Hvad er hørisolering?

Isolering af hør er fremstillet af fibre fra hørplantens stængel. Hørisolering findes som måtter og ruller, som det kendes fra mineraluld. Fibrene fra hørplanten bearbejdes og bliver tilført 5-18% polyesterfibre for at give det færdige produkt mere styrke og sammenhængskraft.

Hørisoleringen tilføres desuden brandhæmmende kemikalier som fx ammoniumpolyfosfat og borsalte, der er på EU’s kandidatliste over uønskede stoffer. 

Der findes to typer hørplanter. Den ene type danner kerner velegnet til produktion af hørfrø og linolie. Den anden gror lange stængler og egner sig til fx tekstil, reb og isolering.

Tekstilbranchen anvender primært de lange fibre fra hørplantet, men de korte fibre egner sig rigtig godt isolering.

Hør dyrkes primært i det vestlige Europa, hvor klimaet giver både den rette mængde sol og nedbør. 

Hvor kan hør bruges som isolering?

Hørisolering egner sig til både nybyg og renovering, og anvendes især i skeletvægge.  Skeletvægge er vægge, hvor der er et træ- eller stålskelet, som på hver side er beklædt med plader eller brædder. Imellem pladerne/brædderne dannes et hulrum, som kan isoleres.  Det er vigtigt, at hulrummet i væggen fyldes helt ud, og at måtterne stødes omhyggeligt sammen i skelettet. Ellers opstår der kuldebroer.

Hørmåtter kan også anvendes i tagkassetter eller som loftsisolering. Her bør måtterne være skåret nøjagtigt til, så de passer i størrelsen. Hvis de er lidt for store og skal klemmes sammen, kan der opstå hulrum eller tunneler, hvor den kolde luft kan cirkulere, og det formindsker isoleringen. 

Hørisoleringen fås ikke i løs form, og kan derfor ikke fx sprøjtes ind i konstruktionen, eller ud som isoleringslag på loftsgulvet. 

Hvilke fordele og ulemper har hør som isolering?

Fordele:

 • Hørisolering isolerer lige så godt som eksempelvis almindelig mineraluld, og har også gode akustiske egenskaber.
 • Hørisoleringering er et klimavenligt alternativ til fx mineraluld og skumisolering.
 • Produktionen af hørisolering er miljøvenlig, og kræver fx ikke kunstvanding.
 • Fibrene fra hørisolering klør og kradser ikke, når du arbejder med det, som fx mineraluld kan gøre.
 • Hør har fra naturens side en god modstandsevne mod angreb af skimmelsvampe.
 • Hør som isolering egner sig godt til huse med diffusionsåbne vægge. 
 • Halmaffald, som er et restprodukt ifm. med fremstilling af hørisolering, kan genanvendes og nyttiggøres i fx varmekraftværker. 

Ulemper:

 • Hørisolering er relativt dyr. Den koster ca. 3-4 gange mere (2023-priser) end almindelig mineraluld.
 • Hørisolering er ikke så udbredt i Danmark, og derfor kan det være svært at finde produkter og håndværkere til dit byggeprojekt. 
 • Hør- og polyesterfibrene betegnes som brændbart og klassificeres typisk i brandklasse E. 
 • Hørisolering har ofte fået tilført brandhæmmende kemikalier, der kan være på EU’s kandidatliste over uønskede stoffer.
 • Hør bør ikke anvendes i murværkskonstruktioner der ikke er i ordentlig stand. Her vil slagregn kunne slå igennem muren og opfugte hørisoleringen, så den bliver nedbrudt. 

Er hørisolering bæredygtigt?

Hørisolering er et mere klimavenligt materale end nogle af de mere konventionelle isoleringstyper med samme egenskaber. Hør har, ligesom alt andet plantemateriale, den egenskab, at det binder kulstof, når det vokser og dermed lagrer CO2 fra luften.

Isoleringsmåtterne indeholder imidlertid også en mængde polyesterfibre, som har et større klimaaftryk end hørfibrene. Polyesterfibrene gør derudover også, at hørisoleringen ikke vil kunne kompostere og fx bruges som næringsgiver til jorden, den dag det ikke skal bruges mere. 

Til gengæld er hør en hurtigtvoksende plante og et restprodukt fra andre produktionslinjer. Det udtømmer derfor ikke jordens ressourcer at producere hørisolering. 

Hørisolering er fortsat dyrere end flere af de klassiske isoleringsmaterialer ( 2023-priser), men du får til gengæld et isoleringsmateriale med et lavere klimaaftryk, som kvalitetsmæssigt er fuldt på højde med de andre materialer.

Er hør et gør det selv-projekt? 

Hvis du vil efterisolere dele af dit hus, kan du godt selv gøre det med hørisolering Den største fordel, er at hørfibrene ikke stikker og genere huden på samme måde som fibrene fra mineraluld.  

Måtter af hør kan på mange måde anvendes præcis som fx måtter af mineraluld. Hørmåtterne kan til vægisolering indbygges i et skelet af stål eller træ, og beklædes med 2 lag gips, som giver isoleringen/konstruktionen mere brandmodstandsevne, da gipspladerne giver den nødvendige brandsikring.  

Hør bør ikke anvendes i murværkskonstruktioner, der ikke er i ordentlig stand. Her vil slagregn kunne slå igennem muren og opfugte hørisoleringen, så den bliver nedbrudt. 

Hørisolering har hygroskopiske egenskaber, hvilket vil sige, at materialet egner sig til vægge, der skal være diffusionsåbne (vægge uden dampspærre). Her er det dog vigtigt, at væggen bliver bygget korrekt op for at undgå fugtproblemer, og derfor anbefales det at alliere sig med en professionel fagperson. 

Fibrene i hørmåtter kan være svære at bearbejde med almindeligt værktøj, da fibrene er meget stærke. Det kræver specialværktøj at klippe og skære i måtterne.