Tema

Isolering

Isolering giver bedre indeklima og en lav varmeregning, men udføres det forkert, kan det give skader i form af fx skimmelsvamp. Læs alt om isolering her.

Isolering bruges til at holde varmen inde i boligen og dermed reducere vores energiforbrug. Der findes mange forskellige typer af isolering med forskellige egenskaber alt efter, hvilken bygningsdel det skal bruges til. Det kan ofte betale sig at se nærmere på isolering i forbindelse med gulv, ydervægge og tag.

Vi skal reducere vores energiforbrug og dermed CO2-udledning. Det kan vi gøre ved at isolere vores boliger, men den isolering vi vælger, har også betydning, da nogle typer isolering er væsentlig mere energitung i produktionen.

Generelt

Sammenligning af udvalgte isoleringsmaterialer til din bolig

Materialer til isolering

CO2e kg pr. m²
Prisniveau
Levetid
Stenuld
16,48
Glasuld
3,07
Papirisolering
-11,19
Træfiberisolering
-15,28
Flere
Sådan bruger du grafikken
Ovenover kan du sammenligne udvalgte byggematerialer.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Klimaaftrykket er målt i CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. Er klimaaftrykket negativt, betyder det, at det er godt for klimaet. Tallet kan variere ved forskellige produkter og kan opgøres i forhold til forskellige enheder.

Prisniveauet er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. Der er tale om gennemsnitlige priser, da der er prisvariationer inden for alle materialer. Det er rene materialepriser for isoleringsmaterialer. Eventuelle udgifter til professionelle fagfolk for at udføre isoleringsarbejdet er ikke medregnet. 1 pengesæk angiver det laveste prisniveau, mens 5 pengesække angiver det højeste.

Levetiden er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. 1 timeglas angiver den korteste levetid, mens 5 timeglas angiver den længste.

Bæredygtig isolering

Materialer

Der findes forskellige materialer, som du kan isolere med. Her kan du blive klogere på alternative isoleringsmaterialer som blandt andet papir og halm.