Et vindue må ikke slippe mere varme ud, end det lukker ind i fyringssæsonen. Sådan lyder det nye krav i bygningsreglementet, som trådte i kraft 1. februar 2021. Det er det, der svarer til a-mærkede vinduer.

Det betyder i praksis, at nye vinduer fremover bliver energivinduer med tre lag glas for langt de fleste boligejere. Det er nemlig kun få 2-lags ruder, som kan leve op til de nye krav. Kun sommerhuse og fredede eller bevaringsværdige bygninger er undtaget fra det nye krav.

Hos Dansk Vindues Verifikation finder du en oversigt over vinduer, som opfylder de nye krav.

Reglerne kort fortalt

  • Fra 1. februar 2021 blev energikravet til vinduer og yderdøre skærpet. Det betyder, at du nu kun kan vælge vinduer, der svarer til energiklasse A. Det er normalt vinduer med 3-lags glas eller det som Vinduesindustrien kalder A-mærkede vinduer. Nogle  producenter kan dog levere A-mærkede vinduer med 2-lags ruder.
  • Bevaringsværdige huse og sommerhuse er ikke omfattede af de nye skærpede krav.
  • Hvis du ikke følger de nye krav efter skæringsdatoen bliver installationen ulovlig. Er der udstedt en byggetilladelse før årsskiftet, kan vinduer og yderdøre forsat installeres efter de gamle regler.
  •  Ydervægge af glas, ovenlysvinduer og glastage er også omfattet af de nye regler.
  • Du må fortsat gerne udskifte ruderne i dine eksisterende vinduer, men herved opnås en ringere energiløsning, som nogenlunde svarer til energiklasse D for nye vinduer.

Forskel på vinduer med 2-lags og 3-lags ruder

Det er ikke et krav i bygningsreglementet, at nye vinduer skal være 3-lags vinduer, men de skal svare til a-mærkede vinduer. 

De største forskelle på vinduer med to og tre lag glas er vægten af vinduet og tykkelsen på grund af det ekstra lag glas i 3-lags-vinduer. 

Vinduer med to lag glas slipper en smule mere lys ind i boligen end vinduer med tre lag glas, men der er ikke så mange på markedet, som lever op til kravene i bygningsreglementet.

Skal du vælge vinduer med 3-lags ruder?

Vinduer med 3 lag glas vil med de nye skærpede energikrav til vinduer være det mest oplagte valg for de fleste.

Da mange producenter har omlagt produktion til 3-lags vinduer forventes det også, at den merpris der frem til ændringen har været på vinduer med 3 lag glas vil udjævne sig.

Isolering

Vinduer med 3 lag glas holder kulden effektivt ude i viinterhalvåret. For nogle 3-lags vinduer betyyder den ekstra isolering også, at varmen bliver holdt ude i sommermånederne.

Det ekstra lag glas giver i mange tilfælde også bedre lydisolering. Det er en fordel, hvis du er plaget af fx trafik- og nabostøj. 

Tungere vinduer

Glas er et tungt materiale, og derfor vil 3-lags vinduer også være tungere end vinduer med 2 lag glas. Det kan gøre det sværere selv at montere vinduerne og/eller kræve særligt udstyr for at løfte dem på plads. 

Tidligere betød det ekstra lag glas også væsentligt tykkere karme og rammer, men forskellen er i dag minimal.

Ændret dagslys

Det ekstra lag glas har også betydning for dagslyset i boligen. Hver gang sollyset udefra skal passere et lag glas, reflekteres en del af lyset. Når der indsættes et ekstra lag glas, vil der altså være mindre lys, som passerer vinduet.

Bæredygtighed

3-lags vinduer kan med øget isolering bidrage til at sænke energifrbruget, og dermed også mindske udledningen af CO2. Til gengæld bruges der også mere CO2 på fremstilling og transport af mere glas sammenlignet med vinduer med kun 2 lag glas.

Skal du vælge vinduer med 2-lags ruder

Skærpede energikrav til vinduer betyder, at der fremover bliver længere mellem vinduer med to lag glas. Der er fortsat producenter som kan levere 2-lags vinduer, som lever op til kravene, men de fleste producenter har omlagt produktionen til 3-lags vinduer.

Hidtil har 2-lags vinduer været billigere end vinduer med et ekstra lag glas, men fordi det fremover i højere grad bliver en specialvare, ventes det at prisforskellen udjævnes.

Isolering

2-lags vinduer skal leve op til de samme energikrav, som vinduer med 3 lag glas. Der kan være forskel på vinduernes evne til at undgå overophedning i sommermånederne.

Lettere vinduer

Vinduer med 2 lag glas vil være lettere end 3-lags vinduer. Det kan være en fordel, hvis du selv vil montere dit nye vindue.

Ændret dagslys

Undersøgelser viser, at vinduer med 2 lag glas slipper en smule mere lys ind end vinduer med 3 lag glas. 

Bæredygtighed

Nye 2-lags vinduer som lever op til de nye energikrav bidrager til at nedbringe CO2-forbruget til energi på grund af den øgede isoleringsevne. Vinduer med 2 lag glas har mindre fordrug af CO2 til fremstilling og transport af glas sammenlignet med vinduer med 3 lag glas.

Bedre energimærke

De fleste vil med nye A-mærkede vinduer opleve en reduceret varmeregning, da tre lag glas holder bedre på varmen.

Som tommelfingerregel vil regningen ifølge Energistyrelsen blive reduceret med tre-syv procent. Det afhænger naturligvis af, hvilke vinduer der skiftes fra, og husets øvrige stand. For en del boliger vil udskiftning til 3-lags vinduer betyde, at boligen rykker et helt niveau op i energimærkningsordningen. 

Pas på indeklimaet

Når nye vinduer kan give store energibesparelser, skyldes det i høj grad deres høje isoleringsevne. Det stiller til gengæld større krav til udluftning i boligen, fastslår fagekspert hos Videncentret Bolius Tine R. Sode.

– Når du udskifter vinduer, bliver både vinduet og fugerne omkring vinduet tættere. Og derfor et det ekstra vigtigt, at man husker at lufte regelmæssigt ud for at undgå fugt i boligen. Gerne tre gange dagligt, siger hun.

Selvom nye vinduer ofte kommer med ventiler, så opfordrer Johny Jensen, direktør hos Vindues­industrien, også til at være opmærksom på at skabe ekstra ventilation i boligen, når vinduerne udskiftes.

– Med nye vinduer har beboerne i boligen fået meget mere kontrol med udskiftningen af luften. De får øget komfort med mindre træk og færre kolde overflader. Men med den kontrol følger altså også et øget behov for ventilation, siger han.

Det er også muligt at øge udskiftningen af luften i boligen med enten naturlig eller mekanisk ventilation.

Vær opmærksom på flere ting, når du skal skifte til nye vinduer

Billigere varmeregning, da varmetab er mindre.

Tættere vinduer giver mindre træk og kræver mere udluftning.

3 lag glas giver en smule mindre lys end 2 lag.

2-lags ruder bliver mere sjældne

Med de nye energikrav vil der fremover blive længere mellem vinduer med to lag glas. Selvom mange producenter stadig kan leve op til de nye regler med to lag glas, så har det betydning for udbuddet på det danske marked.

– Man vil selvfølgelig fortsat kunne skaffe vinduer med 2-lags ruder, men de vil fremover mere bære præg af at være en specialvare i vores sortiment, siger Peter Grønlund, der er ansvarlig for CSR og bæredygtighed hos Dovista-gruppen, som blandt andet ejer store danske vinduesproducenter som Velfac og Rationel. 

Derfor forventer han også, at den merpris, der hidtil har været på 10-15 procent for 3-lags ruder, ret hurtigt vil udjævne sig i de kommende år. 

I nybyggeri giver de skærpede energikrav til vinduerne ikke problemer, fordi de nye 3-lags ruder bliver tænkt ind i byggeriet fra starten. Skal vinduerne passe ind i et karrébyggeri fra 1930’erne, er opgaven en ganske anden. 

Johny Jensen, direktør hos Vindues­industrien, mener dog, at det brede flertal vil være godt dækket ind.

– Vi kan levere de fleste vinduestyper, så de lever op til de nye standarder, man har indført, for vi har selvfølgelig også været interesserede i at levere et produkt, så man kan bevare facadeudtrykket – også i ældre byggeri, siger han.

Mærkningsordning for lyskvalitet efterlyses

Mens der har været stor fokus på energioptimering, så er der i dag ikke myndighedskrav til lyskvaliteten i nye vinduer. Det er en skam, mener Carlo Volf, MAA ph.d., Arkitektskolen Aarhus, som i flere år har beskæftiget sig med lysets betydning for sundhed.

– I min optik er det små gevinster, man høster med de skærpede energikrav. Især hvis vi ser de temperaturer, vi med klimaændringerne kan vente os fremover. Der kunne jeg ønske mig, at vi også begyndte at måle på nogle andre parametre end energi, siger han.

Hos Dovista-gruppen kan Peter Grønlund godt følge Carlo Volfs ræsonnement.

– Der er en beskeden forskel i kvaliteten og i mængden af dagslys, der kommer ind, hvis du sammenligner 3-lags og 2-lags ruder. Der findes løsninger som jernfattigt glas, hvis man vil have det bedst mulige lys, og vi arbejder selvfølgelig på at udvikle glastyperne, så lyset bliver bedst muligt. Men når det er energieffektivitet, der bliver efterspurgt af kunderne og i bygningsreglementet, så er det svært at komme uden om 3-lags vinduer som løsning, siger han.

På ønskesedlen har Carlo Volf en mærkningsordning for vinduers lyskvalitet, ligesom vi kender den for energi.

– Med en mærkningsordning for daglsys bliver det i det mindste bliver synligt for forbrugeren, at et tilvalg af et godt energimærke, har nogle omkostninger for dagslyskvaliteten, forklarer han.