Hvordan vedligeholder du trævinduer?

Gode trævinduer kan holde i mange årtier, hvis de vedligeholdes regelmæssigt. Når du vedligeholder og maler dine trævinduer, beskytter du dem mod at blive nedbrudt og ødelagt. Det forlænger levetiden på vinduerne, og dermed sparer du både på jordens ressourcer og udgiften til nye vinduer.

Hvis rammerne er i god stand, men termoruderne er ved at være gamle og utidssvarende, kan du nøjes med at skifte ruderne. Isoleringsevnen i termovinduer er væsentligt forbedret gennem årene.

I modsætning til plast- og træ/alu-vinduer, som ikke kræver megen udvendig pasning, skal trævinduer jævnligt males. På selv de bedste vinduer nedbrydes først malingen og derefter selve træværket, hvis de ikke behandles.

Hængsler og eventuelle greb på vinduer og dørpartier skal efterses og smøres med olie 1 til 2 gange om året, det gælder også ved plast eller træ/alu vinduer.

Det er også en god idé at vaske rammer, karme og glaslister af en gang eller to om året, fx i forbindelse med vinduespudsning. Brug en blød børste eller klud og vand, evt. tilsat et mildt rengøringsmiddel. Ved samme lejlighed kan man fjerne edderkoppespind og pupper af samme, som ofte samler sig her.

Tjek fuger og tætningslister

Fugen rundt om vindueskarmen, hvor vinduet støder op til ydermuren, skal sikre, at der ikke trænger fugt ind mellem mur og karm. Fugen kan være lavet af mørtel eller fugebånd eller elastisk fugemasse, der er typisk for nyere vinduer. Hvis den bløde fuge er blevet hård eller ikke længere har kontakt til karm eller murværk, skal den skiftes.

Der vil på nyere vinduer normalt også være en tætningsliste mellem ramme og karm, som skal efterses og om nødvendigt udskiftes, hvis den er mør eller slipper vinduet. Tætningslisten har stor betydning for vinduets tæthed over for fugt og for dets varme- og lydisolerende egenskaber.

Bundglaslisten er den nederste af de lister, der holder glasset fast. Den er det mest udsatte sted på vinduet. Bundglaslisten sørger for, at vandet kan løbe af og ikke lægger sig på underrammen eller samler sig mellem ramme og karm.

På nyere vinduer er listen ofte af aluminium, som ikke skal males, men du skal sikre dig, at den slutter tæt til ruden. Er listen af træ, skal den normalt males hyppigere end resten af vinduet og om muligt afmonteres i forbindelse med vedligeholdelse. 

Den lodrette liste på hver side af bundlisten slutter ofte et par mm over bundlisten, og det er vigtigt at endetræet på denne også males.

Hvornår og hvor ofte skal trævinduer males?

Der er ingen helt faste regler for, hvornår og hvor ofte vinduer skal males. Det er især solens ultraviolette stråler, som nedbryder overfladen, så somre med megen sol er særligt hårde ved vinduerne. Vinduer i sydvendte facader er også mere udsatte end vinduer i nordvendte facader.

Når malingen begynder at se slidt eller mat ud, er det en god idé at give vinduerne en gang maling. Venter du til malingen begynder at krakelere eller skalle af, så træet bliver synligt, vil det kræve en mere dybtgående behandling, end hvis du vedligeholder i god tid.

Hvornår skal nye lakerede vinduer males første gang?

Når det drejer sig om nye fabrikslakerede vinduer, skal du regne med at skulle male dem første gang, når de er 8-10 år gamle. Begynder de at se medtagne ud, skal du gøre det tidligere, men ser de fine ud, kan der godt gå længere tid, før vedligeholdelse er nødvendig. Herefter skal du regne med, at de skal males med 5-7 års mellemrum. Forudsætningen for disse intervaller er, at vinduerne grundlæggende er af god kvalitet, og at de er blevet korrekt overfladebehandlet, både af fabrikken og derefter af husets ejer.

Den indvendige del af vinduerne bliver ikke nedbrudt af vind og vejr, og det er ikke så kritisk, hvis malingen bliver slidt. Men det er alligevel vigtigt at vedligeholde det indvendige træværk, da det skal kunne modstå fugt, ligesom rammer og karme jo også kan blive udsat for regn, når vinduet står åbent.

Hvordan maler du trævinduer?

Hvis du er i god tid med vedligeholdelsen, så den eksisterende maling stadig sidder fast og dækker, er det som regel nok med en let afslibning (matslibning) af overfladen og en grundig afvaskning og aftørring, inden du maler. Brug malertape til at afgrænse omkring karm og ramme.

Vær opmærksom på, at den hvide farve, der normalt benyttes til vinduer, er af typen RAL 9010.

Det er nemmest, hvis du tager vinduesrammerne af og afmonterer så mange beslag som muligt. Så kan du også male træet under beslagene. Tætningslister, beslag og garanti/produktionsmærkater fra fabrikanten må ikke males over.

Mens vinduerne behandles kan du montere spån eller krydsfiner plader midlertidigt i vinduerne.

Tjek også tætningslisterne omkring vinduesrammerne, om de stadig er elastiske. Hvis de er hårde, er det på tide, at de skiftes. Afmontér derfor disse, inden du maler. Nye tætningslister fås typisk hos trælasthandlerne eller i byggemarkeder.

Mal 1-2 tynde lag, hvor malingen får lov at tørre helt op mellem hvert lag. Rammer, der kan åbnes, må ikke lukkes, før malingen er helt tør. Brug pensler i forskellige størrelser til de forskellige dele af vinduet. En såkaldt sprossepensel, der er rund og lidt spids, er god til kanter og de finere detaljer.

Guide til maling af vinduer

Vinduer med kitfals

Har dit hus vinduer med en kitfals, der holder den udvendige rude fast, f.eks. vinduer med koblede rammer, skal kittet være tørt, før du maler det. Omvendt kan kittet godt tåle at sidde uden maling på nye vinduesrammer, indtil det er tid at male vinduet. Når du maler rammen, skal du male 1-2 mm ud over kittet ud på glasset for at sikre tætheden.

Hvis kittet i falsen ikke længere er intakt, så vandet kan trænge ind bag denne og nedbryde træværket, er det på tide at kitte om.

Medtagne vinduer

Er vinduerne så medtagne, at malingen skaller af eller er revnet, kræves der et betydeligt større forarbejde.

Hvilken maling skal du bruge til trævinduer?

De fleste nyere vinduer vil fra fabrikkens side være malet med en såkaldt plastalkydmaling. Det er en vandbaseret maling, hvor bindemidlet består af en blanding af akryl og alkyd, som det kendes fra alkydoliemaling. Denne malingstype er ifølge mange eksperter den bedste løsning til moderne trævinduer og kan bruges både inde og ude, også når du selv skal male vinduerne.

Har du i forvejen behandlet vinduerne med en anden type maling, enten akrylplastmaling eller en terpentinbaseret alkydmaling, kan du med fordel fortsætte med det.

Er vinduerne malet med linoliemaling, kræves sandsynligvis hyppigere vedligeholdelse, og det er desuden vigtigt, at du fortsætter med at male med linoliemaling.

Er du i tvivl om, hvilken type maling dine vinduer er malet med, eller hvilken type du skal bruge, kan du kontakte vinduesproducenten. Hvis ikke du ved, hvem det er, og det ikke står i karm eller ramme, må du gå ud fra, at det er plastalkydmaling.

Hvordan maler du nye, ubehandlede vinduer?

Som udgangspunkt er det en god ide at få vinduerne færdigmalet fra fabrik. Færdigmalede vinduer skal typisk først males igen efter 10-12 år. Og får du dem færdigbehandlet fra fabrikken, er du sikker på, at alle flader har fået et godt lag maling.

Men har du købt nye vinduer, som ikke er malet fra fabrikken, gælder det om at få dem malet så hurtigt som muligt, så du får lukket træværket, inden fugt kan trænge ind. Malingen beskytter også mod solens uv-stråler, der ellers hurtigt begynder at nedbryde træets overflade.

Følg producentens anvisninger, og mal vinduet både udvendigt og indvendigt. Det er en god idé at male ydersiden af karmen, inden vinduet bliver monteret.

Fremgangsmåden vil normalt være, at du efter montage sliber træværket, som herefter skal mættes med en grunder. Når 1. lag maling er tørt, mellemsliber du let og spartler eventuelle huller og revner med en akrylspartelmasse, der slibes jævn, når den er tør. Fjern slibestøvet og påfør et lag til. Der kan være behov for 3 lag maling. Imellem hvert lag skal du slibe og fjerne slibestøvet.

På nyt træ er det en god idé at bruge shellak, også kendt som knastelak, til at dække knaster, efter at træet har fået grundingsolie. Det forhindrer harpiks i at trænge ud, når vinduerne varmes op af solen. Harpiksen vil slå igennem enhver maling og vise sig som misfarvede pletter.

Hvordan vedligeholdes vinduer af ædeltræ?

Vinduer af ædeltræ, typisk mahogni, behandles med træolie og kræver behandling ret ofte, hvert eller hvert andet år. Hvis vinduerne er leveret ubehandlet fra fabrikken, skal de behandles inden montering.

Nye ædeltræsvinduer eller vinduer, der har fået olie inden for de sidste par år, kan genbehandles med en egnet klar træolie. Er overfladen begyndt at blive grålig eller uens i farven, kan du benytte en olie, som indeholder farvepigment i den ønskede farve. Det kan være nødvendigt med en let slibning og afvaskning inden. Træet skal være helt tørt, inden det behandles.

Man kan vælge ikke at behandle ædeltræ, men levetiden bliver lidt kortere. Træet vil patinerer og blive gråt. Noget som flere mener er pænere end den oliebehandlede overflade.

Som minimum skal ædeltræ oliebehandles, når det holder op med at være vandafvisende eller begynder at se kedeligt ud.