Som husejer er det vigtigt at overveje, hvor meget vedligeholdelse du har tid og lyst til at binde an med. Det gælder både når du bor i huset, men også når du bygger om, til eller bygger et nyt hus. 

Et hus skal altid vedligeholdes i større eller mindre omfang, men ved at træffe nogle bevidste valg omkring materialer til huset, kan du begrænse vedligeholdelsen. Når noget i huset skal skiftes ud, bør du altid undersøge og overveje, hvor meget de nye materialer og/eller dele skal vedligeholdes. I mange tilfælde giver den hurtige og lette løsning mere vedligeholdelse og bliver i længden den dyreste - både i tid og penge. 

Hvilke steder i og på huset er det vigtigt at tænke på vedligeholdelse? 

Alle husets overflader både ude og inde kræver vedligeholdelse i et eller andet omfang. De udvendige overflader slides af regn, sol og vind, mens de indvendige slides af daglig brug.

Hvilke overflader kræver vedligeholdelse

Udvendige overflader:

  • Tag
  • Facader
  • Vinduer og døre

Indvendige overflader:

  • Gulve
  • Vægge
  • Lofter

Hvordan får du et hus, der er næsten vedligeholdelsesfrit udvendigt? 

Det tætteste, du kan komme et hus, der er vedligeholdelsesfrit udvendigt, er et hus med en facade af blankt murværk, dvs. mursten uden en overfladebehandling som fx puds. 

Taget skal være med hældning og bestå af fx tegl eller naturskifer med et fast undertag, og der skal være så få gennemføringer som muligt i taget til fx skorsten, udluftningsventiler, ovenlysvinduer eller kviste. 

For yderligere at holde vedligeholdelsen minimal bør der være så lidt træværk på huset som muligt, da de fleste typer træværk kræver jævnlig overfladebehandling. Som alternativ til træ kan du vælge beklædning af cementbaserede fiberplader. 

Vil du undgå at skulle male vinduer, kan du vælge træ-alu- eller plastikvinduer, der holder sig pæne i mange år uden den store vedligeholdelse. Vinduer i hårdttræ er en tredje mulighed, da der er mindre arbejde i at oliere.

Hvilken type hus er mest vedligeholdelsesfri udvendigt? 

Murermestervillaen 

En murermestervilla er et godt eksempel på et hus, der kræver meget lidt udvendig vedligeholdelse. 

Huset er typisk forsynet med en muret gesims, hvor taget møder det blanke murværk, både langs facader og ved gavle. Det vil sige, at der her ikke er noget træværk, som du skal op på en stige og vedligeholde. 

Gesimsen betyder, at taget bliver trukket lidt ud over facade og gavle, så de er beskyttet en smule mod vind og vejr. 

Murermestervillaen har også typisk zinktagrender, der holder meget længe uden ret meget vedligeholdelse. Dog slipper du ikke for at skulle tømme dine tagrender for visne blade et par gange om året. 

Ulempen ved murermestervillaen er, at den typisk har fået tilført kviste og/eller ovenlys, der vil kunne kræve noget vedligeholdelse.

De oprindelige vinduer er som regel af godt kernetræ, men de kræver alligevel jævnlig vedligeholdelse.

Parcelhuset 

Det traditionelle parcelhus har ofte blankt murværk. 

Det har som regel en ubrudt tagflade enten med valmet tag, hvor taget skråner til alle fire sider, så der ikke er gavle, eller har murede eller træbeklædte gavltrekanter. 

Den ubrudte tagflade er et stort plus vedligeholdelsesmæssigt, og det store udhæng giver beskyttelse til facaderne. Dog vil gavle af træ og træværket omkring udhæng, sternen, (bag tagrende) m.m. give mere vedligeholdelse. 

Træværket kan evt. erstattes med "kunstigt" træværk, fx brædder fremstillet af fibercement. Så er du også her ude over malerarbejdet. 

Vinduerne skal selvfølgelig også malerbehandles, hvis der er tale om trævinduer.

Hvordan får du et hus, der er næsten vedligeholdelsesfrit indvendigt? 

Hvis du vil have så lidt vedligeholdelse som muligt indvendigt i dit hus, skal du især tænke på husets vægge og gulve. 

Væggene kommer til at se slidte ud med års mellemrum og må enten have en omgang maling eller et nyt lag tapet. 

Vælger man maling med høj glans, er det muligt at vaske på væggene, uden at malingen vaskes af med det samme. 

Gulvene er det sted inde i huset, der slides mest, da hele familien går på det. Snavs under skoene ridser og slider på gulvet. De mest vedligeholdelsesfrie gulve er laminatgulve, linoleumsgulve, klinkegulve og nogle typer naturstensgulve. 

Mange vælger at kombinere de forskellige gulvtyper, så der fx er klinker eller fliser i badeværelset, linoleum i køkkenet og bryggerset og laminatgulve i de øvrige rum. 

Hvornår er "kunstige" materialer en fordel? 

Der findes en del "kunstige" materialer, dvs. materialer, der er kunstigt fremstillet, eksempelvis laminat. Vælger man disse materialer til sit hus, er det som regel fordi det er en billig, hurtig og nem løsning. 

Det kan også være helt fint i mange situationer. Du skal bare gøre dig klart, at disse materialer måske ikke holder lige så længe som naturmaterialer. Desuden bør du også overveje, om der er nogle æstetiske hensyn, du bør tage. Ikke alle huse kan bære kunstige materialer. 

For eksempel er laminatgulve relativt billige og hurtige at lægge oven på et eksisterende gulv. De er vedligeholdelsesfrie i en årrække, men på et tidspunkt bliver overfladen slidt, og så er der ikke andet at gøre end at skifte hele gulvet. Til gengæld har du ikke skullet vedligeholde dem, mens du har haft dem. 

Hvornår er naturmaterialer en fordel? 

Naturmaterialer som fx træ kræver jævnlig vedligeholdelse for at bevare det pæne udseende. Til gengæld er det muligt at give fx et gammelt trægulv af god kvalitet, den helt store omgang og dermed redde det, næsten uanset hvor gammelt og ramponeret det ser ud. 

Det samme gælder gamle trævinduer. De kan også sættes i stand, så de ikke skal vedligeholdes de næste 10 år. Er vinduerne sat ordentligt i stand, er de samtidig også nemmere at vedligeholde, når den tid kommer. 

Andre naturmaterialer som mursten og tegltag, der er fremstillet af brændt ler, holder næsten evigt uden nogen form for vedligeholdelse på trods af det danske klima, der er meget hårdt ved materialer udendørs. 

Indendørs gulve af fliser og klinker fremstillet af brændt glaseret ler holder i meget lang tid uden særlig meget vedligeholdelse. Hvis de har en høj slidstyrke, hvilket især er vigtigt i belastede rum som køkken og bryggers, kan de holde til næsten alt. 

Hvordan vælge du materialer i forhold til vedligeholdelse? 

Det er kun dig, der kan tage stilling til, om du vil vedligeholde jævnligt, eller om du foretrækker så godt som ingen vedligeholdelse mod så en gang imellem at tage den store tur med udskiftning af materialerne. 

En måde at vælge på er at stille anskaffelsesprisen for de forskellige materialer op i forhold til, hvad det koster at vedligeholde materialerne med de intervaller, de nu skal vedligeholdes. Så får du et godt overblik over fremtidens samlede vedligeholdelsesbyrde, både økonomisk og tidsmæssigt og mange år frem i tiden. På den måde kan du finde frem til det, der passer dig bedst. 

Det er vigtigt, at du både gør op, hvad det koster i materialer, og hvad det koster i tid, hvis du selv skal gøre arbejdet. Hvis du ikke selv orker eller er i stand til at udføre arbejdet selv, skal du selvfølgelig også sætte et beløb af til de håndværkere, der skal udføre arbejdet.

Vedligeholdelse af facade over tid

Mursten

Træ

Nyt hus (år 0)

Ingen

Ingen

Efter 10 år

Sandsynligvis ingen

Malerbehandling

Efter 15-20 år

Sandsynligvis ingen

Malerbehandling

Efter 20-30 år

Sandsynligvis ingen

Malerbehandling

Vedligeholdelse af gulv over tid

Laminat

Trægulv med olie

Nyt hus (0 år)

Ingen

Ingen

Efter 5 år

Ingen

Oliering

Efter 10 år

Ingen

Evt. afhøvling og oliering

Efter 15 år

Udskiftning af gulv

Oliering

Realdania By & Bygs to vedligeholdelsesfrie huse

I 2014 byggede Realdania By & Byg seks nye huse i Nyborg, hvis formål er at mindske CO2-udslippet i byggeriet. To af disse huse blev betegnet som vedligeholdelsesfrie.

Tjek billedgallerierne herunder og se, hvordan husene er bygget – og hvordan de er vedligeholdelsesfrie.

Det ene vedligeholdelsesfri hus - med moderne materialer

Det andet vedligeholdelsesfri hus - med traditionelle materialer