Hvad er genbrugsmursten?

Genbrugsmursten er gamle mursten, der er blevet testet og renset, så de kan bruges igen. Hvis de har været opmuret med den rette mørtel, kan de nemt renses og bruges på ny.

Genbrugsmursten kan i de fleste tilfælde bruges til de samme formål som nye mursten. De er særligt egnede til renoveringsopgaver, da det er muligt at få mursten i samme stil som dem, du allerede har.

Klimapåvirkning

Genbrugsmursten har et lavt klimaaftryk, da der kun skal bruges lidt energi til at rense og transportere dem. Ved at bruge genbrugsmursten spares de ressourcer og den energi, der skal bruges til produktionen af nye mursten.
 

Klimaaftrykket for udvalgte facadematerialer målt i CO2e pr.m2.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Tallene her viser, hvor mange CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. Ved at genbruge byggematerialer kan vi spare en belastning af klimaet fra produktionen af nyt. 

Kilde: Materialepyramiden.dk

Pris

Træbeklædning
Genbrugsmursten
Mursten

Genbrugsmursten er ikke billigere end nye mursten. De konkurrerer ikke nødvendigvis prismæssigt med de billigste af de nye mursten, men i stedet med sten, som har et rustikt udseende eller er bestemt udtryk. 

Det kan være en udfordring at finde nok mursten til dit byggeprojekt. Til gengæld kan du med genbrugsmursten sikre, at der er en større lighed mellem den nye facade fx på en tilbygning og den eksisterende facade på huset. 

Du bør også medregne prisen til de håndværkere, der skal udføre facaden. Det koster flere timer at få udført en muret facade end en facade med træbeklædning. 

Levetid og vedligehold

Mursten har en levetid på flere hundrede år, så selvom genbrugsmursten har været brugt før, har de en lang levetid. Når de gamle mursten bliver renset, skal det helst ske uden for mange slag, og derfor er de lettest at rense, hvis de har været muret med kalkmørtel frem for cementmørtel, der sidder mere fast på murstenene. 

En facade af mursten er nem at holde og kræver nærmest ingen vedligehold. Det vil typisk være fugerne imellem murstenen, der kan komme revner i, og som skal repareres. Hvis der opstår skader på en mursten, kan du udskifte stenen.

Andre materialer til facaden

Materialer til facadebeklædning

CO2e kg pr. m²
Prisniveau
Levetid
Træbeklædning
-0,26
Genbrugsmursten
1,48
Mursten
32,08
Flere
Sådan bruger du grafikken
Ovenover kan du sammenligne udvalgte byggematerialer.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Klimaaftrykket er målt i CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. Er klimaaftrykket negativt, betyder det, at det er godt for klimaet. Tallet kan variere ved forskellige produkter og kan opgøres i forhold til forskellige enheder.

Prisniveauet er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. Der er tale om gennemsnitlige priser, da der er prisvariationer inden for alle materialer. Det er rene materialepriser for facadebeklædning. Udgifter til professionelle håndværkere for at opføre facaden er ikke medregnet. 1 pengesæk angiver det laveste prisniveau, mens 5 pengesække angiver det højeste.

Levetiden er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. 1 timeglas angiver den korteste levetid, mens 5 timeglas angiver den længste.