1. Tyveri af tilbehør til din bil

Får du stjålet et sæt vinterdæk eller de dyre alufælge fra et aflåst kælderrum, dækker din indboforsikring ikke. Her er det bilens kaskoforsikring, der skal dække, men da den ofte har en høj selvrisiko, kan det hurtigt blive dyrt at få erstattet det stjålne.

2. Cykler uden godkendt lås

Cykeltyverier er normalt omfattet af indboforsikringer, men kun op til et vist beløb, som kan svinge meget fra selskab til selskab.

Men indboforsikringen dækker ikke tyveri af en cykel, hvis cyklen ikke er låst med en låsetype, som er godkendt af Varefakta.

Nogle forsikringsselskaber kræver, at cyklen er forsynet med et dansk stelnummer for, at cyklen kan blive dækket. Alternativt kan der evt. anvendes et unikt serienummer, hvis cyklen er importeret fra udlandet.

Hvad er en indboforsikring?

En indboforsikring består typisk af en indbo-, bagage-, ansvars- og en retshjælpsforsikring.

I de fleste selskaber kan du købe ekstra dækning, hvis du ønsker at forsikre dig yderligere. Eksempelvis Plusdækning, udvidet elektronikdækning eller glas- og kummedækning.

Kilde: Forsikringsguiden.dk

3. Skader, som din hund laver i dit hjem

Indboforsikringer dækker ikke skader på ting, som din hund forårsager i dit hjem. Det gælder både, hvis det er dine egne ting, eller ting, som en gæst har medbragt.

Skader på andre mennesker eller deres ting andre steder end i dit hjem, som din hund er årsag til, er omfattet af en hundeansvarsforsikring, som er lovpligtig for alle hundeejere i Danmark.

4. Forsinket bagage

Din indboforsikring dækker ikke, hvis din bagage bliver forsinket på rejsen. Den dækker heller ikke skader, som fx skyldes dårlig emballage eller udflyden af medbragte væsker i kufferten.

Til gengæld dækker indboforsikringen bortkomst af indbo på rejsen. Der er dog begrænsninger på, hvor stort et beløb du kan få erstattet.

5. Frostsprængninger og vandskader

Indboforsikringen dækker ikke skader, som er en følge af frostsprængning i bygninger eller lokaler, der ikke er opvarmede. Du får heller ikke erstatning for skader, der skyldes, at du har undladt at få repareret en bygningsskade.

Derimod dækker indboforsikringer altid skader som følge af tilfældig eller pludselig udstrømning af vand, olie eller lignende fra rørinstallationer og beholdere med et rumindhold på 20 liter eller derover, fx akvarier.

6. Glemte og tabte ting

Indboforsikringen dækker som udgangspunkt ikke ting, som du glemmer eller taber.

7. Indbrud, tyveri og hærværk i ubeboede boliger

Har boligen været ubeboet i mere end 6 måneder, er der ikke dækning for indbrud, simpelt tyveri og hærværk, Ved ubeboet menes der boliger, hvor der ikke er ophold. Weekend-ophold, enkelte overnatninger eller tilsyn betragtes ikke som beboet.

8. Tyveri ved udlejning

Det er blevet populært at leje sin bolig ud i ferier – fx gennem Airbnb. Din indboforsikring dækker normalt ikke tyveri eller hærværk begået af en lejer, fordi du har givet lejeren adgang til din bolig.

Udlejer du gennem et selskab, er det muligt, at det har en forsikring, som dækker. Forhør dig i selskabet.

Uanset, om du lejer din bolig ud i længere tid eller kun i ferieperioder, er det vigtigt, at du kontakter dit forsikringsselskab for at høre, hvordan du er dækket.

9. Særligt indbo i skure, garager, loftsrum o.lign.

Opbevarer du særligt indbo i et skur, garage eller driftsbygning på samme matrikel som din enfamiliesbolig, eller i kælderrum eller loftsrum til etageboliger, kan du ofte ikke få det stjålne erstattet – heller ikke, selv om skuret eller garagen var forsvarligt aflåst. Fx dækkede indboforsikringen ikke, da en kunde fik stjålet en dyr samling af Starwars-grej fra et skur.

I Topdanmarks vilkår for hjemforsikring dækker indboforsikringen ikke, hvis der er stjålet ”særligt privat indbo”, ”penge” eller ”særlige private værdigenstande” ved indbrud i aflåst kælder eller loftsrum i etagebyggeri og i udhus eller garage ved huse.

I Trygs vilkår for hjemforsikring er der fx undtagelser for ”tyvetækkelige ting”. Det defineres som ting ”der på grund af deres værdi, størrelse eller omsættelighed er mere interessante for en tyv end andre ting, som fx it-udstyr, herunder mobiltelefoner, tablets og pc’ere, fladskærms-tv og musikanlæg, designmøbler, ure, pelse, kunst og antikviteter”.

Hvad er særligt indbo?

Værdifulde ting som kunst, arvestykker eller dyrt hobbyudstyr kan have begrænset dækning og kan derfor kræve, at du justerer din forsikring.

På indboforsikringen skelner man mellem det almindelige indbo og ting af større værdi. Der er begrænsninger på forsikringens dækning af såkaldt særligt indbo som dyrt fotoudstyr, kunst og antikviteter og særlige værdigenstande som smykker og møntsamlinger.

Kilde: Forsikringogpension.dk