Reparation eller udskiftning af vinduer - et svært valg

Det kan være svært at tage beslutningen, om du skal beholde dine gamle og eventuelle originale vinduer eller udskifte dem til nogle helt nye. Det varierer naturligvis meget fra bygning til bygning og fra vindue til vindue. Men her følger nogle gode råd for og i mod.

Der findes en del litteratur om gamle vinduer og deres herligheder og omkring det svære valg mellem restaurering eller udskiftning til nye vinduer. Denne litteratur tager normalt udgangspunkt i gamle, gode og smukke vinduer, som typisk er sat i murede bygninger fra før 1940'erne.

Alle anbefaler bevaring af vinduer - på nær vinduesproducenterne

Næsten al litteratur om gamle vinduer taler for, at beholde de gamle vinduer som på mange områder var og er gode den dag i dag, hvis de er vedligeholdt inden for intervallerne.

For eksempel var træet man brugte i datidens vinduer af en helt anden kvalitet og tager du en stump karmtræ fra et gammelt vindue og sammenligner vægten med et tilsvarende stykke træ fra et moderne vindue, vil du opleve at det gamle træ er mere end dobbelt så tungt, fordi dets åre og fibre ligger meget tættere.

Denne vægtforskel er én af flere årsager til, at ældre vinduestræ holder længere end moderne vinduestræ.

En anden årsag til at gamle vinduer hædres så meget er, at de dengang blev fremstillet slankere i træet end nutidens moderne vinduer og at de har en god og naturlig udformning samt gode proportioner (gode størrelsesforhold). Dette gør at mange professionelle herunder især arkitekter langt hen ad vejen altid vil anbefale at beholde de gamle vinduer.

Den eneste - men også ret væsentlige - udfordring ved gamle, ikke-restaurerede vindue er deres manglende isoleringsevne. Normalt er der kun enkeltlagsglas i gamle vinduer og ud over at have ringe varmeisolering er de gamle vinduesrammer også meget utætte.

For at forbedre den manglende isoleringsevne foreslås ofte en meget omfattende og kostbar istandsættelse inklusiv isætning af flere lag glas.

Nye vinduer er ikke dårlige

De moderne vinduer er kvalitetsmæssigt ikke så dårlige som noget litteratur beskriver - vel at mærke hvis de rigtige vinduer vælges. Der har dog været nogle problemer med de moderne vinduer, som i dag bliver produceret på fabrikker.

Især op gennem 1970'erne, 80'erne og helt frem til midten af 90'erne blev der desværre produceret en del vinduer af ringe trækvalitet, som blev malet med meget lukkede (diffusionstætte) malingstyper, hvilket gjorde at fugten inde i træet ikke kunne komme ud i tilstrækkeligt omfang.

Denne fugtophobning gjorde, at træet rådnede og i nogle tilfælde holdt vinduerne i mindre end 10 år. Derfor er der i dag mange, der ikke tør udskifte de gamle vinduer til moderne vinduer.

Stort arbejde ved bevaring

Vælger du at renovere dine gamle og måske nedslidte vinduer, skal du være opmærksom på, at der skal en meget stor og gennemgribende renovering til for at opnå de standarder som beskrives i det meste litteratur om istandsættelse af gamle vinduer.

Gør det svært for tyven

Du nedsætter risikoen for indbrud i dit hjem ved at indbrudssikre dine vinduer. Besøg botrygt.dk – vores kampagneside for indbrudssikring.

Tag testen og få gode råd

Fordele og ulemper ved nye og gamle vinduer

Nye vinduer i god kvalitet

Fordele

  • En generel høj og god varmeisolering
  • Meget lidt mekanisk vedligeholdelse (hængsler, beslag og tætningslister)
  • Bedre udnyttelse af solens varme igennem energiruder.
  • Nem daglig betjening og brug Minimale trækgener.
  • Mulighed for kontrol af udluftningen

Ulemper

  • Det kan være svært at gennemskue markedet for, hvad der er god og dårlig kvalitet.
  • Nogle moderne vinduer er udført alt for kraftige og proportionerne er heller ikke altid lige gode.
  • Ind i mellem udføres moderne vinduer med meget klodsede sprosser - både type- og størrelsesmæssigt.
  • Alle vinduer af træ kræver naturligvis almindelig vedligeholdelse af vinduets overflader.

Gamle vinduer, typisk fra før 1940’erne

Fordele

  • Oftest smukke, slanke og mere velproportioneret end moderne vinduer
  • Meget holdbart træværk
  • Smallere og pænere sprosser

Ulemper

  • Dårlig varmeisolering. For at opnå dette kræves ofte omfattende tiltag.
  • Relativ megen mekanisk vedligeholdelse (hængsler, beslag og tætningslister).
  • Trækgener opstår nemt.
  • Ved nogle energibesparende løsninger gøres den daglig betjening besværlig.
  • Ringere udnyttelse af solens varme.
  • For at opnå et godt renoveringsresultat skal der gøres et relativt stort stykke arbejde ved hvert enkelt vindue. Alle vinduer af træ kræver naturligvis almindelig vedligeholdelse af vinduets overflader.

Konklusion på valget omkring renovering kontra nye vinduer

  1. Hvis du er parat til at betale det samme for en renovering af de eksisterende vinduer som, hvad det koster at udskifte vinduerne med nye kvalitetsvinduer. Og det samtidig ikke gør så meget at vinduernes energivenlighed ikke er helt på niveau med de allerbedste nye lavenergivinduer, og du samtidig går op i at bevare bygningens sjæl samt gerne vil bruge lidt mere tid på at vedligeholde vinduerne end ved de nye, så er svaret: Bevaring - Renovering af de eksisterende vinduer.
  2. Hvis du derimod er træt af at bruge for meget tid på vedligeholdelse og gerne vil have en nem daglig anvendelse af vinduerne og en energivenlig løsning, der dog går en lille smule på kompromis med det æstetiske, det vil sige udseende, så er svaret: Nye vinduer - udskiftning.