I 2019 blev der anmeldt det laveste antal indbrud i danske huse, lejligheder og sommerhuse siden 1982, viser opgørelser fra Danmarks Statistik.

Corona-pandemien været med til at sænke antallet af anmeldte indbrud endnu mere.

I 2. kvartal 2020 blev der anmeldt 2.826 indbrud i beboelser, og det er det klart laveste antal i et enkelt kvartal siden i hvert fald 1979. Det næstlaveste antal indbrud i boliger var i 1. kvartal 1979, hvor der blev anmeldt 3.989 indbrud.

I 3. kvartal 2020 er der igen kommet flere indbrud, men det er stadig betydeligt lavere end samme kvartal sidste år. Her blev der anmeldt 4.492 indbrud mod 5.627 indbrud i 3. kvartal 2019.

- Det er meget glædeligt, at indbrudstallet i Danmark fortsætter med at falde – også selvom en del af udviklingen nok skal tilskrives, at danskerne har været mere hjemme end normalt det seneste halve år på grund af COVID-19, siger Britt Wendelboe, programchef for partnerskabet Bo trygt!, der arbejder for at sænke antallet af indbrud og øge trygheden i danske hjem.

Danske boliger er dårligt sikrede mod indbrud

Men selvom antallet af indbrud i private hjem falder, viser en ny undersøgelse foretaget af Bo trygt, at mange danske hjem er dårligt sikrede mod indbrud.

- Antallet af indbrud er væsentligt højere i Danmark end i vores nabolande. Det kan hænge sammen med, at mange danske boliger ikke er godt nok sikrede mod indbrud. Desværre tror rigtig mange, at deres hjem er sikret tilstrækkeligt, men virkeligheden viser, at de kan gøre langt mere for at sikre døre, låse og vinduer, lyder det fra Laura Bjerre Munch, projektchef i Realdania og en del af Bo trygt!

Stop indbrud før det sker

Ca. 80% af alle indbrud i Danmark sker i huse. Har du sikret dit mod indbrudstyven? Besøg botrygt.dk – vores kampagneside for indbrudssikring.

Tag testen og få gode råd

Få gode råd mod indbrud på Bo trygt!

Der sker flere end tre gange så mange indbrud i private hjem i Danmark som i vores nabolande pr. indbygger, og tanken om indbrud i eget hjem gør hver fjerde dansker utryg.

Derfor står TrygFonden og Realdania sammen med Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd (DKR) bag indsatsen Bo trygt!, hvor målet er at reducere antallet af indbrud i private hjem fra over 29.000 til under 10.000 om året.

Kun hvert 12. hus i Danmark er godt eller meget godt sikret mod indbrud, mens to tredjedele af husenes sikringsniveau vurderes som meget usikker eller mindre sikker.

Få gode råd til, hvordan du let sikrer dit hus mod indbrud på botrygt.dk

Stort fald i indbrud på Samsø og i Stevns og Odder

Fra 3. kvartal 2019 til 3. kvartal 2020 blev der anmeldt færre indbrud i 66 kommuner, mens der var flere indbrud i 28 kommuner. I 4 kommuner var der præcis samme antal indbrud.

Der blev ingen indbrud anmeldt på Fanø og Læsø.

Det største procentmæssige fald er sket på Samsø, hvor der blev anmeldt 1 indbrud i 3. kvartal 2020 mod 3 indbrud i samme kvartal året før. I Stevns Kommune faldt antallet af indbrud i boliger fra 39 til 10, mens det gik ned fra 19 til 5 i Odder Kommune.

I Høje-Taastrup skete der omvendt mere end en fordobling - der blev anmeldt 100 indbrud i 3. kvartal 2020 mod 39 indbrud i samme kvartal året før. Også i Rebild, Odsherred, Ishøj og Struer Kommuner blev der anmeldt mindst dobbelt så mange indbrud.

Se indbrud i din kommune

På Videncentret Bolius' Danmarkskort herunder kan du se udviklingen i anmeldte indbrud i boliger i alle danske kommuner siden 2008 og frem til og med 3. kvartal 2020. Klik på din kommune på kortet og se antallet af indbrud i din kommune.

Farven på kortet angiver, hvor mange indbrud der er i forhold til antallet af husstande, så du kan se, hvor der er forholdsvist flest indbrud. Jo mørkere farven er på kortet, jo flere indbrud er der pr. husstand.

Når du klikker på en kommune, kan du bla. se, hvornår der har været flest og færrest indbrud, hvordan kommunen er placeret i forhold til landsgennemsnittet, og hvilken præcis placering kommunen har på listen ud af de i alt 98 danske kommuner.

Færrest indbrud pr. husstand
Flest indbrud pr. husstand
 
 
 
 
 

Top 10: Kommuner med flest indbrud i forhold til antal husstande 3. kvartal 2020

 1. Allerød
 2. Rødovre
 3. Høje-Taastrup
 4. Herlev
 5. Hvidovre
 6. Hørsholm
 7. Rudersdal
 8. Furesø
 9. Vallensbæk
 10. Egedal

Bund 10: Kommuner med færrest indbrud i forhold til antal husstande 3. kvartal 2020

 1. Læsø
 2. Fanø
 3. Bornholm
 4. Odder
 5. Samsø
 6. Ærø
 7. Frederiksberg
 8. Syddjurs
 9. Thisted
 10. København

'4 trin: Sådan sikrer du din bolig mod indbrud'

Færre indbrud i alle regioner

I alle fem danske regioner har indbrudstyvene taget det mere roligt end for et år siden godt hjulpet på vej af corona-epidemien. Faldet fra 3. kvartal 2019 til 3. kvartal 2020 har været størst i Region Syddanmark og mindst i Region Nordjylland.

Her kan du se anmeldte indbrud i 3. kvartal 2020 i de fem regioner. I parentes fald eller stigning i procent i forhold til 3. kvartal 2019.

 • Syddanmark: 897 (-31,2 %)
 • Sjælland: 677 (-25,8 %)
 • Midtjylland: 936 (-16,5 %)
 • Hovedstaden: 1.658 (-13,8 %)
 • Nordjylland: 319 (-11,6 %)