Hvordan klargør og reparerer du gamle vinduer før maling?

Når du skal male vinduer, er det vindueskarmen og vinduesrammen, der skal males.

Vindueskarmen er den ydre ramme om vinduet.  Den oplukkelige del af vinduet kaldes for vinduesrammen. Hængslerne forbinder vinduesrammen med vindueskarmen.

Du kan vælge at male vinduet mens rammen er monteret i karmen, eller du kan afmontere rammerne og lægge dem på bukke. Fordelen ved at afmontere dem er, at du kan komme ind i alle krogene, og du har en bedre arbejdsstilling. Vælger du at lade dem blive på hængslerne, fylder vinduerne mindre og der er ikke så meget fnuller, der sætter sig på dem, som hvis de lå vandret.

Inden du afmonterer vinduesrammerne, skal du tjekke, at de går fri af karmen. De nye lag maling vil fylde noget ekstra, så det kan være nødvendigt at høvle eller slibe rammekanten en anelse, så vinduerne ikke binder, når de er blevet malet. Et godt gammelt råd er, at der skal være så meget luft, at et "tommestoksled" kan komme imellem karm og vinduesramme inden de males, hvilket svarer til en afstand på ca. 2 mm.

Beslag og eventuelle tætningslister skal i nogle tilfælde også afmonteres. Hvis malingen ikke er slidt igennem, og beslagene ikke er angrebet af rust, kan du dog godt lade dem sidde. Herefter rengøres rammer og karme med grundrens. Følg det blandingsforhold, der står angivet på det produkt, du bruger til at rengøre karmene.

Forlæng levetiden på dine vinduer

Når du maler dine trævinduer, er du med til at forlænge levetiden. Ved at beskytte træet undgår du, at det bliver nedbrudt. 

Dermed sparer du både udgifter til nye vinduer, samtidig med at du undgår at bruge råmaterialer og energi til at producere nye vinduer. 

Sådan fjerner du gammel maling fra trævinduer

Så skal al løs maling fjernes. Det gøres med spatel, sandpapir, malingsskraber og evt. slibemaskine. Du skal normalt kun slibe ned til friskt træ, hvis malingen sidder i flager eller er medtaget - og kun de steder det er nødvendigt for at få en jævn og pæn overflade.

Undtagelsen kan være fabriksproducerede vinduer fra de seneste årtier, hvor nogle er forkert grundet eller slet ikke grundet, inden de blev lakeret. Her kan det være nødvendigt at slibe hele vinduet ned til rent træ. Hvis træet er mørt eller angrebet af begyndende råd, skal du også slibe ned til friskt træ. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at udskifte dele af træet. Undersøg med dit forsikringsselskab, om der evt. er dækning for råd i vinduer.

Du kan godt bruge en varmepistol til at fjerne gamle lag maling på karmene, hvis det er nødvendigt, men undgå at bruge varmepistol på rammerne, da du risikerer, at varmen får glasset til at sprænge.

Er noget af kittet gået løs, så fjern det forsigtigt og erstat det med nyt linoliekit. Det er lidt af en kunst at kitte vinduer, så man får et ordentligt resultat. Hvis du ikke mestrer kunsten, er det en god idé at få en glarmester til at gøre det for dig.

Alt bart/råt træværk skal mættes med grundingsolie, der beskytter mod råd og svamp og hindrer træet i at tørre ud. Herefter skal eventuelle huller lukkes med kit eller en egnet akrylspartelmasse.

Hvordan klargør du nyere vinduer med termoruder?

Grundlæggende skal du igennem de samme processer, uanset om der er tale om gamle eller nyere vinduer. I gamle vinduer sidder ruderne fast med kit, mens termoruder oftest vil være gjort fast med en udvendig glasliste.

Hvis vinduerne er medtagne, kan det være nødvendigt forsigtigt at lirke glaslisterne af og tage ruden ud. På den måde kan du nemlig også komme til at vedligeholde i falsen.

Rester af gamle tætningslister fjernes, inden vinduerne behandles, og nye tætningslister sættes på, inden ruder og glaslister monteres igen. 

Hvilken slags maling skal du bruge til vinduer?

Maling af helt nye vinduer

 • Nogle nye vinduer leveres umalet fra fabrikken. Her gælder det om at få malet og dermed lukket træværket så hurtigt som muligt, inden træet optager fugt, og overfladen begynder at blive nedbrudt af solens stråler. Det er vigtigt at følge fabrikantens anvisninger og så i øvrigt få malet træet hele vejen rundt, både inde og ude. Du kan altså ikke nøjes med at male de udvendige dele og så gemme de indvendige til senere.
 • Mange nye vinduer har gule pletter. Det er knaster, som ikke har fået knastelak. Harpiksen fra knasterne misfarver malingen. Du kan fjerne pletterne med sprit. Hvis du helt vil undgå de gule pletter, skal du rense og slibe, indtil du kommer helt ned til det rå træ.
 • På nyt eller helt afrenset træ er det en god idé at bruge shellak, også kendt som knastelak, til at dække knaster. Det forhindrer harpiks i at trænge ud, når vinduerne varmes op af solen. Harpiksen vil slå igennem enhver maling og give misfarvninger.

Der findes flere forskellige slags maling til vinduer. Nogle foretrækker at bruge transparent eller halvdækkende træbeskyttelse på grund af det udseende, det giver. En dækkende træbeskyttelse eller en heldækkende egentlig maling giver dog den bedste beskyttelse og den længste holdbarhed.

Plastalkydmalinger i form af dækkende træbeskyttelse eller vinduesmaling er en meget anvendt maling til vinduer både inde og ude. Disse produkter er baseret på en blanding af alkydolie og akryl på vandbasis. Plastalkyd kombinerer de bedste egenskaber fra alkyd/akrylmaling, så den har både god vedhæftning og god vejrbestandighed. Som andre malinger på vandbasis tørrer den hurtigt, så døre og vinduer kan lukkes relativt hurtigt igen, når du er færdig med at male dem. 

Vandbaserede produkter som akrylmaling kræver en god bund og kan bruges oven på tidligere lag af både vandbaserede og terpentinbaserede produkter. Akrylplastmaling trænger ikke så godt ind i træet, men lægger sig til gengæld som en vejrbestandig, diffusionsåben og fleksibel overflade.

Terpentinbaserede alkydprodukter trænger godt ind i træet og kræver ikke helt så grundigt forarbejde. Med tiden vil de tørre op til en tæt, hård film. Terpentinbaserede alkydprodukter kan normalt ikke bruges oven på tidligere lag af fx akrylplastprodukter.

I gamle dage var vinduerne lavet af rent kernetræ og malet med linoliemaling, hvilket gav dem en lang levetid. På den baggrund har linolien stadig mange fortalere, og rigtigt udført kan linoliemaling være en velegnet behandling. Du skal dog være opmærksom på, at det er en sværere og mere tidskrævende proces at bruge linoliemaling, da den skal påføres i mange tynde lag og har en meget lang tørretid.

Moderne linolie er dog et andet produkt end gamle dages, bl.a. fordi den ikke længere indeholder bly. Nogle linolieprodukter indeholder heller ikke de stoffer, der beskytter mod mug og skimmeldannelse, og derfor er vinduer malet med disse produkter sårbare over for disse vækster.

Uanset hvilken type maling du anvender, er det vigtigt, at du bruger produkter, der kan arbejde sammen, helst fra samme producentserie, og at du følger anvisningerne nøje. 

Sådan maler du vinduer

Sørg for at male vinduer, når det er lunt og tørt, så du også kan stå udenfor og arbejde. Træet skal være tørt, når du maler, ellers vil malingen spærre fugten inde i træet.

Du kan eventuelt lægge rammerne op på bukke, når du skal slibe og male, så du får en god arbejdsstilling. Men det kan være nemmere at male vinduerne, når de er på hængslerne. Samtidig fylder vinduerne mindre, når du arbejder med dem på denne måde. 

Om du kan grundmale med den maling, du også bruger til de afsluttende lag, eller om der skal bruges en speciel grunder, afhænger af den type maling, du har valgt. Normalt skal der ud over grundbehandling slutmales 2 gange.

Hvis du ikke har en helt sikker hånd, er det en rigtig god idé at sætte malertape på ruderne. Husk at placere tapen 2 mm fra kittet, da der skal males lidt ud på glasset for at sikre tætheden.

Brug runde eller ovale pensler til rammer og karme og de små spidsede sprossepensler til detaljer, hjørner og sprosser. Når du maler, skal du huske, at det gælder om at tætne alle de steder, hvor vand kan trænge ind.

Videoguides

Malermester Carina Blach guider til valg af pensel og maling af trævinduer. 

Beslag kan behandles og males for sig

Hvis vinduerne er medtagne, er det nødvendigt at afmontere alle beslag, både hjørnebånd, "hasper" (anverfere) og hængsler, og behandle dem for sig. Beslagene renses af, og al løstsiddende rust slibes væk, inden de grundes med rustbeskyttende maling. Herefter monteres de på det grundede træ, inden det hele slutmales. Det er en god idé at lægge 1 lag kit der, hvor beslagene skal monteres - det er med til at sikre en helt tæt tilslutning til træværket.

Trin for trin-guide: Sådan maler du vinduer

Værktøj

 • Spartel
 • Lille kost
 • Mindre rund eller oval pensel af god kvalitet
 • Malingskraber
 • Vinduesstålskraber

Materialer

 • Sandpapir korn 100 til korn 120
 • Afdækningspap
 • Maling beregnet til udvendig behandling af vinduer
 • Malertape
 • Evt. grundingsolie

Sådan maler du vinduerne

1
Skrab løs
Begynd altid med at fjerne løs maling, som skaller af vinduet.
Brug enten en spartel eller en malingskraber.
2
Slib efter
Når du har skrabet al den løse maling af, er det tid til at slibe med sandpapir korn 100-120.
Slib grundigt. Det sikrer, at du har en god og solid bund at male oven på.
Tjek for skader. Hvis der er dybe revner, skal de spartles (spørg i dit byggemarked efter spartelmasse til træ). Slib efter, når spartelmassen er tør, så overfladen bliver jævn.
3
Fjern løs maling og slibestøv
Vær ekstra grundig, og brug en lille kost til at at fjerne slibestøv og gamle malerrester. Du kan også bruge en kompressor med luft til at blæse vinduet helt rent.
Slut af med at vaske træværket med malerrens/grundrens, så du er sikker på, at der ikke er noget snavs tilbage.
Hvis der er slebet ind til bart træ nogle steder, skal disse grundes med grundingsolie. Det skal helst stå til dagen efter – eller i minimum seks timer, inden du maler ovenpå.
4
Afdækning
Det er vigtigt at dække af under vinduet og på gulvet, terrassen og fliserne, så du ikke skal bruge unødig tid på at rense malerpletter af.
Afdæk hængsler og hasper med malertape. Du kan også skrue dem af, hvis det er muligt. På selve ruden kan du afdække med malertape eller bruge en spartel som vist i punkt 6.
5
Brug maling til udendørs brug
Så skal der males med en maling beregnet til udendørs brug.
Vinduernes beskaffenhed og alder har betydning for, om vandbaseret eller terpentinbaseret maling er bedst egnet. Spørg en fagmand i en farvehandel, så du får den rigtige maling til netop dine vinduer.
6
Spartel i stedet for malertape
Når du skal male op til en kant, kan du i stedet for at bruge malertape tage en bred spartel og holde op mod det sted, hvor der skal laves en pæn beskæring.
7
Mellemslibning
Inden du maler anden gang, er det vigtigt at lave en mellemslibning med sandpapir korn 120. Så kan du få slebet løbere og ujævnheder væk, hvilket giver et flot resultat.
Børst slibestøvet væk.
8
Overhold tørretiden
Så er det på med andet lag.
Husk at overholde tørretiden, som altid står bag på malerbøtten.
9
Skrab ruden ren
Hvis du ikke har afdækket ruden med malertape, kan du bruge vinduesstålskraberen til at fjerne maling, der er kommet ud på ruden. Den er meget effektiv og hurtig.
Fjern malingen fra ruden samme dag, da den vil være svær at fjerne dagen efter.