Hvad er træ- og aluvinduer?

Træ- og aluvinduer har ramme og/eller karm, der er lavet med en kombination af aluminium og træ. Det vejrbestandige aluminium sidder yderst, og den indvendige del af vinduet er af træ, hvilket giver et mere traditionelt udseende inde i huset. På traditionelle danske vinduer er både ramme og karm lavet af træ, typisk fyrretræ.

Træet i træ- og aluvinduer er langt overvejende fyrretræ, mens alukomponenterne består af pulverlakerede aluminiumsprofiler. Pulverlakeringen giver en meget holdbar og vejrbestandig overflade. Aluminium er et let og stærkt materiale, det er bæredygtigt, og det kan ikke ruste.

Vinduer, der er DVV-mærkede, lever op til minimumskrav angående kvalitet, energiforhold og udformning og er samtidig omfattet af branchens 5-årige garantiordning. Dansk Vindues Verification (DVV) er et uafhængigt kontrolorgan og Teknologisk Institut kontrollerer jævnligt de tilmeldte virksomheders produkter.

Forskellige typer konstruktioner

Konstruktionsmæssigt kan der være stor forskel på de forskellige producenters vinduesmodeller. Populært sagt fremstilles de som enten trævinduer med en udvendig alubeklædning eller aluvinduer med en indvendig træbeklædning.

Nogle typer er opbygget nogenlunde som traditionelle trævinduer med både karm og ramme af træ. På vinduets yderside er der monteret en beskyttende kappe af aluminium. 

I andre typer består rammen udelukkende af aluprofiler, suppleret med kunststofprofiler (for at bryde kuldebroer), mens karmen er lavet af træ. Vinduesrammen sidder uden på karmen, og det giver et mærkbart større rudeareal.

En af de meget energivenlgie konstruktionsmåder går ud på at lægge kompositmateriale ind mellem aludelen og trædelen i både ramme og karm for at modvirke aluminiums dårlige isoleringsevne.

Hvilke typer og stilarter fås træ- og aluvinduer i?

Træ- og aluvinduer fås i forskellige udformninger. Nogle er helt enkle og passer til nyere huse, mens andre har profileringer, der passer bedre til ældre huse. Træ- og aluvinduer produceres ligesom de fleste andre vinduer efter mål og kan bygges sammen til større dør- og vinduespartier, fx. med terrassedør.

Når du skal vælge nye vinduer til et eksisterende hus, er det vigtigt at være opmærksom på, om stilen passer til huset. Både hvad angår materialer, men også antal sprosser og tykkelsen på disse.

Hvad er fordelene ved træ- og aluvinduer?

Træ- og aluvinduer, hvor ramme og karm er af træ med en alubeklædning udvendigt, kombinerer træets gode isolerende egenskaber og lave pris med aluminiums gode vejrbestandighed.

Alubeklædningen ændrer ikke nævneværdigt på isoleringsevnen i forhold til almindelige trævinduer. Produktionen af træ- og aluvinduer belaster klimaet relativt mere end produktionen af rene trævinduer, men til gengæld har de potentielt en længere levetid, og alubeklædningen reducerer vedligeholdelsen. 

Aluprofilerne beskytter træværket mod påvirkningen fra stærkt sollys og regn, som er den vigtigste årsag til nedbrydningen af overfladen på udvendigt træværk. Det betyder, at det ikke gør så meget, hvis der kommer ridser i aluprofilernes overfladebehandling, da aluminium ikke kan ruste.

Ved at bruge aluminium kan vinduet få en slank konstruktion med smallere rammer og karme end tilsvarende trævinduer. Det giver et større rudeareal, hvilket igen giver mere dagslys i rummene og et bedre udsyn. For øst-, syd-, og vestvendte vinduer betyder det øgede solindfald et større energitilskud til huset. Dette gælder især de typer, hvor rammen sidder uden på karmen.

Hvilke ulemper kan der være ved træ- og aluvinduer?

Træ- og aluvinduernes største fordel, nemlig det vedligeholdelsesfrie ydre, er en ulempe, hvis du ønsker at skifte vinduernes farve udvendigt. Det er nemlig ikke særlig nemt at male oven på aluminiumsprofilernes pulverlakerede overflade med et flot og holdbart resultat.

Vinduesfabrikanterne anbefaler som udgangspunkt, at du ikke maler vinduerne, andet end med en smule pletmaling, hvis der er ridser. Malingsproducenterne er mere positive for at aluvinduerne kan males, da de har produkter, som kan male på alu.

Problemer med kuldebroer og kondens

Træ er en dårlig varmeleder, og vinduer, hvis rammer og karme primært er af træ, har derfor en rimelig god isoleringsevne og dermed også en god overfladetemperatur som minimerer risikoen for fugt og skimmel.

Aluminium er derimod en fremragende varmeleder og dermed også kuldeleder, og derfor har rammer og karme, der primært består af aluprofiler, en dårlig isoleringsevne, hvis forbindelsen mellem de udvendige og indvendige dele ikke brydes af isolerende elementer.

Hvordan vedligeholdes træ- og aluvinduer?

Træ- og aluvinduer behøver ikke maling udvendigt, da de er beklædt med vejrbestandigt aluminium. Helt vedligeholdelsesfrie er vinduerne dog ikke.

Den udvendige karm og ramme bør vaskes et par gange om året, fx i forbindelse med vinduespudsning. Brug lunkent vand tilsat lidt opvaskemiddel og en klud eller blød børste.

Ramme og karm tørres til sidst af med en ren, opvredet klud. Også tætningslister, glasbånd og glaslister holdes rene ved at tørre dem af med en klud opvredet i rent vand. Tilsæt evt. et mildt rengøringsmiddel.

Hængsler og eventuelle vinduesgreb skal have et dråber olie 1 til 2 gange om året.

Vinduernes indvendige trædele vedligeholdes som andet indvendigt træværk med rengøring med et mildt rengøringsmiddel og tørres derefter af med en opvredet, ren klud. Ønsker du at male de indvendige dele af vinduet, anbefaler producenten normalt, at der bruges en diffusionsåben, vandbaseret maling.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal vedligeholde dine træ- og aluvinduer, kan du altid henvende dig til producenten.

Overblik over udvalgte vinduer

Materialer til vinduer

CO2e kg pr. m²
Prisniveau
Levetid
Træ-alu-vindue
82,35
Trævindue
46,97
Plastvindue
92,03
Flere
Sådan bruger du grafikken
Ovenover kan du sammenligne udvalgte byggematerialer.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Klimaaftrykket er målt i CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. Er klimaaftrykket negativt, betyder det, at det er godt for klimaet. Tallet kan variere ved forskellige produkter og kan opgøres i forhold til forskellige enheder.

Prisniveauet er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. Der er tale om gennemsnitlige priser, da der er prisvariationer inden for alle materialer. Det er rene materialepriser for vinduer. Udgifter til professionelle håndværkere for at montere vinduerne er ikke medregnet. 1 pengesæk angiver det laveste prisniveau, mens 5 pengesække angiver det højeste.

Levetiden er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. 1 timeglas angiver den korteste levetid, mens 5 timeglas angiver den længste.