Hvad er et træ-alu-vindue?

Et træ-alu-vindue består fortrinsvis af træ, men er på den udvendige side beklædt med et aluminiumsprofil. Indvendigt ligner det et traditionelt trævindue, og udvendigt har det en mere vejrbestandig overflade.

Nogle kan opleve problemer med kuldebroer og kondens, da aluminium er en effektiv kuldeleder.

Klimapåvirkning

Træ er et biobaseret materiale, som optager CO2 under væksten og lagrer kulstoffet, indtil træet bliver brændt af eller nedbrydes.

På grund af aluminiumsprofilet har træ-alu-vinduer et højere klimaaftryk end trævinduer.

Vinduets rude har en stor indflydelse her, og du bør om muligt vælge et energiklasse A-vindue med 2-lags glas frem for 3-lags glas.

Klimaaftrykket for udvalgte vinduer målt i CO2e pr. m2.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Tallene her viser, hvor mange CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. 

Kilde: Miljøvaredeklaration, Vinduesindustrien

Pris

Plastvindue
Trævindue
Træ-alu-vindue

Denne type vinduer kan købes i flere prisklasser, og prisen afhænger blandt andet af vinduets type, størrelse og kvalitet.

Det er det dyreste valg, men træ-alu-vinduer har også en lang levetid, så på den lange bane vil prisforskellen blive udjævnet.

Levetid og vedligehold

Træ-alu-vinduer har en levetid på omkring 40 år og holder længere end både plastvinduer og vinduer af standardtræ.

Træ-alu-vinduer betragtes af mange som vedligeholdelsesfrie og skal kun vaskes nogle gange om året. Du kan dog ikke ændre farven, som over tid kan blive mat. De kan ikke males, og derfor er det også svært at reparere eventuelle skader.

Andre vinduer

Materialer til vinduer

CO2e kg pr. m²
Prisniveau
Levetid
Plastvindue
92,03
Trævindue
46,97
Træ-alu-vindue
82,35
Flere
Sådan bruger du grafikken
Ovenover kan du sammenligne udvalgte byggematerialer.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Klimaaftrykket er målt i CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. Er klimaaftrykket negativt, betyder det, at det er godt for klimaet. Tallet kan variere ved forskellige produkter og kan opgøres i forhold til forskellige enheder.

Prisniveauet er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. Der er tale om gennemsnitlige priser, da der er prisvariationer inden for alle materialer. Det er rene materialepriser for vinduer. Udgifter til professionelle håndværkere for at montere vinduerne er ikke medregnet. 1 pengesæk angiver det laveste prisniveau, mens 5 pengesække angiver det højeste.

Levetiden er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. 1 timeglas angiver den korteste levetid, mens 5 timeglas angiver den længste.