Hvad er træbeklædning?

Træbeklædning bruges typisk på træhuse – huse, hvor også den bærende konstruktion er i træ. Der findes et stort udvalg af træsorter, som kan bruges til facadebeklædning, og træbeklædningen kan monteres på mange forskellige måder.

Træbeklædning kan bruges til facaden på både dit hus, carport og skur.

Klimapåvirkning

Træ er et biobaseret materiale, som optager CO2 under væksten og lagrer kulstoffet, indtil træet bliver brændt af eller nedbrydes, og derfor har træbeklædning et negativt klimaaftryk – det vil sige, at det er godt valg for klimaet. Klimaaftrykket herunder er vist for modificeret træ, men der findes forskellige former for træbeklædning til facaden. 

Kig efter FSC- eller PEFC-mærket, når du køber træ. Så er du sikret, at træet er fældet og produceret under bæredygtige forhold.

Klimaaftrykket for udvalgte facadematerialer målt i CO2e pr. m2.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Tallene her viser, hvor mange CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. Ved at genbruge byggematerialer kan vi spare en belastning af klimaet fra produktionen af nyt. 

Kilde: Materialepyramiden.dk

Pris

Træbeklædning
Genbrugsmursten
Mursten

Træ til facaden kommer i forskellige varianter og prislejer. Vælger du træ til facaden, som er modificeret for at sikre, at træet er modstandsdygtigt over for fugt, er det et dyrere valg, men det sikrer også en længere levetid. 

Du bør også medregne prisen til de håndværkere, der skal udføre facaden. Det koster færre timer at få udført en facade med en træbeklædning end en muret facade. 

Levetid og vedligehold

Du kan få træbeklædning i mange varianter. Nogle træsorter er selvimprægnerede fra naturens side og kræver ikke overfladebehandling, mens andre skal have en form for træbeskyttelse, før de er stærke mod nedbrydning.

Når du anvender træbeklædning på facaden, er det vigtigt at bygge efter principperne for konstruktiv træbeskyttelse, så træet bliver bedst muligt beskyttet mod den fugtpåvirkning, der kommer fra vind og vejr. Det sikrer træet en længere levetid. 

Andre materialer til facaden

Materialer til facadebeklædning

CO2e kg pr. m²
Prisniveau
Levetid
Træbeklædning
-0,26
Genbrugsmursten
1,48
Mursten
32,08
Flere
Sådan bruger du grafikken
Ovenover kan du sammenligne udvalgte byggematerialer.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Klimaaftrykket er målt i CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. Er klimaaftrykket negativt, betyder det, at det er godt for klimaet. Tallet kan variere ved forskellige produkter og kan opgøres i forhold til forskellige enheder.

Prisniveauet er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. Der er tale om gennemsnitlige priser, da der er prisvariationer inden for alle materialer. Det er rene materialepriser for facadebeklædning. Udgifter til professionelle håndværkere for at opføre facaden er ikke medregnet. 1 pengesæk angiver det laveste prisniveau, mens 5 pengesække angiver det højeste.

Levetiden er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. 1 timeglas angiver den korteste levetid, mens 5 timeglas angiver den længste.