrag formuleres det således: 

  • Et skitseforslag/idéoplæg er en bearbejdning af klientens idé og en vurdering af, om ideen kan realiseres. Alternative ideer kan også behandles i forslaget.
  • Forslaget kan indeholde undersøgelse af grundens forhold.
  • Forslaget kan indeholde en redegørelse for, hvorfor forslaget ser ud, som det gør, samt en behovs- og funktionsanalyse.
  • Forslaget kan indeholde en tidsramme og en budgetramme.

Hvad indeholder et skitseforslag?

Et skitseforslag skal give en god fornemmelse af projektet - både i udseende og omfang. Derfor indeholder et skitseforslag typisk: Tegninger, et økonomisk overslag, en tidsplan samt forslag til materialer og farver.

Tegninger

På tegningerne skal du kunne se og forstå, hvordan huset kommet til at se ud efter byggeriet. De tegninger, der laves, bør derfor være udvalgt, så dette er muligt.

Økonomisk overslag

Det økonomiske overslag giver på et tidligt tidspunkt et fælles udgangspunkt for dig og arkitekten. Arkitekten får en økonomisk ramme, og du som bygherre får en fornemmelse af, hvad byggeriet vil koste.

Projektet er dog stadig på skitseniveau, og det er helt normalt med en afvigelse på +/- 20 procent i forhold til byggeriets endelige pris.

Ud over hvad det egentlige byggeprojekt kommer til at koste, er det også en god idé at se på, om der skal ændres eller bygges om på dele af den eksisterende bolig - også selvom det ikke direkte vedrører byggeprojektet.

For eksempel skal det eksisterende hus ofte også bygges om, når der skal laves en tilbygning, og en ny 1. sal medfører typisk, at hele huset pudses, males eller får skiftet alle vinduer - alt sammen elementer, som skal tages med i det samlede budget.

Tidsplan

Når du først har besluttet dig for at bygge om eller til, kan det sjældent gå hurtigt nok. Med en tidsplan har du mulighed for at se, hvor lang tid byggeriet tager, og i hvilke faser du kan forvente ventetid. Der er som regel ventetid, når projektet skal godkendes af kommunen, eller når der skal indhentes tilbud og laves aftaler med håndværkere.

I denne fase vil tidsplanen typisk være en tidsramme, der overordnet angiver varigheden over de enkelte faser i forløbet.  Det er først senere i de efterfølgende faser tidsplanen bliver mere udspecificeret. 

Materialer og farver

Det vil i skitseforslaget også være beskrevet eller tegnet, hvilke materialer og farver, der skal bruges. Det er vigtigt at aftale med arkitekten, hvor detaljeret dette skal være udført eller angivet.

Såfremt du som bygherre ikke er afklaret omkring endeligt valg af farver og materialer, kan arkitekten komme med forslag og prøver på de forskellige materialer.

Kan skitser både være tegnet med løs hånd og lineal?

Der er stor forskel på, hvordan arkitekter arbejder, og hvordan de vælger at udtrykke sig.

I skitsefasen illustrerer arkitekten projektet på den måde, som han eller hun synes passer godt til projektet, og som vedkommende er bedst til.

Derfor vil én arkitekt levere skitseforslag som løse håndtegninger, mens en anden tegner projektet med lineal, og en tredje tegner på computer.

Det er med til at gøre det svært at sammenligne skitseforslag fra flere forskellige arkitekter. Hvem der har arbejdet mest med projektet, er svært at se.

Den gode idé opstår oftest under arbejdet, før skitseforslaget tegnes. Det er den del, der tager mest tid, og det er svært at se på den færdige skitse.

Hvorfor tegner man ikke detaljerede arbejdstegninger med det samme?

Skitsefasen er den første og indledende fase i et byggeprojekt. Den indbefatter mange beslutninger og meget økonomi, og der bør afsættes god tid til at få alle vigtige spørgsmål afklaret i skitsefasen, fx om den valgte løsning er den rigtige og bedste.

Desuden skal man her skabe sig et overblik over hele projektet - udtryk, materialer og økonomi. Når alt dette ligger fast, kan der i den efterfølgende fase laves mere detaljerede tegninger.

Hvad kan et skitseforslag bruges til?

Et skitseforslag, der indeholder tegninger, økonomisk overslag og tidsplan, vil være en præsentation af, hvordan byggeprojektet kommer til at se ud, hvad det kommer til at koste, og hvor lang tid det vil tage.

På den baggrund kan du vurdere, om det endelige resultat stemmer overens med dine drømme, og du kan derefter beslutte dig for, om byggeriet skal sættes i gang.

Et skitseforslag vil kun sjældent være tilstrækkeligt til myndighedsbehandling, dvs. kommunens godkendelse af byggeriet. Men et skitseforslag vil kunne bruges til at få en forhåndsgodkendelse hos kommunen. Det vil sige, at du viser teknisk forvaltning projektet på skitseniveau, så du allerede på dette tidspunkt kan få en fornemmelse af, om der ligger nogle forhindringer i projektet.

Endelig kan du tage et skitseprojekt og et økonomisk overslag med i banken. Ud fra det kan man opstille et samlet budget for byggeriet og se på, hvordan det kan finansieres, og hvilke omkostninger der er forbundet med det, samt give tilsagn om et lån.

Hvad koster et skitseforslag?

Det er meget vanskeligt at give et konkret svar på, hvor meget et skitseforslag koster, da det afhænger af flere forskellige ting:

  • Hvor omfattende er byggeprojektet? Er der tale om en mindre ombygning eller et helt nyt, stort hus?
  • Hvor kompliceret er byggeprojektet? Er det i store træk en standardvare, fx forlængelse af et eksisterende hus, hvor mange ting som materialer, konstruktion og form er givet på forhånd?
  • Hvilket detaljeniveau er der aftalt? Er der dele af projektet, som skal detaljeres og specialdesignes, fx en havestue, et køkken eller et walk-in closet (påklædningsværelse)?

Det kan være vanskeligt for arkitekten på forhånd at sige, hvor lang tid den kreative skitsefase vil tage. Nogle gange giver byggeprojektet stort set sig selv, det gælder fx en tilbygning. Andre gange kan en arkitekts ideer vende tingene lidt på hovedet, så du skal omkring flere løsninger og skitser, inden du vælger den endelige udformning.

Nogle arkitekter - og særligt større tegnestuer - har specialiseret sig i fagområder, der ikke har med enfamiliehuse at gøre, og du vil sjældent kunne få dem til at give et bud på en sådan opgave.

Det er typisk mindre tegnestuer, der har enfamiliehuse som deres arbejdsområde, og her vil en pris på et skitseprojekt kunne ligge på 15.000 kr. til 30.000 kr. (2023 priser).