I udgangspunktet skelner forsikringsselskaber mellem tre slags ’tyverier’ i og ved boligen:

 • Indbrud
 • Simpelt tyveri
 • Røveri

Og alt efter, hvilken slags tyveri der er tale om, er der nogle af dine ejendele, som du ikke kan regne med at få dækket af din indboforsikring i dit forsikringsselskab. 

Indboforsikring dækker det meste ved indbrud

Hvis alle døre har været aflåst, og alle vinduer har været forsvarligt lukkede, har tyven skullet lave et brud på noget for at komme ind i huset – og så er der tale om et indbrud i klassisk forstand. Vær dog opmærksom på, at vinduerne vitterligt skal have været helt lukkede – de må ikke have stået på klem med haspe på eller med håndtaget i en lille ’frisk luft’-rille, for så har tyven haft mulighed for at åbne vinduet og komme ind i huset.

Ved indbrud får du som udgangspunkt dækket alt det stjålne via din indboforsikring, men der er dog nogle begrænsninger:

 • Generelt bliver kontanter kun dækket op til et fast beløb på ca. 25.000 kroner. Tjek beløbet i din forsikringsaftale.
 • Har du dyre genstande – fx designermøbler og lamper – kan der være en beløbsgrænse pr. genstand, og den ligger ofte på 50.000 kroner.
 • Elektronik bliver afskrevet over årene, så her får du ikke samme beløb, som du betalte i sin tid.
 • Genstande til erhvervsbrug, som ligger i din private bolig, er ikke dækket – fx bærbare computere, som er købt i erhvervsøjemed. Her skal du sørge for at tegne en separat forsikring.
 • Opbevarer du smykker, guld, kontanter eller særligt indbo – fx elektronik, musikinstrumenter og spiritus – i sekundære rum til boligen – fx opbevaringsrum i etagebyggeri eller udhus, garage eller skur ved almindeligt hus – bliver de ikke dækket ved indbrud.
 • Hvis du ikke har boet i din lejlighed eller dit hus de seneste to måneder før indbruddet, får du heller ikke dækket penge, guld og smykker.

Forsikring dækker mindre ved simpelt tyveri

Hvis der sker tyveri af genstande udenfor dit hus, eller hvis din bolig ikke har været forsvarligt aflåst, er der tale om simpelt tyveri. Det gælder også, selvom du er hjemme, når tyven kommer ind i din bolig, og du ikke ser tyveriet ske.

Ved simpelt tyveri får du ikke dækket følgende ting:

 • Alle kontanter, uanset beløbsstørrelse.
 • Guld og smykker.
 • Våben og ammunition, der ikke er opbevaret i et aflåst og godkendt våbenskab.

Vær desuden opmærksom på, at forsikringen typisk ikke dækker simpelt tyveri begået af personer, som har lovlig adgang til boligen, fx rengøringshjælp eller en lejer. Det skyldes, at du selv har givet personen adgang til din bolig. 

Hvis du udlejer din bolig, kan du undersøge, om forsikringsselskabet tilbyder en udvidet dækning under udlejning – fx tyveri, hærværk eller andre skader sket under udlejning.

Forsikring dækker (stort set) alt ved røveri

Den sidste kategori er røveri, hvor du er blevet bestjålet og truet med ord eller vold i din bolig. Det gælder, hvis du er hjemme og møder røveren undervejs, eller ved tricktyveri, hvor en tyv snyder sig ind i din bolig og stjæler fra dig – fx under påskud af at skulle låne toilettet eller have noget at drikke.

I tilfælde af røveri bliver alt det stjålne dækket af forsikringen. Dog gælder de generelle maksimumsbeløb for fx penge og smykker også her.

Generelt er anbefalingen, at du løbende sørger for at holde summen på din police opdateret – du bliver nemlig kun dækket op til den sum, du har angivet til dit forsikringsselskab. Derudover er det en god idé at have en eller anden form for dokumentation af dine ejendele – fx i form af boner, kvitteringer eller billeder.