Er du handy og ikke mindst grundig, kan du selv udskifte dine vinduer. Vi viser her, hvordan du måler op, fjerner det gamle vindue og hvordan du sætter det nye vindue i. Først med en foklaring af opgaven, herefter med en videoguide.

Hvordan skifter du selv dine vinduer?

Montering af vinduet

Først skal det eksisterende vindue tages ud. Hvis det er muligt at tage den gående vinduesramme af, kan det med fordel gøres.

Dernæst skal du fjerne fugen og bagvedliggende bagstop og isolering. Når dette er væk, kan du se de gamle søm eller skruer, der holder vinduet/karmen på plads. Disse søm eller skruer fjernes enten ved at trække/skrue dem ud eller ved at de skæres over fx med en vinkelsliber.

Herefter kan vinduet/rammen tages ud. Vindueshullet renses for snavs og skidt, og et par afstandsklodser lægges i bunden. Det nye vindue skal stilles på afstandsklodser, dels for at bære vinduet og dels for at der kan fuges under vinduet, så vand kan løbe af i stedet for at gøre vinduesrammen våd. Vinduet fastholdes med kiler i toppen og begge sider. Kontroller, at vinduet sidder i lod og vater, og at der er den samme afstand/luft på alle fire sider. Denne afstand svarer til fugens bredde. Sidder vinduet skævt eller for meget til den ene side, bliver fugerne rundt om det ikke lige brede, og det vil se forkert ud. Er der skævheder i væggen/murhullet er det dog vigtigere, at vinduet sidder i lod og vater, end at fugerne er helt ens.

Vinduet gøres fast i begge sidder. Alt efter hvor stort vinduet er, sættes en skrue for hver meter og ca. 10-15 cm fra top og fra bund. Der bores for i vinduet og videre ind i ydervæggen med et universalbor. Herefter skrues vinduet på plads med montageskruer/betonskruer.

Fugning af vinduet

Når vinduet sidder, hvor det skal, skal der i første omgang isoleres med mineraluld mellem karm og murhul.

Når isoleringen er på plads, lægges der et fugebagstop (en rund kunststofstrimmel), før fugen kan monteres hele vejen rundt. Den udvendige fuge bør være diffusionsåben, dvs. at den tillader damp og fugt at passere igennem. Brug evt. en mørtelfuge eller et fugebånd, så eventuel fugt kan trænge ud i det fri i stedet for at hobe sig op inde bag ved fugen. Specielt omkring trævinduer er det vigtigt, at fugten kan slippe ud.

På indersiden afsluttes med en liste eller en fuge. Den indvendig fuge ved vinduerne skal enten være helt tæt (diffusionstæt) eller lige så diffusionsåben som den udvendige fuge. Det er meget vigtigt, at fugen lægges mod et bagstop, hvis du fx bruger en silikonefuge i bunden. Fugerne må kun klæbe fast på de to modstående sider (karm og mur), ikke på materialet bagved. Et bagstop består netop af et materiale, som fugen ikke kan klæbe på. Fugen må ikke være tykkere end cirka halvdelen af mellemrummets bredde (dvs. maks. 5 mm tyk ved en fugebredde på 10 mm). Ellers er fugen ikke elastisk nok, og der vil med garanti komme revner, eller fugen vil slippe, og dermed vil der opstå nye utætheder.

Videoguides: Skift selv vinduerne

Trin 1: Opmåling til nyt vindue

For at du kan få bestilt det helt rigtige vindue, skal der i første omgang måles helt korrekt op. I videoen kan du se, hvordan en professionel tømrer griber opgaven an.

Der måles i højden og bredden, og herefter trækkes fugebredden fra. Tømreren viser, hvordan du tager mål på de steder, hvor det kan være svært at komme til. Han forklarer også, hvorfor det er vigtigt, om din sålbænk er vandret eller skrå.

Trin 2: Tag det gamle vindue ud

Når det nye vindue er ankommet, er det tid til at komme i gang. Det gamle vindue skal ud, og videoen viser, hvordan du gør det uden at komme til skade eller ødelægge noget.

Tømreren gennemgår de forskellige måder, som vinduer kan sidde fast i facaden på. Og han viser, hvordan først glasset og derefter rammen afmonteres nemt og sikkert.

Trin 3: Sæt det nye vindue i

Det nye vindue pakkes ud, og rammen afmonteres fra karmen, så den er nem at håndtere. Rammen stilles i første omgang på nogle klodser i murhullet, hvorefter der justeres - imens der loddes og vages.

Vinduet sættes her i med en montageskrue/betonskrue, hvilket giver flere fordele. Skruen kan fx skrues direkte i murstensvæggen, når du først har boret for. Og denne type skrue trækker heller ikke vinduesrammen ud af den opklodsede placering, når den skrues i. 

Trin 4: Isolering og fuge omkring det nye vindue

Til en start skubbes isolering grundigt ind imellem mur og karm. Det er vigtigt, at isoleringen kommer helt ind bag skruerne, så der ikke opstår kuldebroer.

Når isoleringen er på plads, er det tid til at lave selve fugen omkring karmen. Tømmeren viser, hvordan der i toppen og ned langs siderne laves fuge med et ekspanderende fugebånd. Og i bunden lægges en silikonefuge med et ikke-sugende bagstop.

Se flere videoer om vinduer på vores YouTube-kanal.

Genbrug og genanvend de gamle vinduer

Når du har skiftet dine vinduer, bør du genbruge eller genanvende de gamle vinduer. Det kan du selv gøre, sælge/give dem til andre eller aflevere dem i de korrekte beholdere på genbrugspladsen.