Hvorfor bør du tjekke vinduer, havedøre og yderdøre?

Det er vigtigt, at vinduer og døre kan klare de vejrmæssige påvirkninger, de udsættes for. Det vil sige varme, kulde, fugt, frost, udtørring mv. Vinduer kræver jævnlig vedligeholdelse og bør gennemgås årligt for at sikre, at der ikke sker nedbrydning af træværket.

Træ har den naturlige egenskab, at det kan transportere fugt/vanddamp. Men i nogle tilfælde får træ problemer med at komme af med fugten, hvilket kan give både råd- og svampeskader på sigt.

Det kan fx skyldes en tæt plastmaling, som gør, at fugten ikke kan komme ud af træet. Eller at træet mangler en overfladebehandling, som får træet til at sprække, og fugten til at samles i de mange sprækker, hvilket øger risikoen for råd i træværket.

Råd og svamp kan opstå, hvis træet har en fugtighed på mere end 20 procent. Dette kan du måle ved at bruge en træfugtmåler, som du stikker ind dér, hvor du mistænker træet for at være for fugtigt.

Hvilke vinduer, havedøre og yderdøre er mest udsatte?

Især vinduer, havedøre og yderdøre, som ligger mod nord, hvor solen aldrig kommer, bør tjekkes hyppigt. Hvis der samtidig ikke er et ordentligt tagudhæng, der afskærmer dem, kan der hurtigt komme til at ske en nedbrydning.

Det gælder også for vinduer, havedøre og yderdøre, der er udsat for direkte sol. Solens stråler kan være meget hårde ved ubehandlet træværk. Det skyldes, at træet hurtigt tørrer ud og langsomt vil begynde at åbne og flække. Det øger risikoen for, at vand trænger ind og giver fugtskader.

Sydvendte og uafdækkede vinduer skal som hovedregel vedligeholdes næsten dobbelt så ofte som nordvendte og overdækkede vinduer. Men vedligeholdes de med maling eller træbeskyttelse, er de ikke helt så udsatte for fugt som vinduer på nordsiden.

Hvordan tjekker du vinduesrammer, havedøre og yderdøre?

Når du tjekker vinduesrammer, havedøre og yderdøre, er de vigtigste ting, du skal gennemgå:

 • Tjek træets forfatning ved at trykke på det med fingrene. Er der områder, hvor træet virker mere blødt end det øvrige træ?
 • Tjek træets udseende. Hvis der er tale om ubehandlet træ, skal du holde øje med, om det ser pænt ud, eller om der er skjolder, misfarvninger eller revner. Er det overfladebehandlet træ, skal du tjekke, om malingen er intakt, og der ikke er revner, eller om malingen skaller af.
 • Tjek vinduet eller dørens funktionsevne. Kan det åbne/lukke korrekt, eller binder det? Trækker det ind?

Tjek træets forfatning med syl eller skruetrækker

Hvis du har mistanke om, at trælister på vinduesrammer og døre ikke er i så god forfatning, kan du tjekke, om der er råd med en spids genstand.

En syl er det bedste redskab, men en lille skruetrækker kan også anvendes. Stik i træet med sylens spids for at undersøge, hvor hårdt eller blødt det er.

Træets blødhed er afgørende for, hvilken vedligeholdelse eller behandling, der er nødvendig. 

 • Synker spidsen 1-3 mm ind, når du stikker den spidse genstand ind i træet med et hårdt tryk, er træet sundt og godt.  
 • Synker spidsen 3-6 mm eller mere ind, er træet meget fugtigt og formodentlig skadet af råd. De rådne dele bør udskiftes.
 • Synker spidsen mere end 6 mm ind, kan det være et dybere rådangreb i træet. Det kræver en total istandsættelse i form af snedkermæssigt arbejde, hvor større dele af vinduet eller døren udskiftes.

Du kan overveje, om en reparation kan betale sig, eller om der skal ske en udskiftning af vinduet eller døren. Af hensyn til klima og miljø er det normalt bedst at renovere vinduet, da produktion af nye vinduer udleder mere CO2.

Som en tommelfingerregel siger man, at når skaderne efter råd dækker mere end 50 procent af træet, kan det ikke længere betale sig at reparere, eller det kan være for svært at reparere, da der ikke er tilstrækkeligt med sundt træværk. En tømrer kan hjælpe med at vurdere omfanget af råd.

Der er ikke umiddelbart sammenhæng mellem pris og et bæredygtigt valg. Det kan være billigere at skifte døren eller vinduet, end at få en håndværker til at udføre en reparation. Det er også muligt selv at reparere og dermed spare penge og ressourcer. 

Du kan evt. måle træets fugtprocent med en fugtmåler, som kan købes eller lejes i byggemarkeder.
Vær særligt opmærksom på glaslisterne og bundstykket i vinduerne og dørene. Det er typisk her, der opstår rådskader. Vandet løber ned og lægger sig på de nederste elementer, bundstykket og bundglaslisten. Hvis de nederste lister ikke ligger tæt ind mod glasset og dermed sikrer, at vand ikke kan slippe forbi, vil der hurtigt danne sig råd i bundrammen. 

Overvej at udskifte bundglaslisten af træ til en af aluminium. Det kan dog give et lidt mere klodset udseende.

  Træets udseende

  Ud over at prøve med sylen eller skruetrækkeren bør du også tjekke, om træværket ser sundt ud. Begynd med at se på farven af træværket, såfremt vinduet ikke er malet med en dækkende maling. 

  • Er der synligt træ på malede overflader, er din vedligeholdelse kommet for sent i gang, og du skal være ekstra grundig med at tjekke, om dele af træet har taget skade. 
  • Er træet lysnet, trænger det til vedligeholdelse i form af træbeskyttelse og/eller maling.
  • Det gælder også, hvis træet har en mat, grå farve, som opstår, når solens ultraviolette stråler er ved at nedbryde den yderste overflade af træet. Mange syntes det er pænt, og at man kan lade vinduer og døre være. Men hold øje med, at der ikke opstår dybere revner eller kommer råd.
  • Er overfladen sort og grålig med tegn på mug eller skimmelsvamp, trænger træet til slibning og overfladebehandling. Skimmelsvamp i sig selv nedbryder ikke træet, men kan være et tegn på, at træet er fugtigt. Undersøg, om der er råd med syl eller skruetrækker, som beskrevet ovenfor. Slib vinduet indtil det friske træ er synligt, grund og giv træet en overfladebehandling.

  Se derefter på træets struktur og overflade.

  • Er der revner eller sprækker i træet, hvor vand kan trænge ind, skal træet udskiftes og repareres eller mættes med maling, alt afhængigt af hvor store og dybe skaderne er. 
  • Er vinduet malet med en heldækkende maling, skal du holde øje med, om overfladen begynder at skalle af. Hvis malingen begynder at skalle af, er det tid til at give træet en ny omgang beskyttelse. Slib vinduet til alt løs maling er væk, indtil du er kommet ned til det rå træ. Herefter skal det grundes med træbeskyttelse, inden du maler vinduet. Overfladebehandling med heldækkende farve beskytter træet lidt bedre mod solens stråler.

  Stop indbrud før det sker

  Mange indbrud sker gennem vinduerne. Har du husket at indbrudssikre dine? Besøg botrygt.dk – vores kampagneside for indbrudssikring.

  Tag testen og få gode råd

  Ældre vinduer holder længere

  Mange tror, at gamle vinduer, havedøre og yderdøre ofte skal totalt istandsættes eller skiftes ud. Men den opfattelse går stik imod realiteterne. Gamle vinduer, havedøre og yderdøre er ofte af så god kvalitet, at de kun trænger til nænsom istandsættelse – hvis de altså er blevet vedligeholdt løbende.

  Det skyldes bl.a., at man for flere hundrede år siden konstruerede vinduer, havedøre og yderdøre med små, forfinede sprosser (trælister, der opdeler vinduet i mindre felter) og andre detaljer. Jo spinklere vinduets konstruktion er, desto hurtigere tørrer træet igen fx efter et regnskyl. Og disse vinduer er dermed mindre udsatte for fugtskader.

  Derudover er vinduer fra 1950’erne lavet af kernetræ (den midterste del af en træstamme) og er fyldt med harpiks, som konserverer træet og holder det fri for råd og svamp.

  Men vær opmærksom på, om vinduerne har gode og funktionelle tætningslister, og om der er energiruder mv.

  Bygningsdelens funktionsevne

  Det er vigtigt, at vinduer, havedøre og yderdøre virker, som de skal, blandt andet af hensyn til brandsikkerheden, da de skal fungere som flugtveje. Tjek derfor, at de kan åbne og lukke uden problemer.

  • Hængsler og beslag kan trænge til en smøring. Brug syrefrit smørefedt og efterspænd skruerne – pas på, at du ikke spænder dem for hårdt. Gør det en gang om året. Er beslagene rustne, så tag dem af og giv dem rustbehandling, eller skift dem ud.
  • En typisk fejl på gamle vinduer er, at de hjørnebånd, der holder vinduesrammen på plads, løsner sig. Finder du et løst hjørnebånd, så skru det af. Skrab både hjørnebåndet og træoverfladen ren. Har du problemer med at skrue hjørnebånd, beslag eller hængsler på igen, kan det være nødvendigt at ’proppe’ de eksisterende huller. Luk hullet med en træprop og lim, så skruen har noget nyt frisk træ at hænge fast i. Lav træproppen med et propbor.
  • Har du et vindue eller en dør, der binder eller støder på karmen, er det forholdsvis let at reparere. Det kræver i de fleste tilfælde en høvl eller en rundsav. Men lad være med at høvle eller slibe, når det er varmt og fugtigt. Der vil træet have udvidet sig, og når det bliver meget tørt i luften, kan det ske, at der er høvlet for meget træ af. Husk, at der skal være plads til maling. 
  • Du kan også sikre dig, at der ikke slipper unødvendigt meget varme ud og vind ind ad vinduer og yderdøre. Hold et tændt stearinlys hen foran, og tjek, om flammen bevæger sig. Trækker det, kan du forsøge at stramme vinduets hasper eller greb. Dette tjek gælder specielt til vinduer med tætningslister af silikone.
  • Du kan også sætte et stykke papir imellem vinduesrammen og karmen og lukke vinduet. Hvis du meget nemt kan trække papiret ud, er dit vindue utæt. Prøv at sammenligne forskellige vinduer.
  • Tjek også fugen omkring vinduer og døre for eventuelle revner eller utætheder.

  Sådan tjekker du vinduer og døre for råd

  Hvor ofte bør du tjekke vinduer, havedøre og yderdøre for slid, råd og svamp?

  Alle vinduer, havedøre og yderdøre bør tjekkes minimum en gang om året. Træværk, der ikke er tilstrækkeligt behandlet, vil begynde at blive nedbrudt allerede fra første dag, da det udsættes for konstant vind og vejr. Hvis der går flere år mellem dine tjek, risikerer du, at der er kommet så store rådskader, at det bliver dyrt at udbedre.

  Det kan være en omstændelig proces at tjekke alle døre og vinduer, hvis det skal gøres ordentligt. Men ligesom med alt andet træværk i udvendige konstruktioner er det nødvendigt at vedligeholde det løbende. Det er langt bedre og billigere at forebygge end at skifte ud.

  Hvordan skal du reagere på eventuelle fejl og skader på vinduer og døre?

  Det er vigtigt at få udbedret de skader, du opdager under det årlige tjek. Skader kan nemlig udvikle sig hurtigt, og i sidste ende risikerer du at skulle investere i et helt nyt vindue eller en ny dør.

  Mange gange kan vedligeholdelsen klares med en ny gang træbeskyttelse eller maling, men er der gået råd eller svamp i træet, kræver det ofte en udskiftning af dele af træet.

  Det kan anbefales at søge råd i en fagbog om emnet, hvis du selv går i gang med at udføre en reparation. Så er du sikker på at gøre det rigtigt.

  I tilfælde af alvorlige rådskader bør du dog kontakte en snedker eller tømrer. Håndværkeren kan rådgive dig om, hvordan du bør gribe opgaven an. En tømrer kan også vejlede om, hvilke vedligeholdelsesformer der er den bedste løsning.

  Vinduets opbygning

  Det konstruerede vindue på tegningen skal vise de forskellige elementer, som et vindue kan bestå af. Vinduet er monteret i en ydervæg af mursten. Klik på de enkelte punkter i grafikken for at læse mere.