Om materialet

Mursten er brændte sten af ler, og vi kender dem som et solidt og stærkt byggemateriale, der har været brugt til at bygge huse og andre bygninger med i hundredvis af år. Leret kan, mens det er vådt, formes til sten i mange forskellige former. Når leret er tørret, bliver det brændt ved 900-1200 grader.

Materialets klimaaftryk

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Tallene her viser, hvor meget CO2 det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. 

Kilde: Materialepyramiden.dk

Godt at vide om mursten

  • Mursten er et solidt byggemateriale, der kan bruges til mange bygningsdele både ude og inde.
  • Blåler giver gule mursten, og rødler giver rødlige mursten. Farven og nuancen kan variere afhængig af den konkrete lertype og måden, den brændes på.
  • Mursten har et højt klimaaftryk, men de har til gengæld også en lang levetid. Hvis de bliver opmuret med kalkmørtel, der nemt kan adskilles fra murstenene, kan de i langt de fleste tilfælde bruges igen i samme funktion.

Få mere viden