1. Brug ikke fugtig isolering, når du skal efterisolere

Du skal ikke bruge isolering, der har stået utildækket ude, så det er blevet vådt. Det øger risikoen for skimmelsvamp og råd i din bolig. Du skal altid opbevare isoleringen omhyggeligt dækket af med presenning eller lignende. Det bør også være løftet op på paller, så der er luft imellem isoleringen og jorden.

2. Isolér ikke foran ventilationshuller

... eller andre udluftningskanaler. Deres funktion er at sikre et stabilt og godt indeklima, også på loftet. Hvis du tildækker ventilations- og udluftningshuller, kan fugt i luften ikke ventileres bort, og du øger risikoen for råd og svamp.

3. Isolér ikke oven på en utæt dampspærre

Isolér som udgangspunkt ikke oven på en utæt dampspærre. Tjek dampspærren. Er den fuld af huller, eller er den ikke tæt langs siderne og i overlægget mellem banerne, skal den skiftes. Du skal som udgangspunkt ikke efterisolere, hvis der helt mangler en damspærre. Er du i tvivl om, hvorvidt du kan isolere på din dampspærre, så bed en rådgiver eller en tømrer vurdere, om dampspærren er i god nok stand.

4. Sjusk ikke med isoleringen ved spær

Du bør ikke bare stoppe isolerering ned ved spær, bjælker eller lignende for at udfylde unøjagtige tilskæringer. Isoleringspladerne skal tilpasses ved hjælp af isoleringskniv og tommestok. Mål præcist op, og skær isoleringen til, så den passer helt perfekt.

5. Sjusk ikke med isolering på dine vandrør

Du skal skære omhyggeligt ud for alle samlinger og t-stykker, og du skal huske at tape alle samlinger og sørge for, at isoleringen når helt ind til væggen, hvor vandrørene kommer ud.

6. Sjusk ikke med samlinger

Du skal hele tiden kontrollere, at isoleringen ligger pænt, og at alle samlinger er helt tætte. Husk at forskyde samlingerne i de forskellige isoleringslag, så isoleringen bliver helt tæt.

7. Glem ikke gangbroen

Du bør etablere en gangbro på loftet, hvis der ikke allerede er en, og du skal efterisolere. En gangbro gør det nemmere at komme omkring, når tagkonstruktionen skal besigtiges. Hæver du en eksisterende gangbro, skal du være opmærksom på, at den kan være stabiliserende for tagkonstruktionen.

8. Glem ikke luft under gangbroen

Du skal sikre, at der minimum er fem cm mellemrum til udluftning mellem isoleringen og gangbro. Hvis gangbroen fylder hele loftsarealet, skal der være udluftningsspalter ca. pr. en meter i gangbroen.

9. Isolér ikke, hvis du er i tvivl

Du bør ikke udføre isoleringsopgaver, du er i tvivl om, før du har rådført dig med en byggesagkyndig, en rådgiver eller en tømrer.

10. Sjusk ikke med beskyttelsesudstyret

Glem ikke at bruge beskyttelsesdragt med hætte, åndedrætsværn, handsker og korrekt kniv.