Du skal træne din krop, så den ikke bliver svag. Din bil skal til eftersyn. Og dit ægteskab skal plejes og passes, hvis det skal holde i både medgang og modgang. 

Og ligesom alt andet her i verden holder boligen heller ikke for evigt. Huset skal vedligeholdes løbende, så det ikke forfalder. Eller skal det? Kan et hus egentlig være vedligeholdelsesfrit?

Hvad er et vedligeholdelsesfrit hus?

At vedligeholde betyder ifølge Den Danske Ordbog, at bevare noget i god stand ved løbende at udbedre slid og eventuelle skader. 

Vedligeholdelsesfri kan dermed fortolkes som bevarelse af noget i god stand uden at udbedre eller reparere det.

Der findes ingen definition på, hvornår et hus er vedlige­holdelsesfrit, derfor bliver det tolket forskelligt. Et byggemarked eller en producent har fx en anden opfattelse af udtrykket end den almindelige husejer.  

I annoncer fra ejendomsmæglere, typehusfirmaer og byggemarkeder skal du ikke lede længe efter udtrykket vedligeholdelsesfrit. Og i juni 2014 stod Realdania By & Byg klar med Danmarks to første officielt vedligeholdelsesfrie huse i Nyborg, der som udgangspunkt ikke vil kræve det mindste vedligeholdelse i 50 år og har en levetid på minimum 150 år. 

– Jeg vil vurdere det traditionelle af de to huse som vedligeholdelsesfrit. Alle overflader og facader kan klare sig selv, og de patinerer flot. Så det kan holde i 50 år uden vedligeholdelse, siger Jørgen Søndermark, projektleder hos Realdania By & Byg. 

Det traditionelle hus, Jørgen Søndermark henviser til, er bygget efter velkendte metoder. Det andet hus, der er bygget af moderne materialer, oplevede dog problemer kort efter opførelsen, da de anvendte  MgO-plader var skadelige og skulle fjernes. 

– Det var derfor, vi byggede to huse af forskellige materialer, så vi har et hus, vi ved kan holde 150 år, og et, vi tror kan holde 150 år. Desværre oplevede vi det samme som mange andre byggeprojekter – at de supergode og billige MgO-plader opsuger en del fugt. Så de skulle skiftes, men resten af huset tror vi stadig er vedligeholdelsesfrit i 50 år, siger Jørgen Søndermark.

Robust maling og murværk uden fuger kræver mindre vedligeholdelse

Men er 50 år lig med vedligeholdelsesfrihed? Det er ifølge Tine R. Sode, Videncentret Bolius’ fagekspert i huseftersyn, svært at vurdere, da der ikke findes en decideret definition eller byggefaglig beskrivelse af udtrykket.

– Den absolut vedligeholdelsesfrie bolig eller bygningsdel findes ikke. Men kan den stå i 50 år eller mere, er den efter min mening det tætteste, vi kommer på vedligeholdelsesfrit.

Hos Statens Byggeforskningsinstitut og Danmarks Tekniske Universitet, der begge forsker i byggematerialers levetid, er tonen mere klar. Et hus kan ikke være vedligeholdelsesfrit, men man kan komme rimelig tæt på i dag. 

– Det vedligeholdelsesfrie hus eksisterer ikke og kommer næppe heller til det. Enhver bygning vil kræve et vist niveau af både udvendig og indvendig vedligeholdelse for at kunne opfylde de funktionskrav, som brugere og myndigheder stiller til den, siger Jesper Kirkeskov, kommunikationschef hos Statens Byggeforskningsinstitut.

– Det er allerede muligt at få en minimal vedligeholdelse i boligen med eksisterende materialer. En ordentlig løsning kan dog koste en del penge, og så vil danskerne normalt hellere bruge det på æstetik i boligen, siger Søren Peter Bjarløv, lektor ved Danmarks Tekniske Universitets Institut for byggeri og anlæg.

Vi får mindre vedligeholdelse af boliger i fremtiden

Hos Teknologisk Institut forskes og eksperimenteres der også i vedligeholdelsesfrihed i byggematerialer.  

– Som det er nu, eksisterer et 100 procent vedligeholdelsesfrit hus ikke, men udviklingen går i den retning, og perspektiverne er interessante, siger Mette Glavind, direktør i Byggeri og Anlæg, Teknologisk Institut.

Hun fremhæver Teknologisk Instituts seneste vedligeholdelsesfrie innovationsprojekt, MainCoat, der har til formål at reducere vedligeholdelsesbehovet af træ anvendt udendørs gennem en mere robust maling. Projektet forventes færdigt om to til tre år og kan måske få flere danske boligejere til at benytte træfacader, ligesom de gør i Sverige. 

Teknologisk Institut har også tidligere undersøgt murværk og tegls levetid, som de betegner som noget af det mest vedligeholdelsesfrie, vi har til både indvendige og udvendige facader. Problemet ved murede facader har oftest været fugerne, men flere teglværker er begyndt at producere beklædningstegl uden brug af fuger. Generelt har byggebranchen fokus på at udvikle nye materialer eller teknikker, der kan gøre huset mere vedligeholdelsesfrit. 

– Der bliver konstant forsket i vedligeholdelsesfrie materialer, men ingen ved, hvordan de reagerer om 40 år. Og det kan blive et problem. For eksempel holder aluminiumsvinduer længere uden vedligeholdelse, men når det går galt, så går det rigtig galt, og så skal de skiftes. Og det er svært at forudsige, hvornår det sker, siger arkitekt MAA og medlem af Danske BoligArkitekter Anders Barslund, der mener, at det er nemmere for den almindelige boligejer at vedligeholde trævinduer fremfor aluminiumsvinduer. 

Er vedligeholdelsesfrit blot et reklamestunt?

Selvom en overvægt af forskere og eksperter vurderer, at hverken byggematerialer eller bygninger kan være decideret vedligeholdelsesfrie, bliver udtrykket i høj grad brugt i markedsføringen. Og forbrugerne er modtagelige. Ifølge en YouGov-undersøgelse foretaget for Videncentret Bolius i september 2017 svarer 65 procent af husejerne, at de har valgt løsninger til deres hus, fordi de var vedligeholdelsesfrie. Især blandt yngre boligejere og i husstande med børn vælges materialer, ud fra om de er vedligeholdelsesfrie eller ej. 

I byggebranchen er man opmærksom på den stigende efterspørgsel efter vedligeholdelsesfrie materialer og bygningsdele – og flere virksomheder forsøger at leve op til forbrugernes ønske. Cembrit, der producerer byggematerialer af fibercement, er en af de mange virksomheder, hvor ordet vedligeholdelsesfri indgår i markedsføringen. 

– Helt vedligeholdelsesfrie er de dog ikke. Man må påregne at skulle fjerne mos eller alger. At give en specifik vedligeholdelsesfrekvens for dette er svært, men vores produkter lever ofte 40 år eller mere, siger Frank Brøndum, teknisk chef hos Cembrit. 

Er nybyggede huse vedligeholdelsesfrie?

Flere husfirmaer bryster sig af at kunne levere nybyggede huse med vedligeholdelsesfrie materialer, så selve huset kan klare 50 år uden at blive vedligeholdt. Hos Holm Huse er målsætningen at lave Danmarks mest vedligeholdelsesfrie hus.

– Når vi kalder noget vedligeholdelsesfrit, er det en vurdering, for man kommer jo ikke uden om at have noget drift. Men vi står ved, at de materialer, vi bruger, er vedligeholdelsesfrie, siger Lars Holm Pedersen, direktør for Holm Huse.

Også hos ejendomsmæglerne benyttes udtrykket vedligeholdelsesfri som salgstrick. En søgning den 26. september 2018 på boliga.dk og boligsiden.dk giver henholdsvis 334 og 505 resultater, hvor ordet vedligeholdelsesfri optræder i salgsannoncen. Hos Dansk Ejendomsmæglerforening mener formand Torben Strøm, at ejendomsmæglerne i stedet bør bruge ordet vedligeholdelsesvenlig, der er mere dækkende. 

Skal du bygge nyt hus eller bevare det eksisterende hus?

Med al den fokus på minimal vedligeholdelse vil mange måske være fristet til at rive deres gamle hus ned og i stedet bygge et nyt og vedligeholdelsesfrit. Men så langt vil Michael H. Nielsen, formand for Dansk Byggeri, ikke gå. 

Der bliver konstant forsket i vedligeholdelsesfrie materialer, men ingen ved, hvordan de reagerer om 40 år.
Anders Barslund, arkitekt

– Har du en bolig i dårlig kvalitet, kan det måske være en god idé at bygge nyt for at mindske vedligeholdelsesgraden. Men er der tale om en gedigen murermestervilla, er det en anden sag, siger Michael H. Nielsen og fortsætter: 

– Man kan få boliger med lave vedligeholdelsesomkostninger, hvis man vælger materialer med lang levetid. Derudover kan man gøre visse materialer mere vedligeholdelsesfrie med efterbehandlinger.

Hos Videncentret Bolius slår fagekspert Tine R. Sode også et slag for de ”gode, gamle byggematerialer”, som ofte er stort set vedligeholdelsesfrie og nemt kan stå i 50 år, uden at der skal gøres noget ved dem. 

– Tag en muret ydervæg uden puds, et tegltag eller et naturskifertag – de kan alle holde i over 50 år. Det er mere konstruktionerne omkring dem, der kan blive et problem. Eller når folk vil vedligeholde noget, fordi det ser knap så godt ud mere, så er det ikke vedligeholdelse, men kosmetik, mener Tine R. Sode.

Netop princippet med at bruge velkendte byggematerialer og -teknikker blev brugt af arkitektfirmaet Leth & Gori, da de tegnede det vedligeholdelsesfrie hus i Nyborg. Her sørger et tegltag med et stort udhæng for, at regn og sol påvirker resten af huset i minimal grad, mens murene er en halv meter tykke og bygget efter fletningsprincippet.  

– For os handler det meget om at bygge enkelt og med fokus på gode materialer – fx tegl, som har bevist sin holdbarhed igennem århundreder. Man kan jo kigge på de sunde murede huse fra Bedre Byggeskik-perioden – de kræver meget lidt vedligeholdelse, siger Uffe Leth, partner i arkitektfirmaet Leth & Gori.

Det ene vedligeholdelsesfri hus - med moderne materialer

Det andet vedligeholdelsesfri hus - med traditionelle materialer