Hvad er papirisolering?

Papirisolering, som egentlig er cellulosefibre, er et isoleringsmateriale, er fremstillet af genanvendt papir, typisk fra aviser, som findeles i flager eller stykker til granulat. Det har gode isoleringsegenskaber og er et klimavenligt alternativ til traditionelle isoleringsmaterialer som mineraluld.

Papirisolering i løs form blæses ind i hulrum i bygningens ydre konstruktioner eller indre konstruktioner som etageadskillelser.

Papirisolering bliver tilsat kemikalier, fx borax, borsyre og aluminiumhydroxid, for at gøre det mindre brændbart, og så det får den brandmodstandsevne, som Bygningsreglementet foreskriver.

Derudover forhindrer tilsætningsstofferne, at der opstår grobund for svamp og andre mikroorganismer, som kan føre til råd. Desuden vil skadedyr som rotter og mår ikke opholde sig længere tid i papirisoleringen, da de tilsatte salte virker udtørrende og derfor er ubehagelige for dyrene. 

Det er forskelligt, hvilke kemikalier de enkelte producenter tilføjer, men anvender du danskproduceret papirisolering, overholder det de grænser, som findes for mængden af kemikalieindhold i byggematerialer.

Hvor kan papirisolering bruges?

Papirisolering bruges især som isolering på lofter, men kan anvendes de fleste steder, hvor man ellers vil benytte et isoleringsmateriale i granuleret form, fx i ydervægge af mursten eller træ.

Hvilke fordele og ulemper har papirisolering?

Fordele:

  • Papirisolering klør og kradser ikke. Det anbefales dog, at du bærer maske, når du arbejder med det. Er der borsyre i det produkt, du anvender, bør du bære en P2-maske.
  • Papirisolering belaster miljøet betydeligt mindre end de mere kendte isoleringsmaterialer i selve produktionen af materialet.
  • Papirisolering varmeisolerer lige så godt som traditionelle isoleringsmaterialer.
  • Grundet de tilsatte salte vil skadedyr, fx rotter og mus, sjældent opholde sig i isoleringen.

Ulemper:

  • Papirisolering har en tendens til at falde sammen ved indblæsning. Når der blæses løs papirisolering ud på fx et loft, kan du forvente, at det sætter sig 10-15 procent. Det bliver der taget der højde for ved at lægge et tykkere lag materiale end den ønskede isoleringstykkelse.
  • Papirisolering er tilsat brandhæmmende kemikalier, så isoleringen er modstandsdygtig over for varme og ild. Disse kemikalier kan være sundhedsskadelige at arbejde med. Produkter indeholdende ammoniumhydroxid kan desuden afgive grimme lugte, hvis det bliver fugtigt, hvilket gør det mindre anvendeligt til hulmursisolering af vægge.
  • Man bør ikke anvende papirisolering som hulmursisolering, hvis muren er særligt udsat for slagregn, eller hvis der ikke er murpap mellem fundament og hulmur.

Er papirisolering et gør det selv-projekt?

Papirisolering er ikke farligt at arbejde med. Hvis det leveres i pakker, kan du med lidt håndværkersnilde godt selv efterisolere med det, fx på et vandret loftet, ved at fordele det ud. 

Er papirisoleringen i granuleret form, hvor der skal blæses ind med en blæsemaskine, fx til hulmursisolering, anbefaler vi det ikke som gør det selv-arbejde, da det er svært at styre. Få i stedet en isolatør til at udføre arbejdet.

Er papirisolering bæredygtigt?

Ja, papirisolering kan godt siges at være mere bæredygtigt end visse andre isoleringsmaterialer som fx mineraluld.

Da papirisolering fremstilles af cellulosefibre fra træ, har det i sin vækst optaget og lagret CO2. Så længe materialet er i brug, udledes kulstoffet fra CO2'en ikke. Desuden er træ en fornybar ressource, hvilket betyder, at nye træer kan plantes, når andre fældes. Papirisolering kan komposteres eller genbruges og skal ikke deponeres som andre isoleringstyper.

Når papirisolering produceres, skal der ikke bruges et stort energiforbrug til fremstilling af produktet, da den primære forarbejdning er at snitte papiret.

Selvom papirisolering går for at være et miljørigtigt alternativ til mineraluld, skal man være opmærksom på, at nogle produkter er tilsat borsyre og borax, som optræder på EU's kandidatliste over potentielt problematiske stoffer. Borsyre og borax er bl.a. mistænkt for at hæmme forplantningsevnen hos mennesker, og derfor er det vigtigt at overholde de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, når man arbejder med materialet.

Når først isoleringen er monteret, udgør kemikalierne ingen sundhedsrisiko, da man typisk blæser papirisoleringen ind i lukkede konstruktioner eller på loftet, hvor man kun opholder sig i begrænset omfang. Afgivelsen af kemikalier fra papirisolering er over tid så minimal, at det ikke har nogen betydning for hverken indeklima eller sundhed.  

Er papiruld det samme som papirisolering?

Mange tror, at papiruld er det samme som papirisolering. Men papiruld - Nviro CBI Papiruld - er en dansk producent, der laver papirisolering. Det kan derfor betale sig, at du kigger og søger efter papirisolering frem for papiruld eller papiruldsisolering.

Løs papirisolering

Papirisolering findes kun i løs form. For at forhindre, at det støver for meget, tilsættes papirisoleringen en smule vanddamp.

Ved indblæsning i lukkede konstruktioner er støvproblemerne minimale.

Papirisolering sætter sig lidt efter indblæsning, så ved indblæsning i åbne konstruktioner, vil der blive lagt skal isoleringstykkelsen være ca. 10-15 procent mere end den ønskede isoleringstykkelse. Hvis der fx skal isoleres med 300 mm, skal du påregne et ekstra lag på 45-60 mm.

Hvor meget, papirisoleringen falder sammen, afhænger af isoleringslagets tykkelse, da det er vægten af isoleringen, der får den til at sætte sig. Når der blæses papirisolering ind i lukkede konstruktioner, tages der højde for evt. sætning af materialet ved at komprimere isoleringen.

Sammenligning af udvalgte isoleringsmaterialer til din bolig

Materialer til isolering

CO2e kg pr. m²
Prisniveau
Levetid
Træfiberisolering
-15,28
Papirisolering
-11,19
Stenuld
16,48
Glasuld
3,07
Flere
Sådan bruger du grafikken
Ovenover kan du sammenligne udvalgte byggematerialer.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Klimaaftrykket er målt i CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. Er klimaaftrykket negativt, betyder det, at det er godt for klimaet. Tallet kan variere ved forskellige produkter og kan opgøres i forhold til forskellige enheder.

Prisniveauet er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. Der er tale om gennemsnitlige priser, da der er prisvariationer inden for alle materialer. Det er rene materialepriser for isoleringsmaterialer. Eventuelle udgifter til professionelle fagfolk for at udføre isoleringsarbejdet er ikke medregnet. 1 pengesæk angiver det laveste prisniveau, mens 5 pengesække angiver det højeste.

Levetiden er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. 1 timeglas angiver den korteste levetid, mens 5 timeglas angiver den længste.