Hvilke isoleringsmetoder kan du bruge?

I nogle huse er der ikke umiddelbart plads til isoleringen i tag- eller loftskonstruktionen. Det gælder fx i mange huse med flade tage, huse med loft til kip og huse med en beboet 1. sal med skrå vægge.

Det kan være svært at afgøre, hvilken løsning der er den bedste i dit hus. Det kan derfor godt betale sig at få hjælp af en energivejleder, energikonsulent eller bygningssagkyndig, hvis du er i tvivl om, hvad du bør gøre.

Hvilke fordele er der ved at efterisolere loftet indefra?

Ud over at spare penge på varmeregningen, er der også andre fordele ved at isolere loftet:

 • Du slipper for kuldestråling og -nedfald fra lofterne.
 • Du får et bedre indeklima i boligen. 
 • Du gør noget godt for miljøet. Når du sparer på varmen, formindsker du CO2-udslippet fra din bolig, så du er med til at gøre noget ved drivhuseffekten og klimaforandringerne. 
 • Du slipper for træk fra loftslemmen, hvis der er sådan en i dit hus.

Bygningsreglementets krav til isolering af taget ved ændret anvendelse, tilbygning og ved renovering af et eksisterende tag er 300 mm.

Efterisoleringens tykkelse afhænger af, hvor meget der ligger i forvejen, og hvor meget plads der er.

I ovennævnte huse er det som regel nemmest og billigst at isolere loftet indefra. Det kræver dog, at der er tilstrækkelig rumhøjde til, at loftet kan sænkes og give plads til isoleringen ovenover. 

I fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse kan kravet opfyldes med en fri lofthøjde på mindst 2,3 meter.  

I rum med skråvægge kan kravet opfyldes med en fri lofthøjde på mindst 2,3 meter over mindst 3,5 kvadratmeter af gulvarealet.

Der skal først monteres et skelet af stål- eller trælægter på loftet. Derefter monteres isoleringen på og i skelettet, og der afsluttes med en tætsluttende dampspærre og et nyt loft med beklædning, fx 2 lag gips.

Der skal først monteres et skelet af stål- eller trælægter på loftet. Derefter monteres isoleringen på og i skelettet, og der afsluttes med et nyt loft med beklædning, fx 2 lag gips.

Der skal placeres en tætsluttende dampspærre 1/3 inde i konstruktionen, fra den varme side – altså inde fra det opvarmede rum.

Hvad kan du spare på varmeregningen ved at isolere loftet?

Hvor meget du kan spare ved at isolere loftet afhænger bl.a. af, hvor tykt et lag isolering, der allerede ligger i loftet eller tagkonstruktionen. Som regel er det rentabelt at efterisolere, hvis der er mindre end 200 mm isolering i forvejen. I bygningsreglementet findes en vejledning vedr. ofte rentable konstruktioner, som du kan støtte sig til, når du skal vurderer, hvor meget du kan spare. Du kan se beregningen på Spar Energis hjemmeside.

Hvordan kommer du i gang med at isolere loftet indefra?

1. Få hjælp af en energirådgiver

Det kan være svært at afgøre, hvilken løsning der er den bedste i dit hus. Det kan derfor godt betale sig at få hjælp af en professionel, fx en energivejleder, energikonsulent eller bygningssagkyndig, hvis du er i tvivl om, hvad du bør gøre. 

En professionel kan tage fotos med et termografikamera, så du kan se præcis, hvor dit hus er dårligt isoleret. Rådgiveren kan også hjælpe dig med at finde ud af, hvor det er bedst at starte, hvis du vil energirenovere. 

Du kan søge efter energivejledere, energikonsulenter eller bygningssagkyndige på internettet. Flere forsyningsselskaber tilbyder også gratis vejledning af deres egne energirådgivere og -konsulenter. 

På Erhvervs- og Byggestyrelsens portal Boligejer.dk kan du se en liste over bygningssagkyndige og energikonsulenter.

Der er også en liste over bygningssagkyndige (heraf er nogle også energikonsulenter), der har fået advarsler som følge af alvorlige eller gentagne fejl i tilstandsrapporter. 

På hjemmesiden energivejlederen.dk kan du finde en energivejleder i dit område.

2. Dérfor er det en god idé at få en håndværker til at udføre arbejdet

Du kan selv isolere et loft indefra, hvis du er nogenlunde praktisk anlagt. Men det kan være et stort arbejde - og det er hårdt arbejde.

Hvis du skal isolere mange kvadratmeter loft, kan du hurtigt komme til at bruge hver weekend i flere måneder på arbejdet. 

Og har du ikke tjek på de byggetekniske forhold som ventilation og fugt, kan din efterisolering gå galt. Få derfor hjælp af en professionel.

3. Valg af materialer

Det er nemmest at bruge almindelige isoleringsmåtter til opgaven. 

De er normalt 60 x 90 cm. Den mest almindelige form for isolering er lavet af mineraluld, men der findes også alternative isoleringsmåtter, som du kan bruge i stedet.

Du skal også bruge lægter og forskallingsbrædder til at montere isoleringen under loftet.

4. Find ud af, hvor meget isolering du skal bruge

Hvis du selv vil stå for arbejdet, skal du starte med at måle op, hvor mange kvadratmeter loft der er. Derefter skal du regne ud, hvor meget isoleringsmateriale du skal bruge.

Sådan regner du ud, hvor meget isolering du skal bruge:

 • Du kan isolere med 200 mm isolering. Det svarer til 2 kvadratmeter 100 mm isolering pr. kvadratmeter loft.
 • Der er normalt 2,5 kvadratmeter isolering i en pakke med 100 mm isoleringsmåtter.
 • Du skal altså købe 0,8 pakke 100 mm isolering pr. kvadratmeter loftsflade.

Hvis loftet er på 100 kvadratmeter, skal du altså købe 80 pakker 100 mm isolering.

5. Sådan sætter du isoleringen op

Hvis du har godt håndelag og erfaring, kan du godt udføre arbejdet selv. Først bygger du et nedhængt loft, som isoleringen skal monteres i: 

Der monteres lægter i loftet. På disse lægter monteres en række stropper af træ lodret ned fra loftet. De skal være lidt længere end isoleringslagets tykkelse.

Derefter gøres lægter fast for enden af stropperne. Så sættes tre-fire forskallingsbrædder fast på de nederste lægter, og isoleringsmåtterne lægges op på forskallingsbrædderne og mellem stropperne. 

Derefter monteres flere forskallingsbrædder og lægges isolering op, og sådan fortsættes over hele loftet. 

Det er meget vigtigt at montere en dampspærre maksimalt 1/3 inde i isoleringen og mod det opvarmede rum. 

Dette kan gøres imellem den nederste lægte og forskallingsbrædderne. Så laver du ikke huller i den, når du monterer gipsloftet, sætter lamper op i loftet el.lign.

Til slut sættes fx et nyt gipsloft op. Det kan være til stor hjælp at bruge en pladehejs til at løfte de tunge gipsplader op under loftet.

6. Når du vil have en håndværker til at udføre arbejdet

At efterisolere loftet nedefra kan godt lade sig gøre at udføre på egen hånd, men der er arbejde, som er meget vigtigt at udføre korrekt, bl.a. dampspærren og tætning af denne. Derudover skal være opmærksom på, at resultatet æstetisk måske ikke vil blive det pæneste, hvis du selv udfører arbejdet.  

Indhent altid minimum to tilbud, så du får en idé om, hvad opgaven bør koste. Vær opmærksom på, at tilbuddene omfatter alle materialer og alt det arbejde, der skal udføres. 

Tjek fx, om udgiften til isoleringsmaterialer, oprydning og bortkørsel af affald m.m. er regnet med, når du modtager et tilbud.

Det er ikke altid en god idé at vælge det billigste tilbud. Det er mindst lige så vigtigt, at du har tillid til den håndværker, når du skal vælge. Når du får håndværkere til at udføre arbejdet, bør du altid indgå en skriftlig kontrakt med firmaet.

Det gode ved at have en udførlig kontrakt er, at det giver dig bedre mulighed for at klage, hvis det udførte arbejde ikke stemmer overens med det, der er aftalt i kontrakten.

Kontrakten bør bl.a. indeholde:

 • En detaljeret beskrivelse af, hvilke arbejder der skal udføres, og hvilke materialer der skal bruges.
 • Tid og dato for afleveringen af det udførte arbejde.
 • Vilkår og sats for dagbøder, hvis byggeriet ikke afleveres til tiden.
 • Aftale om, hvem der indkøber materialer og beskytter dem mod regn m.m. i byggeperioden.

7. Kontrol

Hvis du ikke har den store håndværksmæssige erfaring, kan det være en god idé at hyre en rådgiver til at følge med undervejs, mens der bygges. 

En rådgiver vil på strategiske tidspunkter, som ved fx etablering af dampspærre, tjekke om dampspærren slutter tæt i alle samlinger og gennembrydninger. 

Tillige kan rådgiveren gennemgå det færdige arbejde. Det kaldes en afleveringsforretning og koster normalt ca. 2.500-5.000 kr. inkl. moms.