Hvilke fordele og ulemper er der ved at skifte til energirigtige vinduer?

Det giver nærmest sig selv, at målet med at skifte til mere energirigtige vinduer er at spare på energien og dermed også pengepungen. En god lille sidegevinst er, at dit indeklima kan blive væsentligt forbedret samtidigt.

I et typisk dansk hus slipper der cirka 33 procent varme ud gennem utætte vinduer. Oftest er det enten gamle termovinduer som ikke isolerer særlig godt eller også er det utætte tætningslister, som slipper en masse varme ud og kulde ind. Du kan halvere varmetabet, hvis du skifter den inderste rude til energiglas i forsatsvinduer og koblede vinduer, og hvis du skifter hele den gamle termorude til en energirude.

Men inden du går i gang med at energirenovere dine vinduer, bør du overveje, hvilken løsning der passer til dit hus, da en total udskiftning ikke nødvendigvis er den bedste. Der er nemlig både fordele og ulemper ved at skifte de gamle ruder ud med nye energirigtige ruder, og der findes desuden alternative måder at løse problemerne med træk og stort energitab.

Hvis vinduerne er alvorligt angrebet af råd og svamp, kan det være omfattende at renovere dine gamle vinduer, og i dette tilfælde kan de med fordel udskiftes. Desuden kan vinduesrammerne være så utætte, at det ikke kan lade sig gøre at skifte tætningslisterne. Ofte bliver gode gamle vinduer dog ukritisk udskiftet med nye.

Det kan være mere energi- og ressourcekrævende at producere nye vinduer frem for at renovere de gamle vinduer. De gamle vinduer kan også have uerstattelige æstetiske kvaliteter, der kan have stor økonomisk og arkitektonisk værdi for huset og er dermed gør dem værd at bevare.

Fordele ved udskiftning eller renovering af vinduer

Typisk vil en udskiftning eller renovering give dig følgende fordele:

 • Du undgår træk fra utætte vinduer.
 • Du undgår kuldestråling og kuldenedfald fra kolde vinduesoverflader.
 • Du undgår kondens på vinduerne, der giver råd og skimmelsvamp.
 • Du får en betydelig varmebesparelse.

Hvornår trænger vinduerne til at blive energiforbedret?

Det er en god idé at skifte ruder eller vinduer, hvis:

 • Det er termovinduer eller termoruder, der er mere end 15 år gamle.
 • Vinduerne er hårdt angrebet af råd eller svamp.

Der er som regel ingen grund til at skifte vinduer/ruder, hvis de er under 15 år gamle, medmindre der er tale om vinduer med almindelige termoruder, så er det en god idé at skifte ruderne til energiruder.

Vinduer med 1 lag glas har et stort potentiale både energimæssigt og levetidsmæssigt, ved at blive energiforbedret. Energiteknisk er 1 lag glas forældet og er oftest medskyldig i fugt og kondens, som er med til at danne grobund for dårligt indeklima bl.a. i form af skimmelsvamp.

Hvad er et koblet vindue?

 • Et koblet vindue består af to vinduesrammer, som er koblet sammen.
 • Den yderste ramme kan fx have småsprossede ruder, mens den inderste ramme oftest kun har ét stort rudefelt.
 • Det koblede vindue har den fordel, at hele vinduet kan åbnes på en gang, hvilket er praktisk, når du skal lufte ud.
 • Rammerne kan også åbnes hver for sig, fx når vinduet skal pudses.
 • Koblede vinduer er en dyrere løsning end forsatsvinduer. Til gengæld er det mere praktisk og ser også pænere ud.

Hvad er et forsatsvindue?

 • Forsatsvinduer består af en ramme med glas uden sprosser, som monteres på indersiden af det eksisterende vindue.
 • De kan enten monteres til vinduets karm eller –  mindre godt –  direkte på vinduet.
 • Det kan være besværligt at åbne. Først skal forsatsvinduet åbnes indad og dernæst det oprindelige vindue udad.
 • Det er svært at montere termoruder i forsatsruder, da de er tunge og kræver en kraftig ramme.
 • Forsatsruder er generelt billigere end koblede vinduer, men æstetisk fungerer de ikke lige så godt. 

Gamle vinduer

Gamle vinduer - typisk fra før 1950 - er ofte kendetegnet ved godt håndværk, og at de er lavet af gode materialer. Disse vinduer har som regel en rimelig god isoleringsevne, hvis der er tale om koblede vinduer, eller hvis der er gode, tætte forsatsruder. I så fald kan de være fuldt ud på højde med, eller bedre end nye lavenergivinduer. Men hvis vinduernes isoleringsevne ikke er god nok, kan du forbedre vinduets varmetab ved at:

 • Montere nye forsatsvinduer med energiglas på de gamle vinduer.
 • Købe nye koblede vinduer med energiglas.
 • Skifte inderglasset i de eksisterende koblede vinduer.

Gamle vinduer kan have særlige detaljer, fx profileringer, inddelinger, sprosser, særlige beslag eller en speciel form, som er med til at give huset karakter. Det bør du have med i overvejelserne, når du skal beslutte, om du vil bevare eller udskifte de gamle vinduer.

Nyere vinduer

Vinduer fra 1960'erne og frem til i dag er ofte udført med termoruder. Kendetegnet ved nyere vinduer er, at både termoruder og andre typer ruder generelt ikke er særlig energivenlige. Hvis du har problemer med kulde, træk eller råd, kan du derfor med fordel enten:

 • Skifte de gamle termoruder med nye energivinduer.
 • Skifte hele vinduet til lavenergivinduer med energiglas.

Hvad koster det at skifte vinduer?

Det er svært at komme med et helt præcist bud på, hvor meget det koster at renovere eller skifte vinduer, da prisen varierer efter kvaliteten af materialer samt hvor meget arbejdstid, der er brugt på opgaven. Nedenstående priser, som er inkl. moms og håndværkløn, er derfor kun vejledende:

 • Nye forsatsvinduer med hvide træprofiler med 4 mm energiglas monteres på de eksisterende vinduer og koster ca. 2.500-3.000 pr. vindue.
 • Nye koblede lavenergivinduer med koblede rammer koster ca. 8-9000 kr. pr. vindue.
 • Nye energivinduer i træ/alu koster ca. 7.500-8.500 kr. pr. vindue. Trævinduer er ca. 20-25 procent billigere.

Bungalow eksempel

Opsætning af forsatsvinduer i en bungalow. 10 af vinduerne er i forvejen med forsatsramme med 1 lag glas. De sidste 6 har blot gamle 1 lags vinduer. Alle vinduer får nye forsatsruder med 2 lags energiglas. Overslagspris for opsætning af 16 nye forsatsrammer = 48.000 kr.

Anslået besparelse i varme = ca. 2.700 kr./år afhængig af varmekilde og energipriser.

Investeringen har tjent sig hjem efter ca. 17 år.

(2016-priser)

Muremestervilla eksempel

Ældre muremestervilla med dannebrogsvinduer i træ udskifter til nye koblede energivinduer. Udskiftning af gamle vinduer med nye koblede vinduer i en villa fra 1920 i halvandet plan udskiftes termovinduerne fra 1976 med 16 nye koblede dannebrogsvinduer med energiglas.

Overslagspris for 16 nye koblede vinduer = 135.000 kr.

Anslået årlig besparelse i varme = ca. 3.500.kr. afhængig af varmekilde og energipriser.

(2016-priser.)

Hvilke vinduer skal du skifte?

Find ud af, om du vil udskifte alle vinduer i hele huset eller kun nogle af dem. De vinduer, der er i dårligst stand, bør du skifte først. Hvis du ikke vil skifte alle vinduerne, kan du fx begynde med dem i de rum, hvor du oplever de største gener i form af træk eller kulde. Det kan også være, at nogle af vinduerne er ældre eller i dårligere stand end de øvrige. Typisk er syd- og vestvendte vinduer mest udsatte.

Hvilke vinduer skal du vælge?

Det er vigtigt at vælge den rigtige slags vinduer, hvis du vil spare mest muligt på varmen. Vælg vinduer, der:

 • Har så lille et varmetab som muligt.
 • Har varm kant. Det vil sige, at listen mellem glassene er af fx plastkomposit i stedet for af aluminium. Det nedsætter varmetabet langs rudekanten betydeligt.
 • Har en høj G-værdi. G-værdien er et udtryk for rudens evne til at transmittere solvarme og kaldes også solfaktor. En høj G-værdi betyder, at der passerer meget gratis solvarme ind gennem vinduet. Forholdet mellem U-værdi og G-værdi udtrykkes i energibalance kWh pr. m2 vindue.
 • Har GS-mærkede ruder. Så er du sikret mod punkteringer i 5 eller 10 år. Producentens garanti er betinget af, at vinduerne er korrekt monteret. Det er især vigtigt at være opmærksom på, hvis du selv monterer dem. GS-mærket er ikke et lovkrav som CE mærket. Læs mere om GS-mærket.
 • Der er DVV-mærket (Dansk Vindues Verificering). Det betyder, at det bliver kontrolleret, at materialer og produktion lever op til fastsatte normer.

Kan du selv skifte dine vinduer?

I udgangspunktet, nej.

Medmindre du har hænderne skruet rigtig på og erfaring med tømrerarbejde, bør du få en håndværker til at udføre arbejdet for dig. Det en god idé at bruge en professionel tømrer.

Der er rigtig mange ting, som skal være i orden, før et vindue sidder rigtigt og er forsvarligt tæt. Det kan se meget nemt ud, men gøres det ikke 100 procent korrekt, kan man få rigtig mange problemer.

Men er du en handyman med gode tømreregenskaber, kan du godt gøre det selv.

Valg af firma

Det er en god idé at bruge et firma, du har fået anbefalet af venner, naboer, kolleger eller lign. Indhent altid flere tilbud, så du får en idé om, hvad opgaven bør koste.

Nogle håndværkere tilbyder mængderabat for udskiftning af alle vinduer, så undersøg evt., hvilke besparelser der er at hente ved at udskifte alle vinduer på én gang.

Det kan være en god ide at lave en kort beskrivelse eller liste over, hvilke arbejder der skal være med i tilbuddet, fx reparation af maling efter opsættelse, oprydning, bortskaffelse af de gamle vinduer mv. Det er ikke altid tilbuddene omfatter alle materialer og al det arbejde, der skal udføres. Tjek derfor, om udgiften til oprydning og bortkørsel af affald m.m. er med. Omvendt kan du spare lidt penge, hvis du selv kan lave reparationer og køre affald væk.

Det er ikke altid en god idé at vælge det billigste tilbud. Det er mindst lige så vigtigt, at du har tillid til den håndværker, du vælger.

Sørg for at lave en udførlig, skriftlig kontrakt med firmaet og anvend gerne en AB forbrugerkontrakt som skabelon. En udførlig kontrakt giver dig bedre mulighed for at klage, hvis det udførte arbejde ikke stemmer overens med det, der er aftalt i kontrakten.

Få mere information: AB 92 og ABT 93, ABR 89 og AB-Forbruger 

Kontrakten bør bl.a. indeholde:

 • En detaljeret beskrivelse af, hvilke arbejder der skal laves, og hvilken type vinduer der skal bruges.
 • Deadline for, hvornår arbejdet skal være færdigt.
 • Aftale om, hvem der indkøber materialer og beskytter dem mod regn osv. i byggeperioden.

Hvad skal du være opmærksom på, når du skifter vinduer?

Du kan købe energivinduer hos en glarmester, på internettet eller hos en vinduesproducent. Hvis du vil have en håndværker til at skifte vinduerne, er det normalt, at håndværkeren også leverer de nye vinduer. Det kan være svært at finde en håndværker, der vil montere vinduer, du selv har købt, men det kan lade sig gøre.

Hvis du skifter vinduer i en hel facade, skal vinduerne overholde kravene i bygningsreglementet. Kravet er, at vinduerne ikke må afgive mere end 17 kWh m2 pr. år.

Der kan være PCB i de fugeprodukter, der er anvendt på dine gamle vinduer. PCB var et populært tilsætningsstof i elastiske fugeprodukter i perioden 1955 til 1977. PCB har en lang række sundhedsskadelige effekter og skal derfor undgås. Det er dit ansvar, at der bliver screenet for PCB, før du begynder at skifte vinduer. Er der PCB i fugemassen, skal du også sørge for, at byggeaffaldet bliver fjernet på forsvarlig vis.

Få hjælp af en rådgiver

Har du ikke den store håndværksmæssige erfaring, kan det være en god idé at hyre en rådgiver til at gennemgå arbejdet, når det er færdigt. Det kaldes en afleveringsforretning og koster normalt ca. 2.500 - 5.000 kr. inkl. moms.

Du kan også få hjælp af en energikonsulent eller byggesagkyndig til at vurdere om dine vinduer er tætte - og hvor varmen forsvinder ud. 

Hvilke forsikringsregler gælder der ved udskiftning af vinduer?

Før du går i gang med at skifte vinduer, bør du kontakte dit forsikringsselskab. Får du lavet byggearbejder på din bolig, bør du få en entrepriseforsikring, som er en forsikring, der dækker skader i forbindelse med bygningsarbejder.

Når du har fået skiftet vinduerne, bør du melde det til dit forsikringsselskab, så de ved, at det er nye vinduer, du har i dit hus.

Er der svamp og råd i dine eksisterende vinduer, kan du undersøge, om din forsikring vil dække udskiftning af vinduerne. Dette kræver du har en udvidelse af din husforsikring som dækker råd og svamp. Der er ofte afskrivning på vinduer.