Hvad er et plastvindue?

Plastvinduer er vinduer lavet af PVC-profiler. PVC isolerer ikke helt så godt som træ, fordi det er bedre til at lede varme og kulde. For at undgå kuldebro, laves PVC-profilerne hule. Ramme og karm er i nogle tilfælde forstærket med stålprofiler.

Da stål leder varme og kulde meget effektivt, skal stålprofilerne sidde, så de hverken har kontakt med den udvendige eller den indvendige del i ramme og karm.

Klimapåvirkning

Sammenlignet med et trævindue er klimaaftrykket for plastvinduer større på grund af brugen af PVC-profiler.

Vinduets rude har stor indflydelse her, og du bør om muligt vælge et energiklasse A-vindue med 2-lags glas frem for 3-lags glas.

Klimaaftrykket for udvalgte vinduer målt i CO2e pr. m2.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Tallene her viser, hvor mange CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. 

Kilde: Miljøvaredeklaration, Vinduesindustrien

Pris

Træ-alu-vindue
Trævindue
Plastvindue

Plastvinduer er det billigste valg, men prisen afhænger af både type og størrelse på vinduet. Plastvinduer har også den korteste levetid, så på den lange bane vil prisforskellen blive udjævnet.

Levetid og vedligehold

Plastvinduer betragtes af mange som vedligeholdelsesfrie. De vedligeholdes ved en grundig afvaskning hvert år. Du bør dog være opmærksom på, at plastvinduer ikke patinerer som træ, men bliver matte og grålige og ikke kan males, og de kan være svære at reparere, hvis de skulle få en skade.

Hvis din bolig ligger et udsat sted, hvor træ vil nedbrydes hurtigere, og du ikke er indstillet på den nødvendige vedligehold af trævinduer, kan du overveje at vælge et plastvindue.

Levetiden for plastvinduer er omkring 35 år.

Andre vinduer

Materialer til vinduer

CO2e kg pr. m²
Prisniveau
Levetid
Træ-alu-vindue
82,35
Trævindue
46,97
Plastvindue
92,03
Flere
Sådan bruger du grafikken
Ovenover kan du sammenligne udvalgte byggematerialer.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Klimaaftrykket er målt i CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. Er klimaaftrykket negativt, betyder det, at det er godt for klimaet. Tallet kan variere ved forskellige produkter og kan opgøres i forhold til forskellige enheder.

Prisniveauet er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. Der er tale om gennemsnitlige priser, da der er prisvariationer inden for alle materialer. Det er rene materialepriser for vinduer. Udgifter til professionelle håndværkere for at montere vinduerne er ikke medregnet. 1 pengesæk angiver det laveste prisniveau, mens 5 pengesække angiver det højeste.

Levetiden er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. 1 timeglas angiver den korteste levetid, mens 5 timeglas angiver den længste.