Tema

Vinduer

Vinduet har stor betydning for din bolig. Både funktionelt og arkitektonisk. Se, hvordan du finder de rigtige vinduer til din bolig, og få råd om isoleringsevne, materialer og vedligeholdelse.

Energiforbedringer, ombygninger eller dårligt vedligehold kan gøre det nødvendigt at udskifte vinduer i boligen.
Men der findes også mange gode argumenter for at vedligeholde og bevare de eksisterende vinduer, så længe som muligt.

Et godt vindue med træramme i kernetræ eller ædeltræ har en levetid på op mod 100 år. Derfor kan det godt betale sig at undersøge, om det er nødvendigt at udskifte vinduet, eller om det er tilstrækkeligt at vedligeholde eller reparere vinduesrammen eller eventuelt udskifte ruden.

Tjek, om dine vinduer trænger til udskiftning

Det kan være svært at vurdere, om det er nødvendigt at udskifte vinduerne, eller om det er tilstrækkeligt med en reparation eller udskiftning af ruden. Bliv klædt på til at afveje fordele og ulemper ved bevaring og udskiftning.

Sådan tænker du bæredygtigt, hvis du vil udskifte vinduer

Det kræver mange råmaterialer og energi at producere nye vinduer. Hvis du sikrer, at vinduerne holder ordentligt på varmen, og du derudover vedligeholder og bevarer dine vinduer, vil du spare på energien og ressourcerne til produktion af nye vinduer. 

Få viden, inspiration og gode råd til at bo bæredygtigt. 

Se Tema

Sådan vælger du de rigtige vinduer

Sammenligning af udvalgte vinduer til din bolig

Materialer til vinduer

CO2e kg pr. m²
Prisniveau
Levetid
Plastvindue
92,03
Trævindue
46,97
Træ-alu-vindue
82,35
Flere
Sådan bruger du grafikken
Ovenover kan du sammenligne udvalgte byggematerialer.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Klimaaftrykket er målt i CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. Er klimaaftrykket negativt, betyder det, at det er godt for klimaet. Tallet kan variere ved forskellige produkter og kan opgøres i forhold til forskellige enheder.

Prisniveauet er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. Der er tale om gennemsnitlige priser, da der er prisvariationer inden for alle materialer. Det er rene materialepriser for vinduer. Udgifter til professionelle håndværkere for at montere vinduerne er ikke medregnet. 1 pengesæk angiver det laveste prisniveau, mens 5 pengesække angiver det højeste.

Levetiden er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. 1 timeglas angiver den korteste levetid, mens 5 timeglas angiver den længste.

Udskiftning af vinduer

Udskiftning af vinduer er som udgangspunkt en opgave, du skal overlade til en proffessionel håndværker. Men er du vant til renoveringsarbejde og ikke mindst grundig, kan du selv udskifte dine vinduer.
Vi viser her, hvordan du måler op, fjerner det gamle vindue og hvordan du sætter det nye vindue i.

Vedligehold af vinduer

Ingen vinduer er helt vedligeholdelsesfri. Men mens trævinduer kræver jævnlig overfladebehandling, kan vinduer af plast og træ-alu i store træk nøjes med en grundig afvaskning. Få råd om vedligehold og reparationer af vinduer i forskellige materialer, så vinduerne holder længst muligt.

Tyveri- og børnesikring af vinduer

Indbrudssikring

Indbrudstyve skaffer sig ofte adgang til boligen gennem vinduet. Du kan gøre det svært for tyven med to enkle tiltag:

  1. sæt sikringsbeslag på vinduerne
  2. skru glaslister fast med sikringsskruer

Læs mere på Bo trygt

Børnesikring

For at forhindre at et barn kan falde ud ad vinduet, kan du montere et sikkerhedsstop, så barnet ikke kan åbne vinduet mere end 10 cm.
Monter sikringen øverst i vinduet, hvor barnet ikke kan nå.

Mere børnesikker bolig