Hvad er mursten?

Mursten er brændte sten af ler, og vi kender dem som et solidt og stærkt byggemateriale, der har været brugt til at bygge huse og andre bygninger med i hundredvis af år. Leret kan, mens det er vådt, formes til sten i mange forskellige former. Når leret er tørret, bliver det brændt ved 900-1200 grader.

Blåler giver gule mursten, og rødler giver rødlige mursten. Farven og nuancen kan variere afhængig af den konkrete lertype og måden, den brændes på.

Klimapåvirkning

Mursten har et højt klimaaftryk, men de har til gengæld også en lang levetid. Hvis de bliver opmuret med kalkmørtel, der nemt kan adskilles fra murstenene, kan de i langt de fleste tilfælde bruges igen i samme funktion.

Klimaaftrykket for udvalgte facadematerialer målt i CO2e pr. m2.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Tallene her viser, hvor mange CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori.  

Kilde: Materialepyramiden.dk

Pris

Træbeklædning
Genbrugsmursten
Mursten

Mursten fås i forskellige prislejer, og røde mursten er typisk lidt dyrere end gule mursten. 

Du bør også medregne prisen til de håndværkere, der skal udføre facaden. Det koster flere timer at få udført en muret facade end en facade med træbeklædning. 

Levetid og vedligehold

Mursten har en lang levetid, og en facade af mursten kan holde flere hundrede år. De er nemme at holde og kræver nærmest ingen vedligehold.

Det vil typisk være fugerne imellem murstenen, der kan komme revner i, og som skal repareres. Hvis der opstår skader på en mursten, kan du udskifte stenen. 

Andre materialer til facaden

Materialer til facadebeklædning

CO2e kg pr. m²
Prisniveau
Levetid
Træbeklædning
-0,26
Genbrugsmursten
1,48
Mursten
32,08
Flere
Sådan bruger du grafikken
Ovenover kan du sammenligne udvalgte byggematerialer.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Klimaaftrykket er målt i CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. Er klimaaftrykket negativt, betyder det, at det er godt for klimaet. Tallet kan variere ved forskellige produkter og kan opgøres i forhold til forskellige enheder.

Prisniveauet er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. Der er tale om gennemsnitlige priser, da der er prisvariationer inden for alle materialer. Det er rene materialepriser for facadebeklædning. Udgifter til professionelle håndværkere for at opføre facaden er ikke medregnet. 1 pengesæk angiver det laveste prisniveau, mens 5 pengesække angiver det højeste.

Levetiden er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. 1 timeglas angiver den korteste levetid, mens 5 timeglas angiver den længste.