Loftisolering på uudnyttet loft: Hvilke metoder findes der?

Mange huse, der har et tag med høj eller middelhøj rejsning, har et uudnyttet loftsrum. I den type huse er det relativt nemt og billigt at isolere taget, da man kan lægge isoleringen ud på det flade loft.

Metoder til isolering af loft: 

 • At blæse isoleringsgranulat ud over loftet. Det er ikke noget, du selv kan gøre. Her må du hyre et professionelt isoleringsfirma. Til gengæld er det en billigere løsning, hvis du i det hele taget har planer om at lade håndværkere udføre loftisoleringen for dig.
 • At lægge et lag isoleringsmåtte eller isoleringsruller ud på loftet. Denne løsning er den billigste, hvis du selv vælger at udføre arbejdet. Til gengæld er den dyrere end indblæsning af isoleringsgranulat, hvis du vil have en håndværker til at udføre arbejdet.

Du bør i begge tilfælde få lagt en isoleringstykkelse på ca. 300-400 mm, hvis der er plads til det. Bygningsreglementets krav til isolering af taget i en ny tilbygning og ved renovering af et eksisterende tag er en U-værdi på 0,12 W/m²K – svarende til ca. 340-360 mm med normal lambdaværdi.

Ved efterisolering af uudnyttede loftrum mener energirådgivere generelt, at det er tilstrækkeligt at lægge 200-300 mm på, alt efter hvor meget isolering, der ligger i forvejen.

Det er en god idé at etablere en gangbro på loftet, hvis der ikke allerede er en. Så kan man besigtige tagkonstruktionen uden at ødelægge isoleringen. Der bør være 5 cm luft mellem isolering og gangbro, så der er ventilation. Ved en efterisolering skal den eksisterende gangbro hæves ligesom ventilationen mellem isolering og gangbro skal bevares. Du skal være opmærksom på, at gangbroen kan være stabiliserende for tagkonstruktionen. Det kan være en idé sørge for at adskille brædderne, så de ikke ligger som en stor flade, men har ventilation mellem sig.

Hvilke fordele er der ved (efter)isolering af loft?

Ud over at spare penge er der også andre fordele ved isolering af loft/tag: 

 • Du sparer på energiforbruget.
 • Det bliver lettere at varme huset op.
 • Du minimerer risikoen for fugt og skimmel.

Hvordan kommer du i gang med at isolere et uudnyttet loft?

1. Tjek din husforsikring

Før du går i gang med isolering af loft, bør du kontakte dit forsikringsselskab. Hvis du ikke meddeler dit forsikringsselskab, at du skal i gang med et byggearbejde, dækker det ikke eventuelle skader, der sker under byggeriet. I de fleste tilfælde vil præmien stige, imens byggeriet står på, da der er større risiko for skader på huset i den periode. Det kan også være nødvendigt at tegne en særlig forsikring, som dækker skader på - eller tyveri af - byggematerialer m.m.

2. Vælg materialer til isolering af loft

Du skal derefter tage stilling til, hvilke materialer, du vil bruge:

 • Isoleringsmåtter
 • Isoleringsruller
 • Isoleringsgranulat

Isoleringsmåtter og isoleringsruller fås i mange forskellige størrelser og tykkelser og er generelt både gode at isolere med og nemme at håndtere. Isoleringsrullerne har den fordel, at de giver færre samlinger. De er derfor lidt lettere at lægge, uden at der opstår "utætte" samlinger, hvor kulden kan trænge ind.

Løst isoleringsgranulat er lavet af de samme materialer som isolering i pladeform/måtter – undtaget  papiruld som oftest kun anvendes som granulat.

Den mest almindelige form for isolering er lavet af mineraluld (glas eller sten), men der findes også alternative isoleringsmaterialer som fx hør, papirisolering, træfiber og perlite (granulat lavet af en vulkansk bjergart).

Hvad kan du spare ved at isolere loftet?

Besparelsen ved at isolere taget afhænger bl.a. af, hvor tykt et lag isolering taget/loftet allerede er isoleret med, og hvilken opvarmningsform huset har. Men besparelse og pris på loftisolering afhænger også af, om du vælger at gøre det selv eller får håndværkere til at loftisolere.

Eksempel: Murermestervilla fra 1922, efterisoleres indvendigt med 250 mm isolering i uudnyttet loftsrum. Huset er 130 m2 i grundplan, har 50 mm isolering på loftet og enkeltmurede ydervægge. Loftsrummet efterisoleres med 250 mm isolering, som lægges i tre lag. Der etableres også en ny dampspærre. Huset opvarmes med naturgas.

Med håndværker:

Pris for ny loftsisolering, 250 mm, og dampspærre = 65.000 kr. 

Årlig besparelse i varme = 3.600 kr.

Investeringen har tjent sig hjem efter ca. 18 år.

Gør det selv:

Materialer = 18.000 kr.

Årlig besparelse i varme = 3.600 kr.

Investeringen har tjent sig hjem efter ca. 5 år.

Eksempel: Parcelhus fra 1971 isoleres med 200 mm isolering i uudnyttet loftsrum, hvor der i forvejen ligger 100 mm. Huset opvarmes med naturgas.

Huset er 100 m2 i grundplan og har enkeltmurede ydervægge:

Med håndværker:

Pris for ny isolering, 200 mm = 27.000 kr.

Årlig besparelse i varme = 1.550 kr.

Investeringen har tjent sig hjem efter ca. 17 år.

Gør det selv:

Pris for ny loftisolering, 200 mm = 10.000 kr.

Årlig besparelse i varme = 1.550 kr.

Investeringen har tjent sig hjem efter ca. 6-7 år.

Eksempel: Parcelhus fra 1967 isoleres med 100 mm isolering i uudnyttet loftsrum, hvor der ligger 200 mm isolering i forvejen.

Huset er 120 m2 i grundplan, har dobbeltmurede, isolerede ydervægge og loft til kip. Loftrummet isoleres med 100 mm isoleringsplader. Huset opvarmes med naturgas.

Med håndværker:

Pris for ny isolering, 100 mm, samt nyt loft = 15.000 kr.

Årlig besparelse i varme = 750 kr.

Investeringen har tjent sig hjem efter ca. 20 år.

Gør det selv:

Pris for ny isolering, 100 mm, samt nyt loft = 6.000 kr.

Årlig besparelse i varme = 750 kr.

Investeringen har tjent sig hjem efter ca. 8 år.

Hvis du vil vide præcis, hvor meget du kan spare i lige netop dit hus, kan du kontakte en energikonsulent og få lavet en beregning.

3. Vil du selv udføre arbejdet, eller vil du have håndværkere til det?

Normalt bør du få en tømrer med erfaring til at udføre arbejdet, hvis der skal ændres på husets tagkonstruktion. Og skal loftet efterisoleres ved at blæse granulat ind, skal du få et isoleringsfirma til at gøre det.

Derimod kan du sagtens isolere dit loft selv, hvis der skal isoleres med isoleringsmåtter eller ruller, hvis du er nogenlunde praktisk anlagt, og arbejdet ikke omfatter mere end lægning af isoleringen. Det er dog meget vigtigt, at du sikrer dig, at dampspærren er helt intakt, inden du går i gang, og at loftet kan bære den ekstra last.

Hvis dampspærre ikke er tæt, bør du tage den ned og lægge en ny tæt dampspærre for at undgå senere problemer med fugt i din bolig.

4. Hvad gør du med den isolering, der allerede ligger på loftet?

I mange huse ligger der allerede isolering på loftet. I huset fra før 1970 er der ofte mellem 30-100 mm i forvejen. Der skal helst ligge et lag isolering, der alt i alt er mindst 300 mm tykt, hvis der ellers er plads til det.

Hvis den gamle isolering er i pæn stand, kan du blot lægge et nyt lag isolering oven på den, så den samlede tykkelse bliver mindst 300 mm. Men undersøg først, om dampspærren er helt tæt. Hvis den gamle isolering er medtaget, fugtig, krøllet el.lign., bør du smide den ud og erstatte den med et helt nyt lag.

5. Hvor meget isolering skal du bruge?

Hvis du selv vil stå for arbejdet, skal du starte med at måle, hvor mange m2 loftsrum der er. Derefter skal du regne ud, hvor meget isoleringsmateriale du skal bruge.

Sådan regner du ud, hvor meget isolering du skal bruge til isolering af loft:

 • Du skal isolere med 300 mm isolering. Det svarer til 3,0 m2 isolering i 100 mm's tykkelse pr. m2 loft.
 • Der er normalt 2,5 m2 isolering i en pakke med 100 mm tykke isoleringsmåtter, hvilket giver 0,4 pakke 100 mm isolering pr m2 loft.
 • Du skal altså købe 1,2 pakke 100 mm isolering pr. m2 vandret loftsflade. Hvis loftet er på 100 m2, skal du altså købe 120 pakker.

Hvis der allerede ligger 100 mm isolering på loftet, skal du kun lægge 200 mm isolering. Du skal altså lægge 2,0 m2 i 100 mm's tykkelse pr. m2. Det svarer til 0,8 pakke 100 mm isolering pr. m2 vandret loftsflade -eller 80 pakker til 100 m2 loft.

6. Køb materialer

Materialer til isolering af loft kan købes i de fleste byggemarkeder og trælaster. Det kan godt betale sig at holde øje med tilbud, da du kan være heldig at spare en hel del i forhold til den normale pris. Hvis du vil bruge alternative isoleringsmaterialer, kan det anbefales, at du ikke selv køber og monterer dem. De er lidt anderledes end de gængse produkter og kræver noget specialviden at montere. Kontakt et isoleringsfirma, der har specialiseret sig i alternativ isolering. De kan som regel anbefale en fagmand, som kan udføre isoleringsopgaven.

7. Hvordan får du pakkerne med isoleringsmateriale op på loftet?

Det kan være en udfordring at få isoleringsmaterialerne op på loftet. De kommer som regel i store pakker eller ruller, der kan være svære at få gennem en lille loftslem. En mulighed er at pakke isoleringen ud, før du bærer den op på loftet. Det giver en del svineri og støv nede i boligen, så sørg for at få dækket godt af, så du begrænser svineriet. En anden mulighed kan være at få isoleringen ind igennem gavlen (hvis denne er med beklædning) ved at etablere en stor låge i gavlbeklædningen eller ved at fjerne beklædningen. 

Det er også en god idé at etablere en gangbro oppe på loftet, så det er nemt at komme rundt deroppe, når isoleringen skal lægges på plads. Det er ofte nok med 5-6 brædder ved siden af hinanden med 1 cm luft imellem.

8. Sådan isolerer du det uudnyttede loftsrum

Start med at lægge det første lag isoleringsmåtter på loftets lange led og derefter det næste lag på den korte led. Så vil alle samlinger lappe over hinanden og minimere kuldebroer i samlingerne. Hvis der er godt med plads på loftet, er isoleringsmåtterne/rullerne forholdsvis nemme at rulle ud og rette til. Måske skal de skæres skråt, så de kan lægges længere ind under taget.

Det er meget vigtigt at sikre sig, at loftet stadig er tilstrækkeligt ventileret, efter den nye isolering er lagt. Du må ikke dække ventilationsriste i gavle og eller langs tagfoden med isolering. Der skal altid være mindst 5 cm luft mellem isoleringsmaterialerne og taget.

9. Hvis du vil have en håndværker til at udføre arbejdet

Hvis du vil have en håndværker til at isolere loftet for dig, er det en god idé at bruge en professionel tømrer.

Brug gerne en håndværker, du har fået anbefalet af venner, familie, naboer eller kolleger. Kan de ikke anbefale en, kan du evt. søge efter håndværkere på internettet og tjekke anmeldelserne af dem. 

Indhent gerne flere tilbud, så du får en idé om, hvad opgaven bør koste. Vær opmærksom på, hvorvidt tilbuddene omfatter alle materialer og alt det arbejde, der skal udføres. Tjek fx, om udgiften til isoleringsmaterialer, oprydning og bortkørsel af affald m.m. er inkluderet.

Det er ikke altid en god idé at vælge det billigste tilbud. Det er mindst lige så vigtigt, at du har tillid til den håndværker, du vælger.

Når du har håndværkere til at udføre arbejdet, bør du altid indgå en skriftlig kontrakt med firmaet. En udførlig skriftlig kontrakt giver dig bedre mulighed for at klage, hvis det udførte arbejde ikke stemmer overens med det, der er aftalt.

10. Kontrol

Hvis du ikke har den store håndværksmæssige erfaring, kan det være en god idé at hyre en rådgiver til at gennemgå arbejdet, når det er færdigt. Det kaldes en afleveringsforretning og koster normalt ca. 2500-5000 kr. inkl. moms.

Husk isolering af loftlem

Når du er i gang med at efterisolere dit loft, bør du også sørge for, at en eventuel loftslem er ordentligt isoleret. Du kan efterisolere en eksisterende loftslem, men ofte kan det bedst betale sig at få monteret en ny. Fx kan du købe højisolerede præfabrikerede elementer med lem og trappe samlet i en pakke.

Sørg også for at tætne grundigt rundt om lemmen for at undgå varmetab. Når du gør det, undgår du også, at ældre, løstsiddende loftslemme, som skubbes op i tagrummet, ikke bliver suget op pga. undertryk i kraftigt blæsevejr.

Prisen for en loftslem inkl. montering er ca. 8000-11.000 kr.

Pris på loftisolering: Så meget koster det at isolere loftet

 • Pris på isoleringsmåtter
  Isoleringsmåtter lagt i et lag på 300 mm koster ca. 75-250 kr. pr. m2 inkl. moms.
 • Det koster ca. 150-500 kr. pr. m2 inkl. moms at få en håndværker til at montere isoleringsmåtter på loftet. Det vil sige i alt 225-750 kr. pr. m2 loft.
 • Det vil i tillæg til selve isoleringen koste ca. 250-500 kr. pr. m2 inkl. moms at få lagt en gangbro, så den nye isolering ikke bliver trådt i stykker.
 • Pris på indblæsning af isoleringsgranulat
  Det koster ca. 175-500 kr. pr. m2 inkl. moms at få et isoleringsfirma til at blæse 300 mm isolering ind på loftet.
 • Det vil i tillæg til selve isoleringen koste ca. 250-500 kr. pr. m2 inkl. moms at få lagt en gangbro, så den nye isolering ikke bliver trådt i stykker.