Hvad er perlite?

Perlite er et isoleringsmateriale, der er fremstillet af en vulkansk bjergart. Perlite består af 75 procent siliciumoxid. Det udvindes direkte fra jordoverfladen eller fra miner i bl.a. Grækenland, Tyrkiet, Kina og USA. 

Når perlite knuses og derefter opvarmes til 1.100 grader ekspanderer materialet til 20 gange sin oprindelige størrelse. Resultatet er et hvidt, finkornet isoleringsmateriale, som kaldes ekspanderet perlite. For at gøre perlite vandafvisende er overfladen behandlet med silikoneharpiks. 

Materialets lydabsorberende effekt er testet af Teknologisk Institut og vurderet til at have samme effekt som traditionel mineraluldsisolering. 

Produktets mineralske oprindelse gør, at materialet ikke kan rådne eller blive nedbrudt. Derudover danner det ikke grobund for mikroorganismer og svamp. Desuden afgiver det ikke damp eller lugte. 

Vandafvisende perlite benyttes, hvor der er risiko for vandgennemtrængning. Denne type perlite er tilsat silikone for at bevare de isolerende egenskaber. 

Det er hurtigt og nemt at isolere med perlite. Det kan gøres på 2 måder. Man kan vælge at hælde perliten ud af sække eller ”big bags” det sted, man vil efterisolere, eller man kan benytte en indblæsningsmaskine. 

Hvilke fordele og ulemper har perlite som isolering?

Fordele:

 • Perlite har en god isoleringsevne, der er tilsvarende mineralulds.
 • Perlite er klassificeret som ubrandbar og kan derfor anvendes uden begrænsninger i brandmæssige sammenhænge.
 • Materialet kan ikke rådne, det bliver ikke nedbrudt og danner ikke grobund for mikroorganismer eller svampe.
 • Perlite lydisolerer stort set lige så godt som mineraluld. Bemærk, at perlite i nogle tilfælde kan have problmer med at lydsiolere ordentligt, hvis det anvendes i en vægkonstruktion.
 • Perlite trænger let ud i alle kroge i konstruktionen, og det minimerer risikoen for kuldebroer væsentligt. Kuldebroer er det sted, hvor kulden kan trænge igennem konstruktionen, fordi den enten er uden isolering, med defekt eller mangelfuld isolering.

Ulemper:

 • Perlite er ikke så miljøvenligt som de andre alternative isoleringsmaterialer på markedet, da forarbejdningen af det er ret energikrævende.
 • Perlite skal deponeres på godkendte genbrugspladser, men kan evt. genanvendes som et forbedringsmiddel til plantejord.
 • Perlite er stærkt støvende, så du bør bruge åndedrætsværn med P2-støvfilter under arbejdet.
 • Perlite er relativt dyrt sammenlignet med andre isoleringsmaterialer. Til gengæld er det let at arbejde med, så lønomkostningerne til selve monteringen bliver ikke så høje.
 • Kornstørrelsen er ret lille (6 mm), og der stilles derfor store krav til konstruktionens tæthed, da perlite kan trænge ud gennem selv små huller og sprækker.
 • Perlite findes kun løst fyld, ikke som måtter eller plader.

Hvor kan perlite bruges som isolering?

Ekspanderet perlite kan bruges som isoleringen mange steder i huset:

Lofter

På lofter med en lille taghældning er perlite nem at lægge ud, så det giver en effektiv isolering. Fordelen er, at den let løber ned mellem spærene og finder selv vej ud i alle hjørner og hulrum. Ulempen er, at små revner eller ikke tætte samlinger kan få perliten til at løbe ud. Af samme grund er perlite god at bruge på vanskelige steder, fx ved spær og spærfod, hvor det er vanskeligt at få isoleret godt nok med traditionelle mineraluldsmåtter. Perlite hældes ud over måtterne, og løber selv ned, der hvor der mangler isolering.

Etageadskillelser

Perlite er velegnet til at isolere mellem 2 etager, da materialet er brandsikkert og virker lyddæmpende. Vær dog varsom med at udføre denne type arbejde selv, da der er risiko for, at du lukker af til den nødvendige ventilation af konstruktionen.

Gulve

Produktet er et godt isoleringsmateriale til svømmende gulve. Her er fremgangsmåden at hælde perliten ned i gulvkonstruktionen, når rør og el-rør er monteret. Perlitelaget afrettes, og gulvbrædderne lægges direkte oven på perliteisoleringen.

Hvis perliten ligger rigtigt og jævnt fordelt ud over gulvfladen, undgår du, at der bliver fodkoldt. Har du lagt mere end 40 mm perlite, så bør det vibreres, for at opnå en jævn fordeling.

Vægge

Perlite kan bruges som hulmursisolering i ydervægge. Her anvendes en særligt vandafvisende perlite-type, der skyer kondensvand og slagregn. Det er meget vigtigt, at murværket ikke har revner eller åbninger, da perliten vil løbe ud selv gennem ganske små revner. Derfor skal murværket gennemgås inden indsprøjtning.

Perlite kan godt bruges som isolering i en vægkonstruktion, dvs. i lodrette konstruktioner. I lodrette konstruktioner har perlite dog den ulempe, at den ved åbninger vil løbe ud. For at undgå dette stilles, der særlige krav til udførelsen af konstruktioner dér, hvor perliten tilstøder.

Perliten kan let synke ned og bule ud, hvis pladerne bøjer ud som følge af ændringer i fugt- eller temperaturforhold.

Kan du selv isolere med perlite?

Det er vigtigt at være meget omhyggelig med tætheden af konstruktionerne, især ved gennemføringer, eludtag, vindues og døråbninger. Den finkornede perlite trænger let igennem små huller og sprækker, og på den måde kan den sætte sig uønsket steder. Derfor kan den vise sig at være en ulempe, hvis man som lægmand vælger at udføre isoleringen selv, og i den forbindelse udfylder et hul som er tænkt som udluftning.

Selvom produktet kan optage og afgive fugt, så er der risiko for at man lukker af for ventilationsforholdene i fx en loftskonstruktionen.

Derfor bør du altid få en professionel til at udføre arbejdet.

Du bør også overveje at alliere dig med en byggesagkyndig, som kan fortælle dig om perlite egner sig til netop dit hus.

Ulempen ved at bruge perlite kan også være scenariet, hvor man skal udskifte et vindue eller en dør ud. Her vil perliten nemlig løbe ud og kræver derfor, at man fylder væggen op igen.

Hvad koster Perlite i forhold til andre isoleringsmaterialer?

Prisen på perlite ligger noget over prisen på mineraluld, men kan variere fra forhandler til forhandler. Prisen afhænger nemlig af den konkrete opgave og vær opmærksom på at der en del håndværkere der ikke ønsker at arbejde med perlite, som går under ’alternativ isolering’.

Derfor er det en god idé at tage kontakt til en producent og få dem til at udføre arbejdet eller anbefale en håndværker.