Hvorfor er opbevaring af byggematerialer vigtig?

Fugt er den største årsag til skader i bygninger. Det gælder ikke mindst nybyggeri, hvor det alt for ofte sker, at våde og fugtige byggematerialer bygges ind i konstruktionerne, og det kan nedsætte levetiden for det nye hus, ombygningen eller den nye tilbygning. På våde eller fugtige materialer dannes nemt skimmelsvamp, som giver et dårligt og usundt indeklima. I nogle tilfælde bygges materialer, som allerede er ramt af skimmelsvamp, også ind i byggeriet.

Det er især materialer med organisk indhold som træ og træmaterialer, gipsplader og tapet, som er modtagelige for fugt og skimmelsvamp. Fugtpåvirkningen kan også ødelægge materialernes overflade og få dem til at deformere så meget, at de reelt er ubrugelige. Skimmelsvamp kan også vokse på uorganiske og porøse materialer som gasbeton og isoleringsmåtter, hvis de bliver støvede og fugtige. 

Materialer, som ikke selv bliver angrebet af skimmelsvamp, kan også give problemer, hvis de er våde eller fugtige, når de monteres. De kan efterfølgende afgive fugt til omkringliggende fugtfølsomme materialer.

Byggevarer som hårde hvidevarer, el-materiel og ventilations- og varmeanlæg, som indeholder følsomme mekaniske eller elektroniske dele, kan tage skade, hvis de udsættes for regn eller stærke fugtpåvirkninger på byggepladsen, inden de monteres i byggeriet.

Andre påvirkninger end fugt

Det er ikke kun fugt og vand, der kan ødelægge byggematerialer. Solens ultraviolette stråling virker også nedbrydende på visse typer kunststoffer som polypropylen- og polyetylenfolier, der bruges til f.eks. undertag, dampspærre i baner, og polysulfid, der bruges i forbindelse med afstandsprofiler og kanter på termoruder. 

Krav i bygningsreglementet

I bygningsreglementet BR18 har man taget konsekvensen af de omfattende problemer med fugt i nybyggeri. Det er nu et krav, at der tages særlige hensyn til klimapåvirkning af især fugtfølsomme byggematerialer hele vejen igennem byggeprocessen, lige fra indpakning og håndtering hos producenten, over korrekt opbevaring på byggepladsen til korrekt håndtering og indbygning i byggeriet og efterfølgende udtørring af byggefugt i bygningen.

Kravene kan bl.a. opfyldes, ved at materialerne skærmes mod nedbør og sikres mod ophobning af fugt, mens de opbevares på byggepladsen. Materialerne kan f.eks. opbevares i telte eller skure eller under tag i selve byggeriet, så snart det er muligt.

Betydning for materialegarantien

Når du køber byggevarer og materialer til dit byggeri, vil de være omfattet af en produktgaranti, som normalt forudsætter, at de opbevares forsvarligt og monteres korrekt i bygningen. 

Har du fx købt nye vinduer, hvis producent er medlem af VinduesIndustrien, vil produktet være omfattet af Dansk Vindues Verifikation (DVV) femårige garanti på materiale- og fabrikationsfejl. Har du opbevaret vinduerne på byggepladsen, så de er blevet udsat for regn, risikerer du, at de tager skade, og så bortfalder garantien.

Hvis du har en entreprenør til at udføre byggeopgaven, vil det være vedkommendes pligt at sørge for, at byggematerialerne opbevares korrekt på byggepladsen og beskyttes mod vand og fugt. Eventuelle problemer med udførelse eller materialer vil være dækket af entreprenørens garanti.

Hvordan opbevares byggematerialer korrekt på byggepladsen?

Fugtfølsomme materialer skal opbevares overdækket, altså tørt i skure, telte eller i original indpakning evt. suppleret med presenning. De skal ligge klodset op med afstand til underlaget, så fugt mellem materiale og underlag ikke samler sig, men bliver ventileret bort. 

Længere tids udendørs opbevaring på jorden bør undgås, også selvom der er lagt en fugtspærre under materialerne, og de overdækkes med presenninger. Dels er der skimmelsvampe ved jordoverfladen, og dels vil der kunne samles fugt på og under afdækningen.

Materialer pakket ind i plast

Gulvbelægninger af træ, limtræ m.m. leveres ofte pakket ind i plast, men det beskytter ikke nødvendigvis materialerne under udendørs opbevaring. Selv et lille hul gør det muligt for vand at trænge ind i emballagen, som derefter fungerer som et badekar, der holder på fugten. Det giver stor risiko for skimmelsvamp.

Ligger de emballerede materialer i solen, vil varmen kunne drive fugt ud af træet, der sætter sig som kondens på plastemballagen, hvorfra det igen vil gøre træet fugtigt og give grobund for skimmelsvamp.

Andre udsatte materialer

Maling og andre produkter, der ikke kan tåle frost, skal opbevares i opvarmede rum, hvis der er risiko for lave temperaturer. Produkter, der er følsomme over for uv-stråler, skal opbevares afskærmet fra sollys.

Materialer som glas- og stenuld er i sig selv ikke følsomme over for fugt og skimmelsvamp, men kan suge meget vand. Sjusket opbevaring kan medføre, at isoleringsmåtterne bliver støvede eller snavsede af jord, og så får skimmelsvampene pludselig en chance. Disse materialer skal derfor også opbevares tørt og rent.

Opbevaring af byggematerialer i forhold til anvendelse

Uanset om du selv står for arbejdet eller har en entreprenør til det, er det vigtigt, at byggepladsen planlægges grundigt fra starten - herunder også levering og oplagring af byggematerialer og adgang til dem. 

Ved større byggerier som nybyggeri og tilbygning skal der bruges ret store mængder materialer, og der skal bruges forskellige materialer i de forskellige stadier af byggeriet. For at få en effektiv arbejdsgang skal materialerne derfor kunne opbevares tæt på, hvor de skal bruges, og der skal også være adgangsveje, når materialerne skal læsses af. 

Det er en god idé at planlægge leveringen af materialerne, så de kommer så kort tid som muligt, inden de skal bruges. Det får byggepladsen til at fungerer bedre i det daglige, da den ikke er fyldt op med materialer, og det mindsker også risikoen for, at materialerne tager skade af f.eks. regn og fugt under langvarig opbevaring.

Opbevaring af byggematerialer i forhold til personsikkerhed

Forsvarlig opbevaring af byggematerialer på byggepladsen er vigtig for sikkerheden. En overskuelig og velplanlagt byggeplads, hvor alt har sin plads, er selvsagt mere sikker at færdes på end en rodet byggeplads, hvor materialer og rester ligger og flyder.

Opbevaring af byggematerialer i forhold til tyveri

Såkaldt svind, hvor det er entreprenørens egne ansatte, der stjæler, samt tyverier, er årsag til milliontab på både store og små byggepladser. Både værktøj og materialer kan blive stjålet af tilfældige forbipasserende og professionelle kriminelle.

Det er derfor vigtigt at sikre byggepladsen bedst muligt, evt. med et solidt hegn, der kan lukkes uden for arbejdstiden. Det vil gøre det mere besværligt at trænge ind på byggepladsen og ikke mindst at køre materialerne væk. Dyre materialer, byggevarer og værktøj skal så vidt muligt låses forsvarligt inde.