Indboforsikringen dækker en lang række ting, som man umiddelbart ikke forventer. Det er fx:

1. Nedstyrtning af eller fra luftfartøj.
Det sker heldigvis meget sjældent, men skulle det ske, at en luftballon eller vragdele fra et fly styrter ned i dit hus, dækker din indboforsikring.

2. Ugifte, udeboende børn under 21 år.
Selv om dine børn er flyttet hjemmefra, behøver de ikke tegne egen indboforsikring, før de fylder 21 år. Vær dog opmærksom på, at selskaberne kan have forskellige aldersforudsætninger. Det er en betingelse, at dit barn ikke lever i fast parforhold eller har fastboende børn hos sig.

3. Tyveri af småbåde.
Har du en båd, der ikke er større end 5,5 meter, dækker nogle forsikringsselskabers indboforsikringen ved simpelt tyveri – også selv om båden midlertidigt ligger fortøjret langt fra dit hjem. Dækningen omfatter dog ikke tyveri af årer, sejl, mast eller andet udstyr. Nogle selskaber dækker tyveri af påhængsmotorer op til typisk 6 hk, men normalt kun, når de har været fastlåst og bevisligt har været udsat for hærværk i forbindelse med tyveriet.

4. Ny og gammel bolig.
Din indboforsikring dækker i op til 1 måned efter, at du er flyttet til en ny helårsbolig. Nogle selskaber dækker endda i op til 3 måneder efter. Dvs., sker der skader på ting, du har efterladt i din gamle bolig, vil forsikringen stadig dække, selv om du er flyttet.

5. Skader på kæledyr.
Indboforsikringen dækker skader på din hund eller andet kæledyr som følge af brand eller indbrud.

6. Medbragte ejendele til telt og campingvogn.
Din indboforsikring dækker simpelt tyveri af ting, som du har medbragt til campingvogn, beboelsesvogn eller telt, men kun hvis forsikringstageren overnatter her. Ved simpelt tyveri er der ikke dækning for fx kontanter eller smykker.

7. Medbragte ejendele til fritidshus.
Selv om fritidshuset ikke er beboet, dækker forsikringen medbragte ejendele i "sommerperioden", der ifølge Planloven strækker sig fra 1. marts til 30. november - datoerne og vilkårene kan variere afhængigt af dine betingelser i forsikringen. Uden for denne periode dækker forsikringen kun almindeligt privat indbo og kun indbo i selve fritidsboligen.

8. Bagage på rejser.
Du behøver normalt ikke tegne en særskilt bagageforsikring, når du rejser. Privat indbo er forsikret under rejser og midlertidigt ophold overalt i udlandet i indtil 3 måneder. Dækningen og begrænsningerne i forsikringen er de samme som, hvis det sker i hjemmet. Ved udlandsrejser er dækningen dog ofte begrænset til en vis procentdel af forsikringssummen på familieforsikringen. Læs forsikringsbetingelserne i god tid før rejsen.

9. Ødelagt tøj i vaskemaskinen.
Indboforsikringen dækker brand, smeltning eller forkulning af vasketøj i vaskemaskiner og tørretumblere, hvis det sker pga. teknisk svigt. Forsikringen dækker dog ikke, hvis du vasker eller tørrer ved for høje temperaturer.

10. Havegrill og havemøbler.
Selv om det står udenfor, dækker indboforsikringen også, hvis din havegrill, havemøbler og andre ting, der er beregnet til udendørs brug, bliver stjålet fra terrassen eller haven på din folkeregisteradresse. Indboforsikringen dækker i dette tilfælde simpelt tyveri – altså, behøver tingene ikke at have været låst inde.

Hvad dækker en indboforsikring?

Indboforsikringen dækker – som navnet siger – alt dit indbo. Det vil sig alt det, som ville falde ud af din bolig, hvis du kunne løfte den op og vende den på hovedet. Eller alt det, du tager med dig, når du flytter.

Der er dog forskel på, hvad de forskellige forsikringsselskaber kalder indboforsikringen. Andre navne er fx familieforsikring, hjemforsikring, privatforsikring, husstandsforsikring, boligforsikring eller Familiens Basisforsikring.

Hvis du vil vide præcist, hvad din indboforsikring dækker, skal du læse policen.

Indboforsikringer dækker altid tyveri af dine ting – også, når det sker uden for hjemmet - men der er visse forudsætninger og begrænsninger.

Bor du i lejlighed, er dine forsikringsbehov dækket med en indboforsikring, mens skader på selve ejendommen og dens inventar er dækket af andels- eller ejerforeningens erhvervsforsikring for hele ejendommen.

Mange tegner tillægsforsikringer, når de fx skal ud at rejse, men det er ikke altid nødvendigt, for indboforsikringen dækker i de fleste tilfælde også, hvis du mister din bagage. Husk dog, at en indboforsikring ikke må forveksles med en rejseforsikring.