I 2019 blev der anmeldt det laveste antal indbrud i danske huse, lejligheder og sommerhuse siden 1982, viser opgørelser fra Danmarks Statistik.

Nu har corona-epidemien været med til at sænke antallet af anmeldte indbrud endnu mere.

I 2. kvartal 2020 blev der anmeldt 2.826 indbrud i beboelser, og det er det klart laveste antal i et enkelt kvartal siden i hvert fald 1979. Det næstlaveste antal indbrud i boliger var i 1. kvartal 1979, hvor der blev anmeldt 3.989 indbrud.

- Indbrudstallet er på et historisk lavt niveau. Samtidig ser det ud til, fremskridtene også påvirker danskernes tryghed i positiv retning. Det er meget glædeligt, selvom udviklingen i de seneste måneder er sket på en kedelig baggrund, nemlig coronapandemien, som ingen af os har kunnet planlægge. Nu gælder det imidlertid om at holde fast, så vi fortsat kan holde indbrudstyvene fra døren, siger Britt Wendelboe, programleder i Bo trygt!, der arbejder for at sænke antallet af indbrud og øge trygheden i danske hjem .

Corona hjalp mod indbrudstyve

På grund af corona-epidemien har mange danskere været meget mere hjemme end normalt, og det er efter al sandsynlighed forklaringen på de få indbrud. 

- Dét, der har virket mod indbrud under corona-nedlukningen i Danmark, er dét, der stadig virker – nemlig at vores hjem ser beboede ud, og at vi hjælper hinanden i kvarteret. Vi ved også fra undersøgelser, at der er sammenhæng mellem gode naborelationer og tryghed. Det har en effekt, når vi gør en holdindsats i hverdagen, hæver blikket fra vores egen baghave og dyrker fællesskabet, siger Laura Bjerre Munch, projektchef i Realdania og en del af Bo trygt!

Få gode råd mod indbrud på Bo trygt!

Der sker flere end tre gange så mange indbrud i private hjem i Danmark som i vores nabolande pr. indbygger, og tanken om indbrud i eget hjem gør hver fjerde dansker utryg.

Derfor står TrygFonden og Realdania sammen med Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd (DKR) bag indsatsen Bo trygt!, hvor målet er at reducere antallet af indbrud i private hjem fra over 29.000 til under 10.000 om året.

Kun hvert 12. hus i Danmark er godt eller meget godt sikret mod indbrud, mens to tredjedele af husenes sikringsniveau vurderes som meget usikker eller mindre sikker.

Få gode råd til, hvordan du let sikrer dit hus mod indbrud på botrygt.dk

Stort fald i indbrud på Bornholm, i Svendborg og Syddjurs

Fra 2. kvartal 2019 til 2. kvartal 2020 blev der anmeldt færre indbrud i 76 kommuner, mens der var flere indbrud i 18 kommuner. I 4 kommuner var der præcis samme antal indbrud.

For første gang siden i hvert fald 2008 blev der ikke anmeldt et eneste indbrud i beboelser på Bornholm. Heller ikke på Ærø eller Læsø var der indbrud.

Udover de tre ø-kommuner er det største procentmæssige fald sket i Svendborg Kommune, hvor der blev anmeldt 9 indbrud i 2. kvartal 2020 mod 60 indbrud i samme kvartal året før. I Syddjurs Kommune faldt antallet af indbrud i boliger fra 68 til 12, mens det gik ned fra 28 til 5 i Dragør Kommune.

På Mors skete der omvendt en tredobling - der blev anmeldt 21 indbrud i 2. kvartal 2020 mod 7 indbrud i samme kvartal året før. I Rebild Kommuner blev der anmeldt flere end dobbelt så mange indbrud.

Se indbrud i din kommune

I tabellen herunder kan du se, hvor mange indbrud i boliger der blev anmeldt i henholdsvis 2. kvartal 2019 og 2. kvartal 2020, og hvor mange procent indbruddene er faldet eller steget.

Den sidste kolonne viser, hvilken placering kommunen har på listen over indbrud pr. indbygger i 2. kvartal 2020. Stevns Kommune er altså den kommune, der har flest indbrud i forhold til, hvor mange der bor i kommunen.

Du kan klikke på de forskellige kolonner i tabellen for at få vist rækkefølgen i den kolonne. Klikker du fx på "Kommune", listes kommunerne i alfabetisk rækkefølge, og klikker du igen starter listen med den sidste først (i dette tilfælde Ærø). Dermed kan du altså også klikke på fx kolonnen "Forskel i %", hvis du vil se, hvilke kommuner hvor indbruddene er steget forholdvist mest eller mindst.

Top 10: Kommuner med flest indbrud i forhold til antal husstande 2. kvartal 2020

 1. Stevns
 2. Gentofte
 3. Aabenraa
 4. Hørsholm
 5. Høje-Taastrup
 6. Morsø
 7. Faxe
 8. Holbæk
 9. Assens
 10. Rudersdal

Bund 10: Kommuner med færrest indbrud i forhold til antal husstande 2. kvartal 2020

 1. Bornholm
 2. Ærø
 3. Læsø
 4. Svendborg
 5. Struer
 6. København
 7. Billund
 8. Thisted
 9. Tårnby
 10. Frederiksberg

'4 trin: Sådan sikrer du din bolig mod indbrud'

Færre indbrud i alle regioner

I alle fem danske regioner har indbrudstyvene taget det mere roligt end for et år siden godt hjulpet på vej af corona-epidemien. Faldet fra 2. kvartal 2019 til 2. kvartal 2020 har været størst i Region Hovedstaden og mindst i Region Nordjylland.

Her kan du se anmeldte indbrud i 2. kvartal 2020 i de fem regioner. I parentes fald eller stigning i procent i forhold til 2. kvartal 2019.

 • Hovedstaden: 785 (-55 %)
 • Midtjylland: 571 (-47 %)
 • Syddanmark: 663 (-39,5 %)
 • Sjælland: 515 (-27%)
 • Nordjylland: 285 (-12,3 %)