Hvorfor bør du hulmursisolere?

Der udledes CO2, når der produceres varme til vores boliger, og denne udledning skal begrænses så meget som muligt, hvis vi skal nedbringe den samlede CO2-udledning. Hvis du har en ydervæg, der kan hulmursisoleres, er det en nem og billig måde at sænke varmeforbruget og opnå besparelser på varmeregningen. Udover de økonomiske fordele, kan du både øge komforten og få et bedre indeklima på samme tid.

Hvad er hulmursisolering?

Hulmursisolering kan udføres i boliger, som har en ydervæg med hulmur. I murede huse fra 1920’erne og frem er facaden for det meste en hulmur, hvor der er en formur og en bagmur, der er muret op parallelt og forbundet med murbindere.

Der er imellem murene et hulrum, som kan variere i bredde, men som oftest mindst er 5 cm. Det kan være delvis fyldt med mørtelrester, hvis huset er sjusket muret, men typisk vil der være åbent. Det er dette hulrum, hvori man kan indblæse isoleringsmateriale.

Hulmursisolering er en ret nem måde at efterisolere ydervæggen på. Den kan foretages ved at tage enkelte mursten i ydermuren ud eller blot ved at bore huller i fugerne og blæse isoleringsmateriale ind i hulrummet mellem for- og bagmur.

Kan min hulmur isoleres - og kan jeg selv hulmursisolere?

Der skal en forundersøgelse til at afgøre, om der er tilstrækkeligt hulrum, og om murværket er egnet til hulmursisolering. Der skal evt. laves reparationer inden. Både forundersøgelser og selve indblæsningsarbejdet kræver ekspertise og skal foretages af en autoriseret isolatør.

Isoleringsmaterialer til hulmursisolering - hvad er bedst?

Isolering kan være lavet af mange forskellige materialer. Fælles for dem er, at de er meget lette, da det er den stillestående luft i materialets hulrum, der har den isolerende virkning - jo mere luft og mindre materiale, desto bedre isolerende egenskaber. Selve materialet skal selvfølgelig også lede varme så dårligt som muligt.

Isoleringsmaterialer til efterisolering af hulmure er altid i granuleret form, dvs. korn eller i meget små stykker, så materialet kan hældes eller blæses ind.

Traditionelle isoleringsmaterialer som mineraluld og polystyrenkugler (flamingo), der er mineralske og oliebaseret, bliver i disse år suppleret af andre materialer, som typisk er organiske, fx papirisolering, og som anses for at være mere miljøvenlige, da de belaster miljøet mindre, både når det fremstilles og skal bortskaffes. 

Alle isoleringsmaterialer skal uanset type leve op til bygningsreglementets krav om isoleringsevne, brandsikkerhed og modstandsdygtighed over for fugt.

Ureaformaldehydskum (UF-skum) blev tidligere i stort omfang anvendt som hulmursisolering. Det er ikke længere tilladt at bruge i Danmark, fordi det afgiver formaldehyd, der i en del tilfælde har givet alvorlige indeklimaproblemer. Desuden har det vist sig at være svært at styre, der kommer ofte for meget i.

 

Traditionelle isoleringsmaterialer

Mineraluld, altså stenuld og glasuld, og polystyren og letklinker i granuleret form er de traditionelt anvendte materialer til hulmursisolering. Fordelen ved disse materialer er, at de har været anvendt meget bredt og meget længe, så man har i byggebranchen særdeles godt kendskab til deres egenskaber, anvendelse og levetid.

Stenuld

Stenuld består af spundet stenmateriale og anvendes til hulmursisolering i en smuldret udgave som granulat. Stenuld har gode isolerende egenskaber, bliver ikke påvirket af vand og kan ikke brænde.

Glasuld 

Glasuld består af spundet glasmasse. Til efterisolering af hulmure anvendes en granuleret udgave. Glasulds isoleringsmæssige egenskaber svarer til stenulds, og den er både vandafvisende og ubrændbar.

Ekspanderbart polystyren (EPS)

Ekspanderbart polystyren, også kendt som flamingo, er et oliebaseret plastprodukt, som skummes op, så det bliver meget let og luftfyldt. Materialet har gode isolerende egenskaber og opsuger ikke fugt, og det anvendes i granuleret form til indblæsning. Det er brandfarligt og udvikler giftig røg og må derfor kun bruges i konstruktioner, hvor "flamingoen" er ”pakket ind” af et ubrændbart som fx murstenene i hulmure. Hvis man har flamingo eller anden type polystyren i hulmuren, skal man være meget varsom med at bore huller i vægge, ind til hulrummet, da kuglerne vil løbe ud.

EPS tilsat grafit 

Igennem de seneste år er der udviklet på EPS isoleringen til især hulmursisolering. Ved at blande med grafit, er der opnået en forbedring på isoleringsværdien på 20 procent. Samtidig benyttes en lim, som gør isoleringen formstabil, når den først er kommet ind i hulmuren og er blæst på plads. På den måde undgår man problemet med, at kuglerne løber ud. 

Papirisolering 

Papirisolering er fremstillet af genbrugsavispapir tilsat salte og brandhæmmende midler. Midlerne er tilsat for bl.a at reducere brændbarhed og beskytte mod fugt, mug og skimmel i en grad, så det er fuldt anvendeligt i fx hulmure. Papirisolering har gode isoleringsegenskaber og kan både optage og afgive fugt. Materialet bruges som granulat til at blæse ind i hulmure, men findes også i pladeform.

Produktionen af papirisolering er miljøvenlig, og da materialet er biologisk nedbrydeligt, er også eventuel bortskaffelse miljøvenlig. 

 

I en bygning, som er unormalt fugtbelastet, fx fordi der mangler sokkelpap, formuren er utæt el.lign., bør man dog overveje ikke at bruge papirisolering, men et andet materiale, som ikke påvirkes af fugt.

Alternative isoleringsmaterialer

De seneste mange års miljødiskussion, både hvad angår fremstilling, bortskaffelse, indeklima og sundhed i forbindelse med håndtering af materialer og produkter, har gjort brugen af alternative isoleringsmaterialer mere udbredt. Der er også blevet forsket en del i materialerne.

Det vurderes generelt, at de alternative materialer isolerer lige så godt som de traditionelle - og i nogle tilfælde bedre. Materialerne er typisk organiske og skal tilsættes en række kemikalier i form af salte for at blive så modstandsdygtige over for brand og fugtpåvirkning som de traditionelle isoleringsmaterialer er.

Kun materialer, som fås i granuleret form, kan bruges til efterisolering af hulmure, og det udelukker fx høruldsprodukter og halm, der kun fås i ruller og plader.

Der er intet i vejen for at bruge alternative materialer til hulmursisolering. Da erfaringsgrundlaget er mere begrænset end med traditionelle materialer, er det meget vigtigt, at du sikrer dig, at isoleringsfirmaet har tilstrækkelig viden og erfaring til at udføre isoleringen korrekt.

Ifølge SBi-Anvisning 207 skal man ikke bruge papirisolering i hulmurskonstruktioner, hvis muren er udsat for kraftig slagregn, fx hvis man bor ud til vandet eller på en åben mark, og huset ikke har et stort udhæng.

Tendensen er dog, at man oftest bruger granuleret mineral- eller stenuld til hulmursisolering. Hovedsagelig fordi det har været anvendt i mange år og dermed er langt mere gennemprøvet end fx papirisolering.

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) og Teknologisk Institut har foretaget undersøgelser, der viser, at alternative isoleringsmaterialer har acceptable fugtmæssige egenskaber. Læs mere i SBi-anvisning 128 og Alternativ isolering – undgå byggeskader (Teknologisk Institut 2004).

Træfiberisolering

Træfiberisolering, også kendt som cellulosefiber, findes i granuleret form og kan anvendes som hulmursisolering. Man skal sikre sig, at materialet er tilstrækkeligt fugtbestandigt til, at det kan anvendes i en hulmur.

Perlite

Perlite er et kornet, mineralsk materiale af vulkansk oprindelse, som ved kraftig opvarmning vokser til ca. 20 gange dets oprindelige volumen. Materialet bliver gjort vandafvisende ved hjælp af en silikonebehandling. Da det er uorganisk, kan det ikke angribes af mikroorganismer, og det kan ikke rådne eller blive direkte angrebet af svamp. Perlite kan hældes, pumpes eller blæses ind i hulmuren.

Perlite kræver mere energi under fremstillingen end andre alternative isoleringsmaterialer og er på den måde ikke så miljøvenligt. Det er også relativt dyrere end mange andre alternative isoleringsmaterialer. Til gengæld er det nemt og hurtigt at arbejde med.

Sammenligning af udvalgte isoleringsmaterialer til din bolig

Materialer til isolering

CO2e kg pr. m²
Prisniveau
Levetid
Stenuld
16,48
Glasuld
3,07
Papirisolering
-11,19
Træfiberisolering
-15,28
Flere
Sådan bruger du grafikken
Ovenover kan du sammenligne udvalgte byggematerialer.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Klimaaftrykket er målt i CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. Er klimaaftrykket negativt, betyder det, at det er godt for klimaet. Tallet kan variere ved forskellige produkter og kan opgøres i forhold til forskellige enheder.

Prisniveauet er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. Der er tale om gennemsnitlige priser, da der er prisvariationer inden for alle materialer. Det er rene materialepriser for isoleringsmaterialer. Eventuelle udgifter til professionelle fagfolk for at udføre isoleringsarbejdet er ikke medregnet. 1 pengesæk angiver det laveste prisniveau, mens 5 pengesække angiver det højeste.

Levetiden er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. 1 timeglas angiver den korteste levetid, mens 5 timeglas angiver den længste.