Hvorfor skal vinduer, havedøre og yderdøre tjekkes?

Det er vigtigt at vinduer og døre kan klare de vejrmæssige påvirkninger de udsættes for. Dvs.  varme, kulde, fugt, frost, udtørring mv. svampeskader. Derfor kræver trævinduer jævnlig vedligeholdelse.

Træ har den naturlige egenskab, at det kan transportere vanddamp fra kernen af træet ud til barken gennem nogle små kanaler. Men i nogle tilfælde får træ problemer med at komme af med fugten, hvilket kan give både råd- og svampeskader på sigt.

Det kan fx skyldes, at træet mangler overfladebehandling eller har fået en forkert overfladebehandling, fx et tæt plastmaling, som gør at fugten ikke kan komme ud af træet.

Råd og svamp kan opstå, hvis træet har en fugtighed på mere end 20 procent. Dette kan du måle ved at bruge en træfugtmåler som du stikker ind dér, hvor du mistænker træet for at være for fugtigt.

Hvilke vinduer, havedøre og yderdøre er mest udsatte?

Især vinduer, havedøre og yderdøre, som ligger mod nord, hvor solen aldrig kommer, bør tjekkes hyppigt. Hvis der samtidig ikke er et ordentligt tagudhæng, der afskærmer dem, kan de meget hurtigt komme til at fremstå misligholdte, da de er mere udsatte for vind og vejr.

Det gælder også for vinduer, havedøre og yderdøre, der er udsat for direkte sol. Solens stråler kan være meget hårde ved ubehandlet træværk. Det skyldes, at træet hurtigt tørrer ud og langsomt vil begynde at åbne og flække. Det øger risikoen for, at vand trænger ind og giver fugtskader.

Sydvendte og uafdækkede vinduer skal som hovedregel vedligeholdes næsten dobbelt så ofte som nordvendte og overdækkede vinduer.

Sådan tjekker du vinduer, havedøre og yderdøre

Når du tjekker husets vinduer, havedøre og yderdøre, er der 3 ting, du skal igennem. 

 • Tjek træets forfatning. Hvor hårdt eller blødt er det?
 • Tjek træets udseende. Ser det pænt ud, eller er der skjolder, misfarvninger eller revner?
 • Tjek vinduet eller dørens funktionsevne, kan det åbne/lukke korrekt, trækker det? 

Træets forfatning

Når du tjekker, hvor sundt træværket i vinduer, havedøre og yderdøre er, skal du bruge en spids genstand.

En syl er det bedste redskab, men en lille skruetrækker kan også anvendes. Stik i træet med sylens spids for at undersøge, hvor hårdt eller blødt det er.

Træets blødhed er afgørende for, hvilken vedligeholdelse eller behandling, der er nødvendig. 

 • Synker spidsen 1-3 mm i, når du trykker på træet, er træet sundt og godt.  
 • Synker spidsen 3-6 mm i, er træet meget fugtigt og måske endda skadet af råd. De rådne dele bør udskiftes.
 • Synker spidsen mere end 6 mm i, kan der være tale om et dybere rådangreb i træet. Det kræver en total istandsættelse i form af snedkermæssigt arbejde, hvor større dele af vinduet eller døren udskiftes.

Man kan overveje om det kan betale sig at reparere, eller om der skal ske en udskiftning af vinduet eller døren. Som en tommelfingerregel siger man, at når skaderne efter råd dækker mere end 50 procent af træet, kan det ikke længere betale sig at reparere. En tømrer kan hjælpe med at vurdere omfanget af råd.

Du kan evt. måle træets fugtprocent med en fugtmåler, som kan købes eller lejes i byggemarkeder.

Vær særligt opmærksom på glaslisterne og bundstykket i vinduerne og dørene. Det er typisk her, der opstår rådskader. Overvej om bundstykket af aluminium ikke er en bedre idé, i stedet for et af træ.

Træets udseende

Ud over at prøve med sylen eller skruetrækkeren bør du også tjekke, om træværket ser sundt ud. Begynd med at se på farven af træværket, såfremt vinduet ikke er malet med en dækkende maling. 

 • Er træet lysnet, trænger det til vedligeholdelse i form af træbeskyttelse og/eller maling.
 • Det gælder også, hvis træet har en mat, grå farve, som opstår, når solens ultraviolette stråler er ved at nedbryde den yderste overflade af træet. Mange syntes dette er en pænt udseende og man kan også blot lade vinduet og dørene være. Men hold øje med der ikke opstår dybere revner eller kommer råd. Ønsker man ikke den sølvgrå farve kan man give træet en let slibning, inden det behandles
 • Er overfladen sort og grålig med tegn på mug eller skimmelsvamp, trænger træet til slibning og overfladebehandling. Skimmelsvamp i sig selv nedbryder ikke træet, men kan være et tegn på at træet er fugtigt. Undersøg om der er råd. Slib vinduet indtil det friske træ er synligt, grund og giv træet en overfladebehandling.

Se derefter på træets struktur og overflade.

 • Er der revner eller sprækker i træet, hvor vand kan trænge ind, skal træet udskiftes og repareres eller mættes med maling, alt afhængigt af hvor store og dybe skaderne er. 
 • Er vinduet malet med en heldækkende maling skal man holde øje med, om overfladen begynder at skalle. Hvis det begynder at skalle er det tid til at give træet en ny omgang beskyttelse. Slib vinduet til alt løs maling er væk, indtil du er kommet ned til det rå træ. Herefter skal det grundes, inden du maler vinduet. Overfladebehandling med heldækkende farve beskytter træet lidt bedre mod solens stråler

Stop indbrud før det sker

Mange indbrud sker gennem vinduerne. Har du husket at indbrudssikre dine? Besøg botrygt.dk – vores kampagneside for indbrudssikring.

Tag testen og få gode råd

Ældre vinduer holder længere

Bygningsdelens funktionsevne 

Mange tror, at gamle vinduer, havedøre og yderdøre ofte skal totalt istandsættes eller skiftes ud. Men den opfattelse går stik imod realiteterne. Gamle vinduer, havedøre og yderdøre er ofte af så god kvalitet, at de kun trænger til nænsom istandsættelse - hvis de altså er blevet vedligeholdt løbende.

Det skyldes bl.a., at man for flere hundrede år siden konstruerede vinduer, havedøre og yderdøre med små forfinede sprosser (lister, der opdeler vinduet i mindre felter) og andre detaljer. Jo spinklere vinduets konstruktion er, desto hurtigere tørrer træet igen - efter fx et regnskyl. Og disse vinduer er dermed mindre udsatte for fugtskader.

Derudover er vinduer fra 1950’erne lavet af kernetræ (den midterste del af en træstamme) og er fyldt med harpiks, som konserverer træet og holder det fri for råd og svamp.

Men du skal være opmærksom på om vinduerne har gode og funktionelle tætningslister og om der er energiruder mv.

Det er vigtigt, at vinduer, havedøre og yderdøre fungerer, som de skal. Tjek derfor, at de kan åbne og lukke uden problemer. 

 • Hængsler og beslag kan trænge til en smøring. Brug syrefrit smørefedt, og efterspænd skruerne – pas på at du ikke spænder dem for hårdt. Dette bør gøres 1 gang årligt. Er beslagene rustne, så tag dem af, og giv dem rustbehandling, eller skift dem ud. 
 • En typisk fejl på gamle vinduer er, at de hjørnebånd, der holder vinduesrammen på plads, løsner sig. Finder du et løst hjørnebånd, så skru det af. Skrab både hjørnebåndet og træoverfladen ren. Har du problemer med at skrue hjørnebånd, beslag eller hængsler på igen, kan det være nødvendigt at ’proppe’ de eksisterende huller. Luk hullet med en træprop og lim, så skruen har noget nyt frisk træ at hænge fast i. Lav træproppen med et propbor.
 • Har du et vindue eller en dør, der binder eller støder på karmen, er det forholdsvis let at reparere. Det kræver i de fleste tilfælde en høvl eller en rundsav.
 • Du kan også sikre dig, at der ikke slipper unødvendigt meget varme ud og vind ind ad vinduer og yderdøre. Hold et tændt stearinlys hen foran, og tjek, om flammen bevæger sig. 
 • Trækker det, kan du forsøge at stramme vinduets hasper eller greb.
 • Du kan også sætte et stykke papir imellem vinduesrammen og karmen og lukke vinduet. Hvis du kan trække papiret ud uden at det går i stykker, er dit vindue utæt.
 • Tjek også fugen omkring vinduer og døre for eventuelle revner eller utætheder.

 

Sådan tjekker du vinduer og døre for råd

Hvor ofte bør du tjekke vinduer, havedøre og yderdøre?

Alle vinduer, havedøre og yderdøre bør tjekkes minimum 1 gang om året. Træværk, der ikke er tilstrækkeligt behandlet, vil begynde at blive nedbrudt allerede fra første dag, da det udsættes for konstant vind og vejr. Hvis der går flere år mellem dine tjek, risikerer du, at der er kommet så store rådskader, at det bliver dyrt at udbedre.

Det kan være en omstændelig proces at tjekke alle døre og vinduer, hvis det skal gøres ordentligt. Men ligesom med alt andet træværk i udvendige konstruktioner er det nødvendigt at vedligeholde det løbende. Det er langt bedre og billigere at forebygge end at skifte ud.

Hvordan skal du reagere på eventuelle fejl og skader?

Det er vigtigt at få udbedret de skader, du opdager under det årlige tjek. Skader kan nemlig udvikle sig hurtigt, og i sidste ende risikerer du at skulle investere i et helt nyt vindue eller en ny dør.

Mange gange kan vedligeholdelsen klares med en ny gang træbeskyttelse eller maling, men er der gået råd eller svamp i træet, kræver det ofte en udskiftning af dele af træet.

Det kan anbefales at søge råd i en fagbog om emnet, hvis du selv går i gang med at udføre en reparation. Så er du sikker på at gøre det rigtigt.

I tilfælde af alvorlige rådskader bør du dog kontakte en snedker eller tømrer. Han vil kunne rådgive dig om, hvordan du bør gribe opgaven an. En tømrer vil også kunne vejlede om, hvilke vedligeholdelsesformer der er den bedste løsning.

LÆS OGSÅ: Reparation og vedligeholdelse af yderdøre