Hvad er konstruktiv træbeskyttelse?

Udendørs træværk tager ikke skade af at blive vådt og fugtigt, når bare det har mulighed for at tørre igen. Hvis træ er vådt gennem længere tid, kan der opstå råd og svamp i det, og det vil forringe dets modstandsevne og levetid. 

Udover at behandle det udvendige træværk med træbeskyttelse som maling og olie kan træ også beskyttes med konstruktiv træbeskyttelse. Det vil sige, at de udvendige bygningsdele af træ konstrueres på en sådan måde, at træet skærmes mod regn, så det holdes så tørt, at svampe og insekter ikke kan leve i det. Hvis du følger principperne for konstruktiv træbeskyttelse, holder træværket på dit hus længere. 

Når der bygges med træ, er det vigtigt, at der tages hensyn til, hvordan træet tåler påvirkning af fugt. Det vil sige, hvordan træet udvider sig, når det bliver opfugtet, og svinder, når det tørrer. Forskellige træsorter reagerer forskelligt.

Hvad er konstruktiv træbeskyttelse?

Begræns påvirkningen fra vand

Beskyt samlinger og udsatte konstruktioner

Beskyt den samlede konstruktion

chevron_left
chevron_right

Hvornår skal du bruge konstruktiv træbeskyttelse?

Træ er et velegnet byggemateriale til mange konstruktioner, også udendørs, der udsættes for vind og vejr. Men hvis det udsættes for store påvirkninger, vil træet hurtigere nedbrydes og udvikle råd eller svamp.

Konstruktiv træbeskyttelse er med til at sikre træet en lang levetid. På den måde går der længere, før det nedbrudte skal udskiftes med nyt.

13 hovedregler når du bygger med træ

Det er ikke altid muligt at lave konstruktiv træbeskyttelse. Men følger du disse hovedregler, når du bygger med træ udendørs, beskyttes træet mest muligt:

 1. Vand skal ledes væk fra konstruktionen.
 2. Opadvendte flader skal være skrå, så vandet kan løbe af.
 3. Vandfælder i konstruktionen skal undgås.
 4. Frie endeflader (endetræ) skal afdækkes og/eller forsegles, så de ikke kan suge vand.
 5. Brædders og plankers marvside skal vende opad/udad, da kernetræet er stærkere og dermed mere modstandsdygtigt over for råd, svamp m.m.
 6. Undgå at skrue ned igennem den opadvendte flade på et bræt - skru det fast nedefra. Hvis fx et plankeværk har et dækbræt i toppen (et bræt på tværs øverst), skal det så vidt muligt ikke skrues fast oppefra, da vand og fugt hurtigere vil trænge ned i brættet og dermed skabe råd og svamp.
 7. Undgå, at træet knuses (ødelægges) i overfladen, hvor to brædder mødes eller samles. Hvis en facade af træ monteres, så brædderne sidder for tæt/stramt, kan træets overflade knuses/ødelægges, og det forringer træets kvalitet.
 8. Der må ikke kunne samle sig snavs mellem elementerne i en konstruktion. Indholdet i snavs kan medvirke til, at træet bliver angrebet af svampe m.m.
 9. Facadebeklædning af træ bør altid have et ventileret hulrum på bagsiden af beklædningen, Luften er dermed med til at tørre brædderne på bagsiden. Hulrummets størrelse varierer efter beklædningstype.
 10. I en facade af lodret monterede brædder kan man sætte et vandbræt (en drypnæse) ind der, hvor brædderne sættes sammen i forlængelse af hinanden (også kaldet stødsamlinger). Normalt monteres et vandbræt (en drypnæse) midt på facaden, i ca. 2 meters højde. Dermed undgår man en mulig fugtfælde. 
 11. Lodrette beklædningsbrædder skal i bunden skæres skråt i smig i en hældning på 1:5, så vand afledes.  
 12. Træets marvside skal altid vende udad (mod påvirkningen fra vejret). Marvsiden svinder mindst og får sjældent revner. Der er desuden mest af det holdbare kerneved på marvsiden.
 13. Endetræ bør jævnligt behandles med et træbeskyttelsesmiddel. Endetræet kan forsegles ved at smøre en egnet lim (til udendørs brug) på eller male det. Lak kan ikke anbefales, da det ikke kan følge med træet, når det arbejder.

Principper for konstruktiv træbeskyttelse

Hovedreglerne for beskyttelse af udendørs træværk følger tre principper for konstruktiv træbeskyttelse: 

 • Begræns påvirkning fra vand
 • Beskyt samlinger og særligt udsatte konstruktioner
 • Beskyt den samlede konstruktion.

Begræns påvirkning fra vand

Vand skal ledes væk fra træværket. Der må ikke være "vandfælder", hvor vand opsamles i stedet for at løbe væk. Der kan fx opstå vandfælder, hvis der er forkert eller manglende fald på bundrammen i et vindue, eller hvis der er revner i træet. 

Vedvarende opfugtning af træet kan også skyldes, at træværket rører jorden eller planter. Udendørs træbeklædning skal have en afstand på min. 20 cm til terræn, men afstanden kan under visse omstændigheder være mindre. 

Beskyt samlinger og særligt udsatte konstruktioner i træ

Samlinger på/i en facade kan dækkes af ved at sætte vandbrædder ind (drypnæser), der beskytter træværket. På nogle facadebeklædninger sættes også lodrette dækbrædder, som beskytter endetræet i samlingerne. Der kommer ofte svampeangreb i endetræ som følge af fugtpåvirkning, og det kan sprede sig til resten af trækonstruktionen. 

Bjælkeender og remme, der ligger mellem ydervæggen og tagkonstruktionen, rager typisk ud forbi gavlen og ligger dermed blottet og udsat for regn, sol og vind. Denne type konstruktion bør undgås eller inddækkes.

Endetræ - især det, der er tæt på jorden - skal beskyttes ekstra godt. Endetræ er det sted, hvor brættet eller bjælken er skåret af (et bræt har altså to steder med endetræ). Endetræ optager og afgiver fugt op til 50 gange hurtigere end sidetræ. Det er derfor udsat for både kraftig udtørring og opfugtning, hvis det vender, så vejret kan påvirke det direkte, med det resultat, at det revner og flækker. 

Beskyt den samlede konstruktion

Overdækning og udhæng bør konstrueres, så de beskytter både vinduer, døre og udvendig træbeklædning mod regn og kraftig sol. Udvendigt træværk skal så vidt muligt monteres lodret, så vandet kan løbe ud af eventuelle ridser og revner. 

Monteres træet vandret, er der risiko for, at vandet ikke løber ud igen, og der kan opstå råd og svampeangreb.

Et stort tagudhæng på et hus med facade af træ kan fx forhindre regn i at ramme facaden, som dermed står så tørt som muligt. 

Hvornår kan du bruge konstruktiv træbeskyttelse?

Hvis du skal bygge et nyt hus eller en tilbygning, er det en god idé at have konstruktiv træbeskyttelse i tankerne, når huset skal tegnes. Så kan der tages højde for, at de dele af huset, der er af træ, beskyttes bedst muligt og dermed får en længere holdbarhed. 

Hvis du bygger et træhus, er det især vigtigt, at alle detaljer i projektet bliver nøje gennemarbejdet, og at der bliver anvendt konstruktiv træbeskyttelse.

Konstruktiv træbeskyttelse kan indebære store krav til konstruktionen, og det kan derfor være svært at foretage nye konstruktive tiltag, når først huset er bygget. 

Men du kan sagtens benytte dig af konstruktiv træbeskyttelse i forbindelse med mindre udendørs byggeprojekter af træ som et hegn eller en udestue. 

I ethvert byggeri er der en række hensyn at afveje. Ofte vejer fx arkitektoniske hensyn tungere end konstruktiv træbeskyttelse. Mange nyere parcelhuse er fx opført med ingen eller små udhæng. Hvis et hus i træ ikke bygges med konstruktiv træbeskyttelse i tankerne, stiller det større krav til de anvendte materialer for at sikre træet en lang levetid. 

Koster konstruktiv træbeskyttelse ekstra?

Nej, det koster ikke ekstra at anvende principperne for konstruktiv træbeskyttelse. Det handler i højere grad om at ændre vaner. Derfor er det en god idé at sætte sig lidt ind i konstruktiv træbeskyttelse, inden der tegnes på den nye udestue. 

Det koster selvfølgelig ekstra, hvis eksisterende konstruktioner skal udskiftes, fordi de ikke yder konstruktiv træbeskyttelse. Men følger du principperne for konstruktiv træbeskyttelse, holder træværket på dit hus længere.