Hvilke typer vinduer er næsten vedligeholdelsesfrie?

Nogle typer af vinduer kræver mindre vedligeholdelse end andre. Til gengæld er de sværere at renovere eller friske op, hvis de først er blevet beskadiget eller meget slidte. 

Når du vedligeholder dine vinduer, er du med til at forlænge deres levetid og undgå, at de ender som affald tidligere end nødvendigt. I sidste ende sparer du ressourcer og undgår at belaste miljøet med produktion af nye vinduer, når du giver dine vinduer et langt liv.

Plastvinduer

Plastvinduer regnes af mange for at være vedligeholdelsesfrie. Det er de også - næsten. Selvom vinduesrammerne ikke skal males, skal de holdes rene, dvs. at de skal vaskes en gang om året. Derudover skal hængsler smøres 1 gang om året. Skader på plastvinduer kan være svære at reparere. På et trævindue kan man udskifte en lille del af rammen, hvis træet er nedbrudt, det kan man ikke på et plastvindue.

Træ-alu-vinduer

Træ-alu-vinduer er vinduer, hvor den del af vinduet, der er udendørs, er af aluminium, og den del, der er indendørs, er af almindeligt fyrretræ. Denne type vindue opfattes som mindre vedligeholdelseskrævende end vinduer, der er helt lavet af træ.

Selvom disse vinduer ikke skal males, kræver de alligevel vedligeholdelse. Selve vinduet bør vaskes et par gange om året. Hvis aluminiummets lakering beskadiges, kan den ikke repareres, uden at det er synligt. Vinduet bliver dog ikke ringere af en ridse i lakken, da aluminium dækkes af et beskyttende lag korrosionsmateriale, hvis det korroderer.

Mange oplever at deres træ-alu-vinduer dugger indvendigt. I ældre træ-alu-vinduer skyldes dug og kondens den kolde overfladetemperatur. Aluminium er nemlig en god leder af varme og kulde, så vand fra den varme indeluft kondenserer på den kolde karm.

Vinduerne skal derfor, når det er koldt udenfor, dagligt tørres af på den indvendige side for at undgå skimmelsvamp i vindueskarmen. Problemet burde kunne løses med grundig udluftning 3 gange dagligt 10-15 minutter af gangen med gennemtræk.

Selvom der i dag findes vinduer med varm kant og energiruder som øger overfaldetemperaturen, så er risikoen for dug og kondens stadig tilstede. Udluftning er påkrævet selv med nye vinduer. 

Kernetræsvinduer

Der er også vinduesproducenter, der fremstiller vinduer af kernetræ, som det blev gjort i "gamle" dage. Vinduet er lavet af den inderste kerne af et fyrretræ, dvs. den del af træet, der er hårdest og mest holdbar i forhold til vind og vejr. Kernetræsvinduer skal males hvert 8. til 10. år. 

Standard trævinduer

En del producenter fremstiller vinduer af træ af mindre god kvalitet. Denne type vinduer skal males cirka hvert femte-sjette år, hvis du vil undgå, at træet bliver nedslidt.  

Hårdttræsvinduer

Vinduer af hårdt træ er for det meste lavet af mahogni eller teak, dog oftest mahogni, da teak er væsentligt dyrere. I 1950'erne blev der brugt en del teaktræ til vinduer, og mange steder står disse som nye i dag - hvis de er blevet vedligeholdt korrekt.

Fordelen ved denne type vinduer er, at de altid kan gøres pæne igen, selvom de i nogle år ikke er blevet vedligeholdt ordentligt. De rådner ikke så let på grund af olierne i træet.

Hårdttræsvinduer er ofte oliebehandlede. Oliebehandlingen skal gentages hvert andet-tredje år. Hvis vinduerne er ekstra udsatte for vind, vejr og kraftigt sollys, skal de overfladebehandles oftere.

Sammenligning af udvalgte vinduer til din bolig

Materialer til vinduer

CO2e kg pr. m²
Prisniveau
Levetid
Træ-alu-vindue
82,35
Trævindue
46,97
Plastvindue
92,03
Flere
Sådan bruger du grafikken
Ovenover kan du sammenligne udvalgte byggematerialer.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Klimaaftrykket er målt i CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. Er klimaaftrykket negativt, betyder det, at det er godt for klimaet. Tallet kan variere ved forskellige produkter og kan opgøres i forhold til forskellige enheder.

Prisniveauet er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. Der er tale om gennemsnitlige priser, da der er prisvariationer inden for alle materialer. Det er rene materialepriser for vinduer. Udgifter til professionelle håndværkere for at montere vinduerne er ikke medregnet. 1 pengesæk angiver det laveste prisniveau, mens 5 pengesække angiver det højeste.

Levetiden er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. 1 timeglas angiver den korteste levetid, mens 5 timeglas angiver den længste.

Alle typer vinduer bør efterses cirka 1 gang om året, og ved samme lejlighed skal hængslerne smøres. Derudover skal selve vinduesrammens overflade vedligeholdes med jævne mellemrum - afhængigt af vinduestype.

Hvordan begrænser du vedligeholdelsen af eksisterende vinduer?

Du kan begrænse vedligeholdelsen af husets trævinduer ved at gøre dem grundigt i stand.

Den nederste del af vinduet (bundstykket) er særligt udsat for regn og sne. Fjern først den løse maling, vask af med grundrengøring og slib let, så den nye maling kan hæfte. Til sidst kan du male. Forhør dig hos en fagmand eller dit lokale byggemarked, om hvilket produkt du skal bruge til netop dine vinduer.

Tjek, om vinduerne trænger til at få ny kit eller nye glaslister, der holder glasset på plads. Se også efter, om sålbænken under vinduet er hel og sidder ordentligt fast. Så kan du nøjes med at tjekke dine vinduer 1 gang om året de næste 10 år.

Glaslisten i bunden af vinduet har en tendens til at være den del af vinduet, der hurtigst bliver medtaget. For at undgå, at du jævnligt (cirka hvert femte år) skal male glaslisten, kan du udskifte den med en glasliste af aluminium. Aluminium er modstandsdygtig overfor vind og vejr og kræver minimal vedligehold. 

Overvejer du at skifte vinduer for at få mindre vedligeholdelse, så husk, at nye vinduer, uanset hvilket materiale de er udført af, også skal vedligeholdes. Det er normalt billigere og arkitektonisk ofte pænere at sætte de gamle vinduer helt i stand, end at skifte til helt nye vinduer.

Når først trævinduer er sat helt i stand og har fået den rigtige overfladebehandling, kræver de ikke ret meget vedligehold.

Hvordan vælger du de mest vedligeholdelsesfrie vinduer?

Når du skal vælge vinduer til et nyt hus, er der som regel frit valg på alle hylder, men du bør tænke dig om og ikke bare tage det første og det bedste, som fx typehusfirmaet tilbyder dig.

Sæt dig grundigt ind i sagen, og vælg så det vindue, der passer æstetisk bedst til huset og har det bedste energimærke. Du skal selvfølgelig også undersøge, hvor meget vedligeholdelse de forskellige typer vinduer kræver.

Du skal både undersøge, hvor tit vedligeholdelsen bør udføres, og hvor omfattende den er. Hvis du ikke selv kan eller vil vedligeholde boligens vinduer, bør du undersøge, hvad vedligeholdelsen forventes at koste pr. gang.

Husk at tænke langsigtet og tage vinduernes vedligeholdelse og levetid i betragtning. Det kan godt være, at det billigste vindue kan blive rigtigt dyrt at vedligeholde eller hurtigt skal udskiftes igen, fordi det ikke holder så godt. Dermed kan det på sigt blive det dyreste vindue.