Hvad er husets facade? 

Husets facade er det yderste lodrette lag af ydervæggen og det, der giver huset dets udseende. Men facaden har også andre funktioner end at se pæn ud. Facaden skal først og fremmest beskytte ydervæggens andre lag mod sol, regn, temperatursvingninger og vind.

Nogle facader beskytter kun huset mod sol, regn og temperatursvingninger - det gælder f.eks. facader beklædt med træbrædder eller fibercementplader. Disse typer facader kræver fx et lag vindtæt pap under beklædningen for at beskytte huset yderligere mod vind. Facader af mursten og gasbetonblokke beskytter i sig selv huset mod både sol, regn, temperatursvingninger og vind. 

Facadens materiale er ikke altid sigende for hvad husets konstruktion reelt består af. Derfor tror mange fejlagtigt, at det er facaden, der er bestemmende for, om huset er sundt at bo i. Myten, at det er sundere at bo i et træhus end i et hus med vægge af beton, lever i bedste velgående. Men det er ikke facadevalget, der er bestemmende for, om huset er sundt at bo i. Det er derimod husets samlede opbygning, om huset er velisoleret, fri for fugt og har en tilstrækkelig udluftning, der har betydning. 

Hvornår skal du vælge facade på dit hus? 

Der er tre situationer, hvor du som husejer skal tage stilling til facaden, nemlig når du skal:

  • Bygge nyt hus
  • Bygge til et eksisterende hus
  • Ændre på facaden på et eksisterende hus

Bygge nyt hus

Når du skal have bygget et nyt hus, er facaden et af de vigtige valg, du skal træffe til undervejs. Skal huset have træfacade, muret facade eller noget helt tredje? Valget af facade afhænger selvfølgelig af din egen personlige smag, men også af hvad der er teknisk muligt, eventuelle lokalplaner, samt hvordan husene i området ellers ser ud. 

Vælger du, at dit nye hus skal bygges af et typehusfirma, er det en god ide at sætte dig ind i, hvilken type facade firmaets huse generelt bygges med. Generelt er det sjældent, at et firma bygger både huse med facader af træ og huse af mursten.

Hvis du til gengæld har fået specialtegnet et hus, har du, og den arkitekt, der har tegnet huset, mere råderum over valg og kombinationen af facadematerialer. 

Bygge til et eksisterende hus

Hvis du skal bygge til et eksisterende hus, fx et anneks, skal du tage stilling til, hvilken facade tilbygningen skal have. Skal facaden være af samme materiale som på det eksisterende hus, eller skal den være helt anderledes som kontrast? Her en god tommelfingerregel at vælge et materiale, der synes enten lige så let eller lettere end materialet på det store hovedhus. 

Det er svært at definere præcis, hvornår et materiale synes mere eller mindre let, men facader af træ eller metal et godt eksempel på facader, der kan synes lettere holdt op imod et hovedhus af fx mursten. 

Ændre på et eksisterende hus

Hvis du skal ændre placeringen af vinduer eller døre i et eksisterende hus, kan du enten fortsætte med det materiale, som den oprindelige facade bestod af, eller vælge et helt andet facademateriale, der kan stå i kontrast til det oprindelige. 

Hvis du vælger det oprindelige materiale, vil der normalt være en lille farveforskel, da det nye materiale jo ikke har været udsat for samme påvirkninger fra vejret og forurening i luften som den oprindelige facade. Nogle facadematerialer, f.eks. mursten, er det muligt at købe som genbrugsmaterialer. Det vil sige materialer fra et andet byggeri, som allerede har patina og derfor passer bedre til dit eksisterende hus. 

Hvis du ikke kan finde et facademateriale, der passer perfekt sammen med den eksisterende facade, kan det godt være flot at vælge en helt anden type eller farve i stedet.

Hvilke typer facader findes der? 

De mest traditionelle husfacader er lavet af mursten, træ, gasbetonblokke eller fibercementplader, men der findes også andre typer materialer som skærmtegl, skifer og metal. 

Mursten

Mange husejere vælger en facade af mursten, fordi det er god, dansk tradition. Mange synes, at et muret hus udstråler, at det er solidt og af kvalitet. For mange er et sådant hus et sikkert valg. Mursten fås i dag i et stort udvalg af farver, og de kan i nogle tilfælde også fås i andre mål end standardmålet, hvis man ønsker det.

En murstensfacade kan med tiden pudses op, hvis man senere hen gerne vil give huset et andet udtryk. 

En facade af mursten (uden puds eller anden overfladebehandling) er lige så tyk som en mursten, ca. 11 cm. 

Træ

Flere og flere vælger en facade af træ for at vælge noget lidt mindre traditionelt. Der er mange muligheder, når det kommer til træfacader, og der kan fx vælges vandrette facadebrædder, lodrette trælameller eller firkantede træspån. 

Træfacaden kan være malet, være modificeret med fx trykimprægnering eller varmebehandling. Alternativt kan den være helt rå og modtagelig for tidens patina.

En facade af træ i et til to brædders tykkelse er omkring 2,5-5 cm tyk. 

Gasbetonblokke

Siden 1950'erne er en del en del huse opført med facader af rå gasbetonblokke. Men siden slutningen af 70'erne er der ikke blevet lavet facader af gasbetonblokke, der står uden overfladebehandling af puds. 

Gasbetonblokke kan være blokke i hele ydervæggens tykkelse eller tyndere blokke, der er det yderste lag i ydervæggen, ligesom på en dobbeltmuret murstensvæg.

En gasbetonfacade er mellem 11 og 41 cm tyk.

Fibercementplader

Fibercementplader er en blanding af cement, kalk, vand og fibre. Pladerne kan fås i forskellige mål og kan bl.a. laves, så de ligner træbrædder, men kræver ikke så meget vedligehold som træ.

Fibercementplader kombineres ofte med andre materialer som træ eller mursten, så der opstår kontraster i facaden.

Hvis husets facadebeklædning består af fibercementplader, er den måske kun 8-10 mm tyk. 

Der findes mange andre og mere utraditionelle typer facader end dem, der er nævnt her. 

Sammenligning af udvalgte materialer til din facade

Materialer til facadebeklædning

CO2e kg pr. m²
Prisniveau
Levetid
Mursten
32,08
Genbrugsmursten
1,48
Træbeklædning
-0,26
Flere
Sådan bruger du grafikken
Ovenover kan du sammenligne udvalgte byggematerialer.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Klimaaftrykket er målt i CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. Er klimaaftrykket negativt, betyder det, at det er godt for klimaet. Tallet kan variere ved forskellige produkter og kan opgøres i forhold til forskellige enheder.

Prisniveauet er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. Der er tale om gennemsnitlige priser, da der er prisvariationer inden for alle materialer. Det er rene materialepriser for facadebeklædning. Udgifter til professionelle håndværkere for at opføre facaden er ikke medregnet. 1 pengesæk angiver det laveste prisniveau, mens 5 pengesække angiver det højeste.

Levetiden er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. 1 timeglas angiver den korteste levetid, mens 5 timeglas angiver den længste.

Hvad er vigtigt at tænke på, når du skal vælge facade? 

Når du skal vælge facade, er det vigtigt at tænke på andet end udseendet. 

Hvad koster facaden?

Det er nærmest umuligt at sammenligne priser på facader - det er som at sammenligne æbler og pærer.

Nogle facader består blot af en tynd beklædning yderst på ydermuren, f.eks. fibercementplader og træbrædder, mens andre facadetyper udgør en større del af ydervæggen (mursten) eller nærmest hele dens tykkelse (gasbeton). 

Hvis du får bygget huset af et typehusfirma, kan du sikkert få oplyst forskellen i prisen for hele ydervæggen afhængigt af facadevalg. Det giver et godt sammenligningsgrundlag. Hvis du bygger et specialtegnet hus, kan du indhente priser på huset med forskelligt facadevalg. 

Der kan også være forskel i prisen på samme materiale, fx træ, og her gælder reglen ofte, at pris og kvalitet hænger sammen. Hvad der kan virke billigt nu, kan med tiden vise sig at være den dyreste løsning.

Hvor længe holder facaden?

En facades levetid er selvfølgelig også vigtig at forholde sig til. Nogle facadematerialer, f.eks. mursten, kan holde flere hundrede år uden anden synlig ændring, end at der sætter sig snavs på stenene, så farven ændrer sig en smule - en naturlig ælde. 

En træfacades levetid afhænger helt af, hvordan den bliver vedligeholdt. Træfacader, der bliver vedligeholdt korrekt, kan holde i ca. 100 år, mens en træfacade, der ikke bliver vedligeholdt korrekt, relativt hurtigt vil se grim ud og stille og roligt vil blive nedbrudt. 

Facader af gasbeton kan holde længe. Mange facader af gasbetonblokke fra 1950'erne og frem til 1970'erne står som nye, hvis de bliver kalket en gang imellem. 

Facader af fibercementplader har en levetid på 45-50 år, måske mere, men de egner sig fx ikke til at blive malet eller slebet. Så hvis din facade af fibercement skulle trænge til at blive frisket op eller vedligehold, skal pladerne udskiftes helt.

Hvor svært er det at vedligeholde facaden?

En meget vigtig faktor er, hvor meget vedligeholdelse facaden kræver. Der er det vigtigt, du gør op med dig selv, hvor meget vedligeholdelsesarbejde du selv kan og vil foretage, og hvad du er nødt til at betale dig fra. 

Desuden bør du sætte dig ind i, hvor ofte vedligeholdelsen bør udføres, og hvad det vil koste. Og det gælder, hvad enten du kan gøre det selv og kun skal betale for materialerne, eller du skal have håndværkere til at udføre arbejdet for dig.

Træ er et materiale, der kræver mere vedligeholdelse end mange andre typer facade. Til gengæld er vedligeholdelse og reparation af en træfacade et relativt nemt gør det selv-arbejde. 

Et hus, hvor facaden ikke bliver vedligeholdt som den skal, taber værdi, i takt med at facaden forfalder.

Hvor bæredygtig er facaden?

En bæredygtig facade handler både om facadens CO2-aftryk, men især også om holdbarhed, mulighed for vedligehold og genanvendelighed, når facaden en dag tages ned igen.

Træ har overordnet et meget lavt klimaaftryk sammenlignet med fx mursten, men til gengæld har murstensfacaden potentiale for et leve meget længere. Træ har gode egenskaber for at blive genanvendt igen, ligeså har mursten, hvis facaden er muret op med kalkmørtel.

Til sammenligning har fibercement ikke den længste levetid, og det er ofte ikke muligt at genanvende fibercement efter endt brug.