Hvis du får stjålet nogle af dine værdigenstande ved et indbrud i dit hjem, afhænger erstatningen fra dit forsikringsselskab af, hvor god dokumentation du har for de stjålne værdigenstande.

Hvis ikke du har din dokumentation i orden, kan du risikere, at erstatningen bliver fastsat efter et skøn og i værste tilfælde, at selskabet ikke vil dække dit tab.

Værdigenstande kan i princippet opfattes på to måder:

  1. Særlige private værdigenstande: Smykker, perler, ædelsten, ting af guld, platin eller sølv, armbåndsure, mønt- og frimærkesamlinger.
  2. Særligt privat indbo: Elektronisk udstyr, apparater og tilbehør, kikkerter, musikinstrumenter, antikviteter, kunstværker, kunsthåndværk, ægte tæpper, pelse, pelsværk, skind, våben, vin og spiritus.

Som regel opfattes ’værdigenstande’ som de ting, der er nævnt under punkt 1.

Tag fotos af dine værdiggenstande og/eller scan kvitteringer 

En optimal dækning af dine værdigenstande via din forsikring opnår du bedst, hvis du i forvejen har:

  1. Taget fotos af alle vigtige værdigenstande i dit hjem.
  2. Scannet kvitteringerne ind.
  3. Gemt kvitteringer og fotos i en eller anden form for ’sky’ på nettet – fx Apples iCloud, Microsofts SkyDrive/OneDrive eller Drop Box – og evt. også på din computer (men da du kan risikere, at den også bliver stjålet, er det netop vigtigt at gemme dokumentation i en sky). Du har altid adgang til dit indhold i en sky uafhængigt af, hvor du befinder dig, og hvilken enhed (pc, tablet, smartphone) du bruger.

Kvitteringer og fotos kan også gemmes i papirudgaver i en bankboks eller hos venner og/eller familie. Så risikerer du ikke, at de også bliver stjålet sammen med selve dine værdigenstande.

Stop indbrud før det sker

Ca. 80% af alle indbrud i Danmark sker i huse. Har du sikret dit mod indbrudstyven? Besøg botrygt.dk – vores kampagneside for indbrudssikring.

Tag testen og få gode råd

Bankudskrifter og forhandlerudtalelser er også dokumentation

Hvis du hverken har foto eller kvittering på en stjålen genstand, kan du som dokumentation over for forsikringsselskabet også bruge:

  1. Bankudskrifter, der viser hvor og hvornår – og til hvilken pris – du har købt genstanden.
  2. En udtalelse fra forhandleren, der bekræfter hvor og hvornår – og til hvilken pris – du har købt genstanden.

 

Hvilke værdigenstande bør du tage billeder af?

Tag så vidt muligt billeder af alle dine værdigenstande – især af dem, hvor du ikke har kvittering, typisk ’særlige værdigenstande’ (smykker, møntsamlinger, ure), da de ofte er nogle, man har arvet eller fået foræret.

Almindelige værdigenstande har du ofte kvittering på. Og det burde være nok som dokumentation.

Hvis det er for omfattende at dokumentere alle dine særlige værdigenstande, kan fotos af dit hjem, der fx viser, at du generelt har dyre møbler og kunstværker, også være med til at sandsynliggøre, at du har fået stjålet noget, du ikke lige har fotodokumentation af.

Begrænset dækning for særlige private værdigenstande

De fleste indboforsikringer dækker kun særlige værdiggenstande (smykker, møntsamlinger og ure) i et begrænset omfang, fx med maksimum 10 % af indbosummen. Nogle selskaber kører med et fast maksimumbeløb.

Ønsker du en højere dækning for særlige værdigenstande, må du købe en tillægsforsikring eller forhøje indbosummen. Ifølge en undersøgelse lavet af Yougov for Videncentret Bolius har 2% af danskerne valgt denne løsning inden for de sidste tre år. 

Indboforsikringen dækker ikke, hvis du får stjålet særlige værdigenstande uden for dit hjem, fx ved et tasketyveri, som du ikke opdager, mens det sker. Der er heller ikke andre forsikringer, der dækker den slags tyveri.

Bliver du udsat for røveri, uanset hvor det sker, vil din indboforsikring dog dække tabet. Men også her kun med op til 10 % af indbosummen eller et fast beløb – afhængigt af forsikringsselskabet.

Dine særlige værdiggenstande er ikke dækket, når du opbevarer dem i et udhus eller en garage, hvis du bor i hus – eller i en kælder, hvis du bor i en etageejendom. Det gælder også, selvom disse rum er aflåste.

Særligt privat indbo kan dækkes med op til fuld værdi

Der gælder også begrænsninger for særligt privat indbo (fx elektronisk udstyr/apparater, musikinstrumenter og kunstværker) afhængig af, hvordan og hvorfra tyveriet sker. De er heller ikke dækket, hvis de stjæles fra et fra udhus eller en garage.

Ved tyveri uden for bygning (simpelt tyveri) er der ofte også her en begrænsning i dækningen – enten som en procentdel af forsikringssummen eller et fast beløb.

Privat indbo bliver i øvrigt erstattet efter afskrivningsregler.

Typisk erstattes ting under to år til nyværdi, men der kan gælde særlige afskrivningstabeller på fx briller og elektronik, afhængig af hvor gamle genstandene er.

For ting over to år trækker forsikringsselskaberne typisk et fradrag på grund af alder og slid fra brug.