Hvad er perlite?

Perlite er et isoleringsmateriale, der er fremstillet af en vulkansk bjergart. Perlite består af 75 procent siliciumoxid. Det udvindes direkte fra jordoverfladen eller fra miner i bl.a. Grækenland, Tyrkiet, Kina og USA. 

Når perlite knuses og derefter opvarmes til 1.100 grader ekspanderer materialet til 20 gange sin oprindelige størrelse. Resultatet er et hvidt, finkornet isoleringsmateriale, som kaldes ekspanderet perlite. For at gøre perlite vandafvisende er overfladen behandlet med silikoneharpiks. 

Materialets lydabsorberende effekt er testet af Teknologisk Institut og vurderet til at have samme effekt som traditionel mineraluldsisolering. 

Produktets mineralske oprindelse gør, at materialet ikke kan rådne eller blive nedbrudt. Derudover danner det ikke grobund for mikroorganismer og svamp. Desuden afgiver det ikke damp eller lugte. 

Det er hurtigt og nemt at isolere med perlite. Det kan gøres på 2 måder. Man kan vælge at hælde perliten ud af sække eller ”big bags” det sted, man vil efterisolere, eller man kan benytte en indblæsningsmaskine. 

Hvilke fordele og ulemper har perlite som isolering?

Fordele:

 • Perlite har en god isoleringsevne, sammenlignet med andre isoleringsmaterialer.
 • Perlite kan i de fleste tilfælde genbruges uden en ny forarbejdningsproces.
 • Perlite er klassificeret som ubrændbar og kan derfor anvendes uden begrænsninger i brandmæssige sammenhænge.
 • Materialet kan ikke rådne, det bliver ikke nedbrudt og danner ikke grobund for mikroorganismer eller svampe.
 • Perlite lydisolerer stort set lige så godt som andre isoleringsmaterialer.
 • Perlite trænger let ud i alle kroge i konstruktionen, og det minimerer risikoen for kuldebroer væsentligt. En kuldebro er et sted, hvor kulden kan trænge igennem konstruktionen, fordi den enten er uden isolering, med defekt eller mangelfuld isolering.

Ulemper:

 • Perlite er ikke så miljøvenligt som biobaserede isoleringsmaterialer, da produktionen af det er ret energikrævende.
 • Perlite skal deponeres på godkendte genbrugspladser.
 • Perlite er stærkt støvende, så du bør bruge åndedrætsværn med P2-støvfilter under arbejdet.
 • Perlite er relativt dyrt sammenlignet med andre isoleringsmaterialer. Til gengæld er det let at arbejde med, så lønomkostningerne til selve monteringen bliver ikke så høje.
 • Kornstørrelsen er ret lille (6 mm), og der stilles derfor store krav til konstruktionens tæthed, da perlite kan trænge ud gennem selv små huller og sprækker.
 • Perlite findes kun løst fyld, ikke som måtter eller plader.

Hvor kan perlite bruges som isolering?

Ekspanderet perlite kan bruges som isoleringen mange steder i huset:

Lofter

På lofter med en lille taghældning er perlite nem at lægge ud, så det giver en effektiv isolering. Fordelen er, at den let løber ned mellem spærene og finder selv vej ud i alle hjørner og hulrum. Ulempen er, at små revner eller ikke tætte samlinger kan få perliten til at løbe ud. Af samme grund er perlite god at bruge på vanskelige steder, fx ved spær og spærfod, hvor det er vanskeligt at få isoleret godt nok med traditionelle mineraluldsmåtter. Perlite hældes ud over måtterne, og løber selv ned, der hvor der mangler isolering.

Etageadskillelser

Perlite er velegnet til at isolere mellem 2 etager, da materialet er brandsikkert og virker lyddæmpende.

Gulve

Produktet er et godt isoleringsmateriale til gulve på en strøkonstruktion. Her er fremgangsmåden at hælde perliten ned i gulvkonstruktionen, når VVS- og elinstallationer er monteret. Perliten afrettes, og gulvbrædderne lægges direkte oven på.

Hvis perliten ligger rigtigt og jævnt fordelt ud over gulvfladen, undgår du, at der bliver fodkoldt. Har du lagt mere end 40 mm perlite, så bør det vibreres, for at opnå en jævn fordeling.

Vægge

Perlite kan bruges som hulmursisolering i ydervægge. Her anvendes en særligt vandafvisende perlite-type, der skyer kondensvand og slagregn. Det er meget vigtigt, at murværket ikke har revner eller åbninger, da perliten vil løbe ud selv gennem ganske små revner. Derfor skal murværket gennemgås inden indblæsning.

Perlite kan godt bruges som isolering i en vægkonstruktion, dvs. i lodrette konstruktioner. I lodrette konstruktioner har perlite dog den ulempe, at den ved åbninger vil løbe ud. For at undgå dette, stilles der særlige krav til udførelsen af konstruktioner dér, hvor hulrummet, som perliten skal være i støder op til andre materialer.

Perliten kan let synke ned og skabe buler, hvis pladerne bøjer ud som følge af ændringer i fugt- eller temperaturforhold.

Kan du selv isolere med perlite?

Det er vigtigt at være meget omhyggelig med tætheden af konstruktionerne, især ved gennemføringer, eludtag, vindues og døråbninger. Den finkornede perlite trænger let igennem små huller og sprækker, og på den måde kan den sætte sig uønskede steder. Derfor kan den vise sig at være en ulempe, hvis man som lægmand vælger at udføre isoleringen selv, og i den forbindelse udfylder et hul som er tænkt som udluftning.

Selvom produktet kan optage og afgive fugt, så er der risiko for at man lukker af for ventilationsforholdene i fx en loftskonstruktion, hvis der isoleres helt ud til taget.

Derfor bør du altid få en professionel til at udføre arbejdet.

Du bør også overveje at alliere dig med en byggesagkyndig, som kan fortælle dig om perlite egner sig til netop dit hus.

Ulempen ved at bruge perlite kan også være scenariet, hvor man skal udskifte et vindue eller en dør ud. Her vil perliten nemlig løbe ud, hvis der ikke er lukket tæt omkring vinduet eller døren. Det kan betyde, at man må fylde væggen op igen.

Hvad koster Perlite i forhold til andre isoleringsmaterialer?

Prisen på perlite ligger noget over prisen på mineraluld, men kan variere fra forhandler til forhandler. Prisen afhænger nemlig af den konkrete opgave.

Derfor er det en god idé at tage kontakt til en håndværker, der har erfaring i arbejdet med materialet. Alternativt kan du kontakte en producent og få dem til at anbefale en håndværker.