Hvor mange indbrud er der i enfamiliehuse og lejligheder om året?

Op imod hver tredje af alle danskere har haft indbrud i deres nuværende bolig eller har oplevet forsøg på indbrud.

I 2009 blev der sat en kedelig rekord med hele 46.621 indbrud, der tilsammen udløste erstatninger for over 1 milliard kroner. Der er heldigvis sket et fald i antallet af indbrud siden. I 2017 var det samlede antal anmeldte indbrud ifølge Danmarks Statistik faldet til 29.137.

Indbruddene i 2022 ligger nærmest på niveau med 2021 og altså relativt lavt i forhold til tiden før corona. Mens der i 2022 blev anmeldt 14.956 indbrud, blev der inden coronaens indtog anmeldt 24.705 indbrud.

Indbrud i sommerhuse

Sommerhuse er en favoritarbejdsplads for indbrudstyve. Tyvenes begejstring for sommerhuse skyldes ikke mindst, at de står ubenyttet hen i lange perioder, hvilket giver dem arbejdsro uden for sæsonen. Desuden har danskerne i de senere år brugt flere penge på luksus til ferieboligen, så det er ikke ualmindeligt, at sommerhuset rummer omtrent lige så mange dyre genstande som et almindeligt helårshjem. Indbrud i sommerhuse er ikke medregnet i nedenstående tabel. 

Hvilke områder i Danmark er særligt udsatte for indbrud?

Det er hovedstadsområdet, der er hårdest ramt. Du kan se mere om antal af indbrud i forhold til indbyggere i artiklen "Så mange indbrud er der i din kommune"

På hvilket tidspunkt af døgnet og året sker de fleste indbrud?

I Danmark begås der i gennemsnit et indbrud ca. 40 gange om dagen. Men der er tidspunkter, der er mere oplagte til indbrud end andre - både i løbet af dagen og året.

Hvornår på dagen?

Over halvdelen af de registrerede indbrud begås i dagtimerne mellem klokken 8 og 16. På det tidspunkt kan indbrudstyvene regne med, at hjemmet står tomt i mange timer, ligesom naboerne ofte heller ikke er hjemme. Op imod en tredjedel af alle indbrud sker om aftenen frem til midnat. Derudover sker der også mange indbrud om fredagen og i weekenden.

Det kan du gøre, når du ikke er hjemme om dagen:

 • Lade radioen køre.
 • Lade lidt lys være tændt i boligen.
 • Aftale med eventuelle hjemmegående naboer, at de holder øje med dit hjem.

Hvornår på året?

Sommermånederne er travle for indbrudstyvene. Specielt i juli er der stor sandsynlighed for, at du ligger på stranden hele dagen eller, endnu bedre, er bortrejst, og det giver arbejdsro og gode betingelser for tyven. Derfor er der op imod 20 procent flere indbrud i juli måned end i de øvrige sommermåneder.

Også højtider som jul, nytår og påske er populære tidspunkter for indbrudstyve, da mange boliger står tomme en hel dag eller i flere dage.

Hvad kan du gøre for at indbrudssikre, når du er bortrejst?

Når du tager på ferie, trækker tyvene i arbejdstøjet. I denne video får du en række tips til, hvordan du med simple midler kan forebygge et indbrud i din bolig, når du tager afsted på ferie.

'Undgå indbrud: Tjeklisten inden du tager på ferie'

Herunder finder du flere gode råd, der kan forebygge, at tyven vælger din bolig, når du tager på ferie.

 • Lade lidt vasketøj hænge udenfor på tørresnoren.
 • Lad gardinerne være trukket fra.
 • Have friske blomster i vindueskarmen, kun hvis du er bortrejst i enkelte dage. 
 • Anvende tænd-sluk-ure inde i boligen.
 • Anvende lysfølere udenfor, der tænder lyset, når nogen går op til huset.
 • Slå ringeklokken fra - det gør tyven utryg.
 • Låse dine haveredskaber inde, da de kan bruges til at bryde ind med.
 • Undlade at indtale besked på telefonsvareren om, at du er bortrejst.
 • Sørge for lidt uorden som at lade en kaffekop stå fremme og evt lidt bøger og magasiner.
 • Sæt ikke værdifulde ting, så de er synlige udefra.
 • Fortæl dine naboer at du er bortrejst. 

Bed dine naboer om hjælp. De kan:

 • Fylde i skraldeposen.
 • Stille deres bil i carporten.
 • Tømme postkassen.
 • Slå græsset.
 • Rydde sne.
 • Holde lidt øje med, om der er nogen, der går mistænkeligt rundt i kvarteret, og spørge dem, om der er noget, de kan hjælpe dem med. Ofte er det nok til, at personer uden et legitimt ærinde fortrækker.

Indbrudssikring når du renoverer din bolig

Når du bygger om eller til, er din bolig og inventaret mere sårbart over for indbrud. Hvis det i en periode er let for en indbrudstyv at komme ind, kan du lukke og låse dele af din bolig af og sørge for, at der ikke er værdigenstande. Har du ikke mulighed for det, må du få dine værdifulde ting opmagasineret et andet sted.

Husk også, at et stillads kan være en god mulighed for at komme ind i boligen ad veje, som normalt ikke er tilgængelige, som fx altandøre på 1. sal og tagvinduer.

Indbrudssikring når du sælger bolig

Når boligen sættes til salg, bliver den ofte præsenteret meget grundigt på nettet med plantegninger og store fotos af rummene i hjemmet med alle værdier synlige. Det er kendt, at mange indbrudstyve bruger ejendomsmæglernes sider til at finde boliger med gode omsættelige værdier, hvor de samtidig kan undersøge tilkørselsforhold og flugtveje på plantegningerne. Der er derfor god grund til at være ekstra opmærksom, når du sætter din bolig til salg. Tal med ejendomsmægleren, om det er nødvendigt at tage fotos af de rum, hvor de fleste værdier er placeret.

Brug din nabo

Nabohjælp er uvurderlig. Hvis man er fælles om lidt ekstra opmærksomhed i kvarteret, kan mange indbrud undgås. Du, din nabo og andre på vejen eller i opgangen kan hjælpe hinanden og holde øje med hinandens hjem under ferier og andet fravær.

Det lokale politi kan måske også være behjælpeligt med gode råd om nabohjælp, der passer til netop jeres område. De vil også kunne udlevere de velkendte mærkater om nabohjælp.

Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden er gået sammen om et forebyggende initiativ: Nabohjælp. Nabohjælp findes også som app. Det er gratis at være medlem, her kan du få gratis rådgivning samt være i tæt samarbejde med dine naboer og forebygge indbrud.  

 

Hvordan kommer tyvene ind?

De mest benyttede adgangsveje i forbindelse med indbrud er:

 • Knuste ruder (ca. 20 procent).
 • Ruder, der fjernes ved at pille udvendige lister af (ca. 16 procent).
 • Opbrudte vinduer (ca. 10 procent).
 • Terrassedøre (ca. 15 procent).
 • Hoveddøre (ca. 7 procent).
 • Kælderdøre (6 procent).

For øvrige indbrud er adgangsvejen ikke oplyst.

Hvad kan du gøre for at forhindre indbrud og tyveri?

Det er en sejlivet skrøne, at det ikke kan betale sig at gøre noget - at hvis tyven vil ind, så kommer tyven ind. Det nytter at træffe ekstra foranstaltninger, som besværliggør det så meget for tyven, at han/hun går igen.

Indbrudstyvens største fjender er for lidt tid og for meget opmærksomhed. Hvis du derfor sørger for at gøre det vanskeligt at bryde ind, kan du stresse tyven, og der er større chance for, at indbruddet mislykkes. Dette skal også ses i lyset af, at langt størsteparten af indbrud begås af amatører. Indbruddet i netop dit hjem er formentlig ikke særligt planlagt, og som redskab har tyven måske kun en skruetrækker eller et lille koben. Derfor er det i de fleste tilfælde muligt at holde tyven væk med selv små foranstaltninger.

Et godt råd er at gå en tur rundt om dit hus og se på boligen med tyvens øjne. Hvor er der meget oplagte adgange til dit hjem? Herefter skal du se på, hvordan du med små eller større midler vil kunne besværliggøre adgangen til boligen. Det kan være foranstaltninger, der enten sinker ham/hende eller gør, at indbruddet larmer og dermed skaber opmærksomhed.

Ved at sikre din bolig både inde og ude besværliggør du tyvens færden. Måske kan du gøre det så vanskeligt at komme ind i boligen, at man vælger at lave sit indbrud et andet sted. Eller du sinker og forhindrer tyvens "arbejde" indendørs så meget, at det er begrænset, hvad tyven får med sig.

Der kan arbejdes med flere typer af sikkerhed, nemlig mekanisk og teknisk sikkerhed. Mekanisk sikkerhed er låse, nøgler, hasper osv., som skal gøre det sværere for tyven at komme ind i hjemmet, og du kan med fordel sikre alt fra døre til vinduer.

Sådan indbrudssikrer du dine vinduer

Det er selvfølgelig altid godt at sikre alle vinduer, men du kan også udvælge de vinduer, der er særlig oplagte som indgang for indbrudstyve. Det vil sige vinduer i kælderniveau, bag tæt beplantning, eller som vender mod haven. Inden du sikrer dine vinduer, er det en god idé først at overveje, hvordan en indbrudstyv vil tvinge sig adgang gennem et vindue. Overvejer du køb af nye vinduer, kan du sikre dig at vinduerne lever op til de krav, mange andre europæiske lande har til indbrudssikring af vinduer.

En tyv kommer typisk ind ad et vindue på en af følgende måder: 

 1. Fjerner ruden ved at pille udvendige lister af.
 2. Bryder og åbner rammen med et koben eller en skruetrækker.
 3. Borer vinduets træramme ud og fjerner vinduet.
 4. Knuser ruden.
 5. Det er som regel svært at forhindre en tyv i at ødelægge ruden i vinduet.

Låse

Du kan forhindre, at tyven får noget ud af at knuse ruden, ved at montere en lås på dit vindue. Så kan indbrudstyven ikke åbne vinduet bagefter og har derfor svært ved at komme ind den vej. Nogle sikringer findes med en kodelås, så du ikke behøver nøgle. Ulempen ved disse er, at du skal kunne komme ud af boligen i tilfælde af brand.

Haspesikring, dækskinner og jernpladeforstærkninger

Hvis du forstærker vinduesrammerne med jernplader eller dækskinner, som lægges over vinduesrammernes trædele, vil vinduet være sværere at bryde op med fx et koben eller en skruetrækker.

Også haspe på dine vinduer kan du sikre ved at montere en haspesikring, der gør vinduet vanskeligere at bryde op.

Derudover kan såkaldte nokker, som du monterer ved hængslerne, forhindre, at hele vinduet kan tages ud.

Limning og skruer

For at forhindre, at indbrudstyven fjerner listerne omkring ruden og tager ruden ud, kan du lime ruden fast med silikone. Det er en effektiv og meget lidt synlig løsning. Ulempen ved metoden er, at det måske kan give dig selv problemer med at afmontere ruden, hvis du på et senere tidspunkt, skal have skiftet ruden. Så opvej besværet for indbrudstyven med det besvær, du kan give dig selv på et senere tidspunkt, før du vælger denne løsning.

Du kan også forhindre, at glaslisterne bliver fjernet, ved at sætte listerne fast med envejsskruer. Det er skruer, der kun kan skrues i men ikke skrues ud.

Desuden findes der beslag, med jernstænger, der går gennem vinduets ramme. På ydersiden sikre de glaslisten, og på indersiden er der monteret en kodelås, som gør, at vinduet ikke kan åbnes medmindre man kender koden.

Tremmer, barrer eller gitre

Det er meget almindeligt at sætte tremmer, barrer eller gitre op foran kældervinduer. For at sikre, at tyven ikke knuser ruden og derefter afmonterer fx tremmer, kan du skrue dem fast med envejsskruer, der er svære at fjerne. Men anvender du kælderen til andet end opmagasinering, så skal du overveje, om det er en god ide at bruge tremmer, barrer eller gitre, for du skal jo kunne komme ud i tilfælde af brand,

Redningsåbninger

Mange vinduer i beboelsesrum er også redningsåbninger. Det er derfor vigtigt, at man kan åbne vinduet uden brug af værktøjer, så du kan råbe om hjælp. Redningsåbningerne er også til at brandfolkene som skal kunne komme ind. Har du indvendige låse på dine vinduer skal du lade nøglen sidde i når du er hjemme. 

Sådan indbrudssikrer du dine døre

Alle dine døre skal helst være sikret lige godt. Det nytter ikke, at du har en supergod indbrudssikker hoveddør, hvis din gamle terrassedør er uden nøgle eller beslag og nem at få op udefra. Tyven vil ved en hurtig runde altid udse sig den nemmeste indgang til boligen.

For at finde ud af, hvordan du bedst sikrer dine døre, er det en god idé først at se på, hvordan en indbrudstyv vil tvinge sig adgang gennem dem.

En tyv kommer typisk ind ad en dør på en af følgende måder: 

 1. Ødelægger en evt. rude i døren og slår låsen fra indefra.
 2. Bryder og åbner døren med et koben eller en skruetrækker.
 3. Fjerner udvendige lister og tager en rude i døren ud.
 4. En sikker yderdør er af god solid kvalitet og slutter tæt til en fast karm. Men først og fremmest er det vigtigt, at du sikrer dine døre med gode låse. En dør bør derfor være forsynet med minimum to låse af god kvalitet.

Låse

Mange døre, både hoveddøre og terrassedøre, har et eller flere vinduer, og derfor bør låsen være udesikker. At en lås er udesikker betyder, at den ikke kan åbnes indefra, når den er blevet låst udefra med nøgle. Det gør det umuligt for tyven at stikke hånden ind gennem en knust rude og åbne låsen, og det forhindrer ham også i at bære fjernsyn og andre store ting ud ad døren.

Det er også en stor fordel at sikre terrassedøre med indvendige låse. Hermed forhindrer du, at tyven har en nem flugtvej, hvor han hurtigt kan løbe ud med tyvekoster. Du skal naturligvis huske at låse døren indefra og fjerne nøglen fra låsen.

Husk at lade nøglen være i, når du er hjemme, eller hav et fast sted til nøglen. Du skal være sikker på alle i husstande ved hvor nøglen er så man nemt kan komme ud i tilfælde af brand.

Beslag og forstærkninger

Du kan også forstærke dine døre med ekstra beslag som slutblik og dækskinner, som monteres i karmen der, hvor låsen sidder. Slutblik er den metalskinne, som sidder i dørkarmen, der hvor låsepalen skydes ind i.

Er din dør hængslet udvendigt, kan du montere nokker ved hvert hængsel. Så undgår du, at tyven kan fjerne døren ved at save hængslerne over.

Dørkarmene kan forstærkes med et profiljern eller en lille jernplade, der bukkes omkring karmtræet, og dermed bliver det vanskeligere at bryde døren op med et koben.

Er døren mindre solid, fx en fyldningsdør, kan du forstærke indersiden af døren med en metalplade. Det også en god idé at montere et sikkerhedsslutblik, der modvirker, at karmen flækker, hvis døren brydes op.

Terrassedøren

Terrassedøren bør sikres mod, at indbrudstyven fjerner listerne omkring ruden og tager den ud. Det kan du gøre ved enten at lime listerne på med silikone eller skrue dem fast med envejsskruer. Igen vær opmærksom på, at det kan være en udfordring at få ruden ud, hvis du efterfølgende beslutter dig for at udskifte ruderne.

De typiske hæve/skydedøre, der er monteret i mange parcelhuse, kan du ligeledes sikre med indvendige låse. Her kan tyven nemt tage døren ud ved at løfte den gående dør af skinnen

Kælderdøren

Kælderdøren er meget udsat og bør derfor være sikret godt. Døren ligger gerne på bagsiden af huset og lidt gemt væk i forhold til naboer og kig fra vejen.

Ud over de tidligere nævnte metoder kan du sikre en kælderdør med en jernbom, som du sætter på tværs af døren og låser med en hængelås, eller du kan sætte en krydsfinérplade på bagsiden af døren, så den bliver vanskeligere at sparke ind.

Sådan indbrudssikrer du garager, udhuse og skure

Det er også en god idé at sikre din garage, dit udhus eller skur. Dels står der måske ting, som kan stjæles, og dels er der måske adgang til huset fra skuret eller garagen.

Desuden er det meget typisk, at en indbrudstyv bruger haveredskaber til at bryde ind med. Lås også stiger inde, da de er et godt redskab til at få adgang til tagvinduer og 1. sal med.

Vælg en god kraftig lås med beslag og hængelås til at sikre med. Beslaget må ikke kunne afmonteres eller klippes over og skal gøres fast med gennemgående bolte og kraftige envejsskruer.

Teknisk sikkerhed

Teknisk sikkerhed er tyverialarmer, videoovervågning og andre foranstaltninger, der ikke forhindrer tyven i at komme ind i huset, men tiltrækker opmærksomhed og dermed stresser tyven. Samtidig kan det øge chancen for, at han opdages og fanges.

Er det en fordel at mærke og fotografere sit indbo?

At du mærker dine ejendele, gør dem ikke vanskeligere at stjæle. Men det øger tyvens risiko for at blive opdaget, når han skal transportere, opbevare og videresælge varerne, fordi hver enkelt ting kan spores tilbage til tyveriet og den retmæssige ejer.

Det kan også være en god idé at fotografere dine ting, fordi det er nemmere for dig at huske, hvad du har. Husk at tage nærbilleder, så man kan se model, mærke osv.

Det er også muligt at mærke sine værdigenstande vha. DNA-mærkning. Metoden går simpelthen ud på, at du dupper dine værdigenstande med en sporbar væske, der ikke kan vaskes af. Hernæst registrerer du dine mærkede genstande, så det er muligt at opspore dig som ejermand, hvis genstandene skulle dukke op igen. DNA-væsken er kun synlig i UV-lys.

Dækker forsikringen altid indbrud og tyveri?

Forsikringsmæssigt skelnes der mellem simpelt tyveri og indbrudstyveri.

Hvis indbrudstyven er kommet ind ad en ikke-låst dør, et åbent vindue eller på anden måde er kommet ind i boligen, uden at der er tegn på indbrud, betegnes indbruddet som simpelt tyveri. Dette gælder også selv om du er i hjemmet. Ved et simpelt tyveri får du kun begrænset erstatning. Forsikringsselskabet dækker ikke penge, smykker og sølvtøj. Andre genstande som tv, computere og stereoanlæg bliver dækket med cirka 10 procent af værdien af forsikringssummen.

Er der tale om indbrudstyveri, dvs. tyveri hvor der er tegn på indbrud, fx et smadret vindue eller lign., dækker forsikringsselskabet med de afskrivninger, der nu må være i ens forsikringsbetingelser. Skade på huset dækkes også.

Der er forskel på, hvor meget forsikringsselskaberne erstatter, hvis der ikke er tegn på indbrud. Du kan kontakte dit forsikringsselskab og høre mere om, hvordan de stiller sig i det tilfælde.

I din familie- eller indboforsikring kan du læse, hvilke krav forsikringsselskabet stiller, før de vil dække tab. Der kan fx være krav om særlige foranstaltninger ved vinduer og døre eller specielle krav om låse. Dit forsikringsselskab kan også kræve ekstra foranstaltninger som tyverialarm, hvis du har mange værdier.

Har du mange smykker, kunst eller antikviteter, som kan være svære at værdisætte, kan du få dem vurderet af en guldsmed, antikvitets- eller kunsthandler.

Du skal huske at tjekke, om forsikringssummen i din police stemmer overens med summen af dine værdier.

Dækker forsikringen tyveri af ting fra haven?

Bliver der stjålet noget fra din have, betegnes det som tyveri og ikke indbrud.

Hvis dine havemøbler bliver stjålet, får du møblerne erstattet, selvom der naturligvis ikke er tegn på indbrud. Forsikringsselskaberne har ikke fastsat nogen beløbsgrænse for de ting i din have, du kan få erstatning for. Men har du meget værdifulde skulpturer stående, er det en god idé at tage en snak med dit forsikringsselskab om, hvordan de forholder sig i tilfælde af tyveri.

Har du byggematerialer liggende på din grund, og de bliver stjålet, placeres erstatningsansvaret afhængigt af, hvem der har leveret eller købt dem. Får du dit byggearbejde udført af en entreprenør eller håndværker, som selv leverer materialerne, er det hans ansvar, indtil materialerne er monteret, og det er derfor hans forsikring, der dækker. Er det derimod materialer, du selv har bestilt hjem, er det dit ansvar, og din forsikring vil almindeligvis ikke dække. For at få dækket denne type tyveri, skal du tegne en entrepriseforsikring, også kaldet en all risk-forsikring.