Hvilke typer facader er næsten vedligeholdelsesfrie?

Alle facader kræver en eller anden form for vedligeholdelse. Men der findes typer af facader, som kan klare århundrede, uden nævneværdig vedligeholdelse, hvis blot de er konstrueret korrekt.

Her er en gennemgang af de forskellige typer facader, som holder sig år efter år uden at skulle tjekkes.

Facade af blankt murværk

En facade af blankt murværk, dvs. en murstensfacade uden nogen form for puds, maling eller anden overfladebehandling, kan stå i flere hundrede år uden nogen form for vedligeholdelse. I Danmark findes eksempler på facader i blankt murværk, der har holdt næsten 1000 år fx Esrum kloster. I og omkring Rom står der stadig bygninger, som stammer tilbage fra Romerriget.

Facade af gasbeton 

Facader af gasbeton uden overfladebehandling behøver næsten ingen vedligeholdelse. Stenene kan med tiden blive beskidte, og der kan opstå algevækst. Bryder du dig ikke om, at facaden er beskidt, kan den blot vaskes med vand.

De fleste gasbetonvægge er enten blevet pudset eller malet. Har væggene fået en eller anden form for overflade, kræver denne sikkert mere vedligeholdelse.

Facade af fibercement

Fibercement behøver i princippet en meget sparsom vedligeholdelse. Dvs. at pladerne en gang om året bør efterses, hvor du kontrollerer og sikrer at pladerne er skruet ordentligt fast, og at der er god ventilation bag dem.

Fibercementplader kan tåle al slags vejr, men vil med tiden gradvist ændre farve grundet vind, vejr og sollys. Når de bliver beskidte, kan de blot børstes af for skidt eller vaskes.

Du skal være opmærksom på, at ældre fibercementplader (tidligere kaldet eternit) kan indeholde asbest, som er sundhedsskadeligt. Hvis de er opsat før 1986, er der med høj sandsynlighed asbest i, og de skal i så fald behandles efter særlige regler, også når de skal rengøres. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt der er asbest i pladerne, bør du enten få det undersøgt eller behandle dem som om der er asbest i.

Asbest-huset.dk under punktet 'Udvendig vægbeklædning' kan du læse mere om facadeplader af fibercement, der indeholder asbest.

Sammenligning af udvalgte materialer til din facade

Materialer til facadebeklædning

CO2e kg pr. m²
Prisniveau
Levetid
Træbeklædning
-0,26
Genbrugsmursten
1,48
Mursten
32,08
Flere
Sådan bruger du grafikken
Ovenover kan du sammenligne udvalgte byggematerialer.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Klimaaftrykket er målt i CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. Er klimaaftrykket negativt, betyder det, at det er godt for klimaet. Tallet kan variere ved forskellige produkter og kan opgøres i forhold til forskellige enheder.

Prisniveauet er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. Der er tale om gennemsnitlige priser, da der er prisvariationer inden for alle materialer. Det er rene materialepriser for facadebeklædning. Udgifter til professionelle håndværkere for at opføre facaden er ikke medregnet. 1 pengesæk angiver det laveste prisniveau, mens 5 pengesække angiver det højeste.

Levetiden er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. 1 timeglas angiver den korteste levetid, mens 5 timeglas angiver den længste.

Hvor ofte og hvordan skal forskellige typer facader vedligeholdes?

Lige meget hvilken type facade du har eller skal vælge til dit hus, er det en rigtig god idé at gå den efter én gang årligt, så eventuelle skader og slid kan blive udbedret.

I nedenstående tabel kan du se, hvor ofte du skal vedligeholde forskellige typer facader, og hvordan du bør vedligeholde dem.

Vedligeholdelse af facade

Hvor tit?

Hvordan?

Mursten

Nærmest aldrig

Kigges efter i fugerne

Gasbetonblokke

Ingen, medmindre facaden er overfladebehandlet

Reperation af overfladebehandlingen hvert 5.-10. år.

Træ

Hver 5.-10. år

Malerbehandling. Evt. udskiftning af træ

Fibercementplader

Nærmest aldrig

Evt. afvaskning

Hvad kan du gøre for, at din facade kræver mindre vedligeholdelse?

Facade af blankt murværk/muret

Vedligeholdelsen af en facade med blankt murværk er svær at begrænse mere, da den i forvejen er næsten vedligeholdelsesfri. En murstensfacade vil dog med tiden blive misfarvet af forurening, vind og vejr.

Hvis du overvejer at rense en muret facade, bør det foregå så nænsomt, at overfladen ikke bliver beskadiget, da den efterfølgende vil være mere modtagelig over for skidt. Afrensning skal ske med en kost og vand. Brug ikke højtryksspuling eller hårdere metoder. Du kan også blot lade den stå uden afrensning, så facaden opnår den patina, der giver huset sit særpræg og 'personlighed'.

I forhold til vedligeholdelse er det ikke en god idé at give en muret facade en tyndpudsning eller et dækkende pudslag (fuldpuds). Det vil kræve mere vedligeholdelse, da en pudset facade skal overfladebehandles ca. hvert femte år. Og har du først pudset en facade, kan du ikke vende tilbage til den murede facade.

Facade af ældre gabetonblokke

Du kan ikke begrænse vedligeholdelsen af en facade af ældre gasbetonblokke, da den i forvejen ikke kræver meget vedligeholdelse. Hvis du vælger at pudse facadeblokkene eller kalke dem, skal du efterfølgende vedligeholde denne overfladebehandling jævnligt.

Facade af fibercementplader

Du kan heller ikke begrænse vedligeholdelsen af en facade af fibercementplader. Hvis en plade beskadiges, må den udskiftes. Ellers er der så godt som ingen vedligeholdelse på en sådan facade.

Du kan sørge for, at der ikke samler sig skidt, spindelvæv mm. på pladerne og omkring dem, hvis du fejer dem en gang om året.

Husk, at hvis der er tale om facadeplader, som indeholder asbest, må du ikke skære, knække eller bore i dem, da det frigiver asbestfibrene til luften. Hvis du vælger at feje eller vaske dem, bør det gøres med en blød kost. Du må ikke bruge en højtryksrenser, medmindre du har fået dispensation fra Arbejdstilsynet. 

Facade af træ

En facade med træbeklædning kan gøres mindre vedligeholdelseskrævende, hvis du én gang for alle får renset facaden af og givet den en god træbeskyttelse. En heldækkende træbeskyttelse holder længere end en ikke-heldækkende træbeskyttelse, da uv-lyset fra solen ikke kan trænge igennem den heldækkende træbeskyttelse og beskadige træet. Til gengæld kan du ikke se årerne i træet.

Du undgår dog ikke at skulle male huset med 5-10 års mellemrum. Ofte hyppigst mod syd og vest.

Desuden skal du kigge efter, om sømmene bevæger sig ud af træet. I så fald skal de enten udskiftes eller hamres fast igen.

Det er vigtigt, at trækonstruktionen er udført mest hensigtsmæssigt. Det kaldes konstruktiv træbeskyttelse, når man udnytter træets egenskaber bedst muligt. F.eks. ved at skære bræddebeklædning mv. skråt, så vandet løber nemmere af bræddeenderne.

For at træfacaden kan opnå den længst mulige levetid bør brædderne ligeledes holdes 20-30 cm over jordoverfladen på grund af vandstænk fra jorden. Denne afstand kan dog være ned til 10-15 cm, hvis der er et lag sten rundt om huset. Et udhæng på taget beskytter også facaden. 

Hvordan vælger du den mest vedligeholdelsesfrie facade til et nyt hus?

Når du skal vælge facade, skal du ikke kun tænke på, hvor meget den skal vedligeholdes. Det er også vigtigt at tænke på facadens levetid, pris og udseende.

Men hvis du vil have en facade med så lidt vedligeholdelse som muligt, skal du vælge en facade af mursten. Mursten kræver stort set ingen vedligeholdelse og har en lang levetid.

Nogle vælger at kombinere murstenene med fibercementplader, der heller ingen vedligeholdelse kræver, men hvor levetiden ikke er lige så høj.

Hvilke levetider har forskellige typer facader?

Facadetype

Levetid

Mursten

Flere hundrede år

Puds

Mere end 100 år ved korrekt vedligeholdelse

Træ

Mere end 100 år ved korrekt vedligeholdelse

Fibercementplader

50 år

Ældre gasbeton

Over 50 år