Pladsmangel? Måske har du allerede et loftsrum eller kælderrum, der er godt fyldt op? Eller lejer dig ind i et depotrum et sted i byen? Eller også er du på udkig efter et sted, hvor du kan stille de ting, som du kun ved sjældne lejligheder har brug for?

I ældre lejlighedskomplekser er det meget normalt, at der følger enten et loftsrum eller et kælderrum med, når du lejer en bolig. I nyere boliger skal du typisk betale ekstra for at have adgang til et opbevaringsrum, og det er slet ikke sikkert, at der er mulighed for at få et i den bygning, du bor i. Her er alternativet enten at skaffe sig af med ting eller betale sig fra det ved at leje lagerplads hos et professionelt opbevaringsfirma. 

Det siger Bygningsreglementet om opbevaring i etageboliger

Det nyeste bygningsreglement, BR 18, stiller krav til, at man ”i tilknytning til etageboliger og sammenbyggede enfamiliehuse etablerer et tilstrækkeligt og aflukket areal til opbevaring af større brugsgenstande, f.eks. cykler, barnevogne og rollatorer”. 

Bygningsreglementet stiller derimod ikke krav til, at der derudover skal være adgang til særskilt opbevaringsplads som fx et pulterkammer. Det er op til de enkelte kommuner at bestemme, om der skal opføres pulterkamre i forbindelse med nybyggeri. 

Kilder: Bygningsreglementet.dk og kk.dk

Gem eller smid ud?

Skal tingene gemmes, sælges, foræres væk eller smides ud? De spørgsmål kender de fleste nok alt for godt.

For nogle mennesker er det rigtig svært at skille sig af med ting, også selvom de ikke repræsenterer en egentlig værdi. Det kan også være, at tingene i pulterkammeret blot har hobet sig op gennem årene, uden der egentligt er blevet taget stilling til, om det er nødvendigt at gemme dem længere. 

Under alle omstændigheder er det en god idé at gennemgå sit opbevaringssted engang imellem og se, om der er noget, som trænger til at komme videre. 

Hvis du fx betaler leje for opbevaring, er det måske værd at overveje, om lejen af pladsen overstiger værdien af de ting, du har der. Måske kan det bedre rent økonomisk svare sig at skille sig af med ting og så generhverve dem, hvis du en dag skulle få brug for dem igen, frem for måned efter måned at betale til en lagerplads for ting, der måske aldrig kommer i brug igen?

Opbevaringsløsning til dine ekstra ting i kælder eller loftsrum 

Som tommelfingerregel er det altid bedst at opbevare ting et sted, hvor:

 • Der er tørt.
 • Temperaturen er stabil.
 • Der er god ventilation.

Især, hvis du opbevarer møbler, papirer, tøj og andre tekstiler og lignende, der er følsomme over for fugt og temperatursvingninger. 

Nogle boligforeninger har lavet en guide til, hvordan du skal opbevare dine ting, lige netop i deres forening. Følg den – det gør din chance for, at indboforsikringen dækker større, hvis uheldet er ude, og der skulle ske skade på dine ting. 

Tjekliste, når du skal opbevare ting:

 • Lav en grundig sortering, og skaf dig af med de ting, du ikke bruger.
 • Skil dine møbler ad, hvis det kan lade sig gøre. Så fylder de mindre.
 • Stil de tungeste ting nederst.
 • Pak tingene ind, så du beskytter dem mod støv og fugt. 
 • Opbevar billeder og spejle oprejst, så de ikke bøjer.
 • Stil ikke tunge ting oven på madrasser, hynder mv., da du risikerer at længerevarende tryk efterlader fordybninger.
 • Stil stablede kasser en smule væk fra væggen, så der er en smule ventilation, og du forebygger, at der kommer mug.
 • Læg plastik på gulvet for at beskytte mod fugt nedefra.
 • Klods dine ting op på materialer, der kan tåle vand, hvis de står i en kælder. Så beskytter du dem, hvis der skulle komme oversvømmelse.
 • Markér tydeligt uden på kasserne, hvad der gemmer sig i dem. Så er de nemmere at finde frem senere.
 • Stil de ting, du bruger oftest, så de er nemmest at fat i. 
 • Lav en oversigt over indholdet i dit opbevaringsrum og opdater den jævnligt.
 • Brug flyttekasser af god kvalitet og eventuelt plastikkasser, hvis kasserne skal stå stablet over en længere periode.

Husk den forsikringsgodkendte lås

Hvis du opbevarer dine ting i et fx et kælderrum eller loftsrum, hvor du selv skal sørge for en lås, skal du bruge en forsikringsgodkendt lås, hvis du skal gøre dig forhåbning om at få dækket dit tab i tilfælde af indbrud. Bemærk dog, at forsikringen som regel ikke dækker ”særligt indbo”, der fx kan være designmøbler, ure, pelse, kunst og antikviteter. 

Opbevaring i kælderrum

Hvis du har adgang til opbevaring i et kælderrum, bør du stille dig selv følgende spørgsmål:

 • Lugter der muggent eller jordslået?
 • Har der tidligere været oversvømmelse i kælderen?
 • Er vægge og gulve fugtige?
 • Er kælderen uopvarmet?
 • Er der plamager på væggene?
 • Mangler der ventilation i kælderen?

Hvis du kan svare ja til et af ovenstående spørgsmål, er der en stor sandsynlighed for, at kælderen ikke er et sikkert sted at opbevare ting, som ikke tåler fugt.

I udgangspunktet er det fornuftigt kun at opbevare ting, der kan tåle vand – og udelukkende ting, som kan erstattes på den ene eller anden måde. Med andre ord: Lad være med at opbevare uerstattelige fotos, breve og lignende i kælderen. 

Opbevaring i loftrum

I modsætning til opbevaring i kælderen, er der næppe nogen fare for, at dine ting bliver udsat for oversvømmelse ved skybrud. Til gengæld skal du stadig være opmærksom på, om loftet er tørt, varmt og tæt, og om der er tilstrækkeligt med ventilation. 

Ventilation er vigtigt, hvis du vil undgå, at dine ting kommer til at lugte hengemt. 

Hvordan er du forsikret?

Uanset, om du opbevarer ting i et kælderrum, et loftsrum eller hos et professionelt opbevaringsfirma bør du undersøge, om forsikringen dækker i tilfælde af, der skulle ske skade på dine ting eller i tilfælde af indbrud. Læs din police igennem eller kontakt dit forsikringsselskab, hvis du er i tvivl.

Forsikring ved opbevaring i kælder- eller loftsrum

Typisk vil din indboforsikring dække nogle af dine ting, men ikke alle. 
De ting, der hører ind under kategorien ”særligt indbo” vil ikke være dækket, ligesom nogle forsikringsselskaber muligvis ikke dækker alle genstande i tilfælde af vandskade. 

”Særligt indbo” er fx elektroniske apparater, musikinstrumenter, antikviteter, kunst, ægte tæpper, skind, våben, vin og spiritus.

Særligt indbo er i udgangspunktet heller ikke dækket, selvom rummet er forsvarligt låst af med en forsikringsgodkendt lås. Kontakt dit forsikringsselskab og hør nærmere om, hvordan du er dækket. 

Forsikring ved opmagasinering hos professionelt firma

Hos nogle professionelle opbevaringsfirmaer er det enten obligatorisk eller muligt at tilkøbe en forsikring. Hvis dine ting i forvejen er dækket af din indboforsikring, er det ikke nødvendigt at tilkøbe en forsikring, da du blot vil være dobbelt dækket og kun vil kunne få penge udbetalt fra den ene forsikring, hvis uheldet er ude. 

Hvis du tilkøber en forsikring, så tjek forsikringsbetingelserne grundigt. Er du ikke dækket tilstrækkeligt, så hør eventuelt dit forsikringsselskab, om det er muligt at tegne en passende forsikring. 

Overvej også, om forsikringssummen dækker. Hvis du opbevarer ting af særlig værdi, kan du overveje at få dem opbevaret i en bankboks i stedet for.