Hvad er husets facade? 

Husets facade er det yderste lodrette lag af ydervæggen og det, der giver huset dets udseende. Men facaden har også andre funktioner end at se pæn ud. Facaden skal først og fremmest beskytte ydervæggen mod sol, regn, temperatursvingninger og vind. Nogle facader beskytter kun huset mod sol, regn og temperatursvingninger - det gælder f.eks. facader beklædt med træbrædder eller fibercementplader. Disse to typer facader kræver et lag vindtæt pap under beklædningen for at beskytte huset mod vind. Facader af mursten og gasbetonblokke beskytter huset mod både sol, regn, temperatursvingninger og vind. 

Mange tror fejlagtigt, at det er facaden, der er bestemmende for, om huset er sundt at bo i. Myten, at det er sundere at bo i et træhus end i et hus med vægge af beton, lever i bedste velgående. Men det er ikke facadevalget, der er bestemmende for, om huset er sundt at bo i. Det er derimod, om huset er velisoleret, fri for fugt og har en tilstrækkelig udluftning. 

Hvornår skal du vælge facade på dit hus? 

Der er tre situationer, hvor du som husejer skal vælge facade, nemlig når du skal:

  • Bygge nyt hus.
  • Bygge til et eksisterende hus.
  • Ændre på facaden på et eksisterende hus.

Bygge nyt hus

Hvis du skal bygge nyt hus, skal du som noget af det første tage stilling til, om huset skal have træfacade, muret facade eller noget helt andet. Normalt er det ikke de samme firmaer, der bygger huse med facader af træ og af mursten - i hvert fald ikke, hvis det er et typehus. Eller måske skal det være en kombination af en tung, murstensfacade og en let, træfacade. 

Hvis du har fået specialtegnet et hus, har du og den arkitekt, der har tegnet huset, sikkert en klar idé om, hvilke materialer facaden skal udføres i.

Bygge til et eksisterende hus

Hvis du skal bygge til et eksisterende hus, skal du tage stilling til, hvilken facade tilbygningen skal have. Skal facaden være af samme materiale som på det eksisterende hus, eller skal den være helt anderledes som kontrast? 

Ændre på et eksisterende hus

Hvis du skal ændre placeringen af vinduer eller døre i et eksisterende hus, kan du enten fortsætte med det materiale, som den oprindelige facade bestod af, eller vælge et helt andet facademateriale, der kan stå i kontrast til det oprindelige. 

Hvis du vælger det oprindelige materiale, vil der normalt være en lille farveforskel, da det nye materiale jo ikke har været udsat for samme påvirkninger fra vejret og forurening i luften som den oprindelige facade. Nogle facadematerialer, f.eks. mursten, er det ofte muligt at købe som genbrugsmaterialer. Det vil sige materialer fra et andet byggeri, som allerede har patina og derfor passer bedre til dit eksisterende hus. 

Hvorfor skal du tage stilling til, hvilken facade dit hus skal have? 

Det er et temperamentsspørgsmål at vælge facade til sit hus. Hvilken stil kan du godt lide? Og hvilken type hus vil du gerne bo i?

Husets facade afhænger også af, hvilken type huset er, for det er vigtigt, at facaden passer til hustypen. En murermestervilla ville se helt forkert ud, hvis den var opført i træ, og så ville den nok ikke kaldes en murermester villa. Andre huse ville se mærkelige ud, hvis de var opført i traditionelt murværk, f.eks. et svensk (træ)hus. 

Når du skal vælge facade, eller hus, er det desuden vigtigt, at du tænker frem i tiden og overvejer, om facaden er et modefænomen lige nu eller noget, der "holder" mange år frem. Facaden er ikke noget, man bare skifter ud efter nogle år. 

En salgssituation bør også overvejes. En dag skal dit hus sælges, og facaden må gerne appellere til andre end dig. Ellers bliver det svært at få huset solgt. 

Hvilke typer facader findes der? 

De mest traditionelle husfacader er lavet af mursten, træ, gasbetonblokke og fibercementplader. 

Mursten

De fleste husejere vælger en facade af mursten, fordi det er god dansk tradition. Mange mener, at et muret hus udstråler, at det er solidt og af kvalitet. For mange er et sådant hus et sikkert valg. 

En facade af mursten (uden puds eller anden overfladebehandling) er lige så tyk som en mursten, ca. 11 cm. 

Træ

Flere og flere vælger en facade af træ for at vælge noget lidt mindre traditionelt. En facade af træ i et til to brædders tykkelse er omkring 2,5-5 cm tyk. 

Gasbetonblokke

Siden 1950'erne er en del huse opført med facader af rå gasbetonblokke. Men siden slutningen af 70'erne er der ikke blevet lavet facader af gasbetonblokke, der står uden overfladebehandling af puds. 

Gasbetonblokke kan være blokke i hele ydervæggens tykkelse eller tyndere blokke, der er det yderste lag i ydervæggen ligesom på en dobbeltmuret murstensvæg. En gasbetonfacade er mellem 11 og 41 cm tyk.

Fibercementplader

Fibercementplader kræver ikke så meget vedligehold som fx træ. Men du får stadig en let facade.

Fibercementplader kombineres ofte med træ eller mursten, så der opstår kontraster i facaden. 

Hvis husets facadebeklædning består af fibercementplader, er den måske kun 8-10 mm tyk. 

Der findes mange andre og mere utraditionelle typer facader end dem, der er nævnt her. 

Hvad er vigtigt at tænke på, når du skal vælge facade? 

Når du skal vælge facade, er det vigtigt at tænke på andet end udseendet. 

Hvad koster facaden?

Det er nærmest umuligt at sammenligne priser på facader - det er som at sammenligne æbler og pærer. Nogle typer facader er bare en tynd beklædning yderst på ydermuren, f.eks. fibercementplader og træbrædder, mens andre typer facader udgør en større del af ydervæggen (mursten) eller nærmest hele dens tykkelse (gasbeton). 

Hvis du får bygget huset af et typehusfirma, kan du sikkert få oplyst forskellen i prisen for hele ydervæggen afhængigt af facadevalg. Det giver et godt sammenligningsgrundlag. Hvis du bygger et specialtegnet hus, kan du indhente priser på huset med forskelligt facadevalg. 

Hvilke fordele og ulemper er der ved facadematerialer?

Det er en god idé at starte med at se på fordele og ulemper ved den facade, du godt kan tænke dig. Det kan være, at du har forudindtagede meninger og forestillinger, som måske slet ikke holder stik i virkeligheden. Eller også finder du måske ud af, at materialet er endnu bedre, end du har forestillet sig. 

Hvor længe holder facaden?

En facades levetid er selvfølgelig også vigtig at forholde sig til. Nogle facadematerialer, f.eks. mursten, kan holde flere hundrede år uden anden synlig ændring, end at der sætter sig snavs på stenene, så farven ændrer sig en smule - en naturlig ælde. 

En træfacades levetid afhænger helt af, hvordan den bliver vedligeholdt. Træfacader, der bliver vedligeholdt korrekt, kan holde i ca. 100 år, mens en træfacade, der ikke bliver vedligeholdt korrekt, relativt hurtigt vil se grim ud og stille og roligt vil blive nedbrudt. 

Facader af gasbeton kan holde længe. Mange facader af gasbetonblokke fra 1950'erne og frem til 1970'erne står som nye, hvis de bliver kalket en gang imellem. 

Facader af fibercementplader har en levetid på 45-50 år, måske mere. Det er relativt nemt og billigt at skifte en facade af fibercementplader, så den lidt kortere levetid har ikke så stor betydning. 

Hvor svært er det at vedligeholde facaden?

En meget vigtig faktor er, hvor meget vedligeholdelse facaden kræver. Der er vigtigt, at du gør op med dig selv, hvor meget vedligeholdelsesarbejde du selv kan og vil foretage, og hvad du er nødt til at betale dig fra. 

Desuden bør du sætte dig ind i, hvor ofte vedligeholdelsen bør udføres, og hvad det vil koste. Og det gælder, hvad enten du kan gøre det selv og kun skal betale for materialerne, eller du skal have håndværkere til at udføre arbejdet for dig. Et hus, hvor facaden ikke bliver vedligeholdt, som den skal, taber værdi, i takt med at facaden forfalder.