Reparation eller udskiftning af vinduer - et svært valg

Det kan være svært at tage beslutningen, om du skal beholde dine gamle og eventuelt originale vinduer ved at renovere dem eller udskifte dem til nogle helt nye. Det varierer naturligvis meget fra bygning til bygning og fra vindue til vindue. Men her følger nogle gode råd for og imod.

Der findes en del litteratur om gamle vinduer og deres herligheder og omkring det svære valg mellem restaurering eller udskiftning til nye vinduer. Denne litteratur tager normalt udgangspunkt i gamle, gode og smukke vinduer, som typisk er sat i murede bygninger før 1960'erne.

Alle anbefaler bevaring af vinduer - på nær vinduesproducenterne

Næsten al litteratur om gamle vinduer taler for at beholde de gamle vinduer, som på mange områder var og er gode den dag i dag, hvis de er vedligeholdt med jævne mellemrum. De originale vinduer er normalt af en sådan kvalitet, at de kan reddes, selvom de i en periode ikke er blevet vedligeholdt tilstrækkeligt.

For eksempel var træet, man brugte i datidens vinduer, af en helt anden kvalitet end nutidens vinduer. Hvis du tager en stump karmtræ fra et gammelt vindue og sammenligner vægten med et tilsvarende stykke træ fra et moderne vindue, vil du opleve, at det gamle træ er mere end dobbelt så tungt, fordi dets årer og fibre ligger meget tættere. Træet er såkaldt kernetræ.

Denne vægtforskel er en af flere årsager til, at træ i ældre vinduer holder væsentligt længere end træ i moderne trævinduer.

Samtidig er det bedre for miljøet og klimaet at bevare de gamle vinduer frem for at udskifte dem med nye, da produktionen af nye vinduer udleder CO2.

En anden årsag til, at gamle vinduer fremhæves positivt er, at de dengang blev fremstillet slankere i træet end nutidens moderne vinduer, og at de har gode proportioner (gode størrelsesforhold). Det gør, at mange professionelle, herunder især arkitekter, langt hen ad vejen altid vil anbefale at beholde de gamle vinduer.

Den primære - men også ret væsentlige - udfordring ved gamle, ikke-restaurerede vinduer er deres manglende isoleringsevne. Normalt er der kun enkeltlagsglas i gamle vinduer, og ud over at have ringe varmeisolering, er de gamle vinduesrammer som regel utætte.

Den dårlige isoleringsevne kan klares med enten en forsatsramme eller en koblet ramme med et energiglas eller en energirude i. Forsatsrammen åbner indad, så det besværliggør åbningen af vinduet en smule. Den koblede ramme er fastgjort til den del af vinduet, der kan åbnes, så den følger med ud. Der findes også en løsning, hvor der kun kobles et energiglas til det eksisterende vindue – et såkaldt optoglas.

En anden ting, du skal være opmærksom på med ældre vinduer, er, at der ikke var samme fokus på at sikre mod indbrud som i dag. Derfor kan det være en mulighed at kigge efter beslag, som kan mindske risikoen for indbrud. Få gode råd om at sikre dine vinduer på botrygt.dk her

Gør det svært for tyven

Du nedsætter risikoen for indbrud i dit hjem ved at indbrudssikre dine vinduer. Besøg botrygt.dk – vores kampagneside for indbrudssikring.

Tag testen og få gode råd

Nye vinduer er ikke dårlige

De moderne vinduer er kvalitetsmæssigt ikke så dårlige, som meget litteratur beskriver - vel at mærke, hvis de rigtige vinduer vælges. Der har dog været nogle problemer med de moderne vinduer, som i dag bliver produceret på fabrikker.

Især op gennem 1970'erne, 1980'erne og helt frem til midten af 1990'erne blev der produceret en del vinduer af ringe trækvalitet. Træet havde for stor afstand mellem årerne, og det var derfor mindre modstandsdygtigt overfor fugt. Da termoruden kom frem, blev trædimensionen større for at kunne bære ruden, som jo var tungere pga. de to eller tre lag glas.

Der blev ikke tænkt præventiv beskyttelse af træet i ramme-/karmkonstruktionen, så vand blev ikke ledt væk. Endelig var malerbehandlingen ofte ikke god nok. Kombinationen gjorde, at træet rådnede, og i nogle tilfælde holdt vinduerne i mindre end 10 år..

Fra midten af 1990’erne blev Dansk Vindues Certificering oprettet, og det betød minimumskrav til kerneandelen for det træ, som blev brugt til vinduer. Nogle producenter gør det væsentligt bedre end minimumskravene, men dem, der gør det bedst, tænker også i sortering af træet, så det bedste træ bruges de mest udsatte steder, og i at træet altid vendes rigtigt. Kvaliteten er altså bedre i dag, end den var en periode.

Stort arbejde ved renovering af vinduer, hvis de ikke vedligeholdes

Alle store skader har oprindeligt været små, og hvis småskader udbedres løbende, kan du minimere vedligeholdelsen. Men er du nået dertil, hvor du vælger  at renovere dine gamle og måske nedslidte vinduer, skal du være opmærksom på, at der skal en meget stor og gennemgribende renovering til for at opnå de standarder som beskrives i det meste litteratur om istandsættelse af gamle vinduer. Vær opmærksom på træværket, beslagene, kitningen og selvfølgelig ruderne.

Ofte er de vinduer, der ser mest trængende og oversete ud, dog lettest at istandsætte. Maling, der hænger i flager, er forholdsvis let at rense af, og vinduet kan herefter overfladebehandles og males, hvis træet nedenunder ellers er i god stand. Hvis dele af træet er i dårlig stand, kan en snedker relativt nemt udskifte det.

Fordele og ulemper ved nye og gamle vinduer

Nye vinduer i god kvalitet

Fordele

 • En generel høj og god varmeisolering.
 • Lidt mekanisk vedligeholdelse (hængsler, beslag og tætningslister).
 • Bedre udnyttelse af solens varme igennem energiruder.
 • Nem daglig betjening og brug.
 • Minimale trækgener.

Ulemper

 • Det kan være svært at gennemskue markedet for, hvad der er god og dårlig kvalitet.
 • Nogle moderne vinduer er udført alt for kraftige, og proportionerne er heller ikke altid lige gode.
 • Alle vinduer af træ kræver naturligvis almindelig vedligeholdelse af vinduets overflader.
 • Ikke en bæredygtig løsning.

Gamle vinduer, typisk fra før 1960’erne

Fordele

 • Oftest smukke, slanke og mere velproportionerede end moderne vinduer.
 • Meget holdbart træværk.
 • Smallere og pænere sprosser.
 • Nemme at energiforbedre.
 • Bæredygtig løsning.

Ulemper

 • Dårlig varmeisolering, hvis der ikke er forsats- eller koblede rammer.
 • Mere mekanisk vedligeholdelse (hængsler, beslag og tætningslister).
 • Trækgener kan opstå.
 • Ved nogle energibesparende løsninger gøres den daglig betjening besværlig.
 • Ringere udnyttelse af solens varme, med mindre der er energiglas i en forsats eller koblet ramme.
 • For at opnå et godt renoveringsresultat skal der gøres et relativt stort stykke arbejde ved hvert enkelt vindue.
 • Alle vinduer af træ kræver almindelig vedligeholdelse af vinduets overflader.

Konklusion på valget omkring renovering kontra nye vinduer

 1. Hvis du er parat til at betale det samme for en renovering af de eksisterende vinduer, som det koster at udskifte vinduerne med nye kvalitetsvinduer eller renovere dem selv, og det samtidig ikke gør så meget, at vinduernes energivenlighed ikke er helt på niveau med de allerbedste nye energivinduer, og du samtidig går op i at bevare bygningens sjæl, samt gerne vil bruge lidt mere tid på at vedligeholde vinduerne, så er svaret: Bevaring - renovering af de eksisterende vinduer.
 2. Hvis du derimod gerne vil bruge mindre tid på vedligeholdelse og gerne vil have en nem daglig anvendelse af vinduerne og en energivenlig løsning, der dog kan gå en  smule på kompromis med udseendet, så er svaret: Nye vinduer - udskiftning. I dag kan du også købe nye vinduer med et lag glas yderst, og koblede rammer inderst, som derfor ligner de gamle vinduer med et lag glas.

Hvis du vælger at udskifte dine vinduer, så sørg for at aflevere de gamle til genbrug, så andre kan få glæde af dem.