Hvad er et trævindue?

Vinduer i massivt træ er den mest udbredte form for vindue. De fleste trævinduer er produceret i fyrretræ, men kan også vælges i hårdttræ som fx eg eller mahogni.

Trævinduer findes i flere udgaver og prisklasser. Der er stor forskel på både vedligeholdelse, levetid og udtryk på de forskellige typer træ.

Klimapåvirkning

Træ er et biobaseret materiale, som optager CO2 under væksten og lagrer kulstoffet, indtil træet bliver brændt af eller nedbrydes, og derfor har trævinduer det laveste klimaaftryk sammenlignet med træ-alu-vinduer og plastvinduer.

Træ er som naturligt materiale nemmere at genanvende og senere nedbryde end fx PVC, når vinduet har udtjent sin værnepligt og skal kasseres.

Vinduets rude har stor indflydelse her, og du bør om muligt vælge et energiklasse A-vindue med 2-lags glas frem for 3-lags glas.

Klimaaftrykket for udvalgte vinduer målt i CO2e pr. m2.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Tallene her viser, hvor mange CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. 

Kilde: Miljøvaredeklaration, Vinduesindustrien

Pris

Træ-alu-vindue
Trævindue
Plastvindue

Prisen på et trævindue afhænger både af type og størrelse på vinduet og af træets kvalitet.

Levetid og vedligehold

Trævinduer har en lang levetid, hvis de er udført i træ af god kvalitet, og hvis de vedligeholdes korrekt. De bør vedligeholdes med maling eller træbeskyttelse hvert 5.-10. år afhængig af træets kvalitet.

Vinduer af standardtræ har en levetid på ca. 30 år, mens vinduer af kernetræ har en levetid på op mod 100 år.

Trævinduer er den nemmeste vinduestype at reparere, hvis der opstår skader. Vinduet kan slibes og males på ny ved mindre skader, og hvis der opstår råd, kan det ødelagte træ skæres væk og skiftes ud.

Andre vinduer

Materialer til vinduer

CO2e kg pr. m²
Prisniveau
Levetid
Træ-alu-vindue
82,35
Trævindue
46,97
Plastvindue
92,03
Flere
Sådan bruger du grafikken
Ovenover kan du sammenligne udvalgte byggematerialer.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Klimaaftrykket er målt i CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. Er klimaaftrykket negativt, betyder det, at det er godt for klimaet. Tallet kan variere ved forskellige produkter og kan opgøres i forhold til forskellige enheder.

Prisniveauet er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. Der er tale om gennemsnitlige priser, da der er prisvariationer inden for alle materialer. Det er rene materialepriser for vinduer. Udgifter til professionelle håndværkere for at montere vinduerne er ikke medregnet. 1 pengesæk angiver det laveste prisniveau, mens 5 pengesække angiver det højeste.

Levetiden er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. 1 timeglas angiver den korteste levetid, mens 5 timeglas angiver den længste.