Hvad er plastvinduer? 

Plastvinduer er vinduer, hvor ramme og karm er lavet af pvc-profiler. Profilerne er gennemfarvede og leveres i et ret begrænset antal farver. Man kan dog få tilføjet farve ved enten at benytte en folie på ydersiden eller købe plastvinduer med aluminium, som vi kender det fra træ- og aluvinduer.

Pvc har en lidt bedre evne til at lede varme end træ, og derfor isolerer det lidt dårligere end træ. Af den årsag - og for at spare materiale og begrænse vægten - er pvc-profilerne hule og inddelt i flere kamre. Den isolerende effekt ligger således først og fremmest i de luftfyldte hulrum.

Ramme og karm er ofte forstærket indvendigt med stålprofiler. Da stål er en glimrende varmeleder, skal stålprofilerne sidde, så de hverken har kontakt med den indvendige eller udvendige del i ramme og karm, da de ellers fungerer som kuldebroer.

Plastvinduer fås også med en udvendig beklædning af aluprofiler, som det kendes fra træ/aluvinduer. Beklædningen skal gøre vinduets udvendige side endnu mere modstandsdygtig over for vejr og vind end standardplastvinduer.

Plastvinduer har ikke fyldt ret meget på det danske marked, som det fx har gjort i Tyskland, hvor markedsandelen er omkring 50 procent, og i England, hvor markedsandelen er ca. 70 procent. I syden, fx Spanien og Italien, ser vi også langt flere pvc-vinduer. Ligesom langt de fleste andre moderne vinduer fremstilles plastvinduer som energiruder med 2 eller 3 lag glas.

Plastvinduer, der er DVV-mærkede, lever op til minimumskrav angående kvalitet, energiforhold og udformning og er samtidig omfattet af branchens femårige garantiordning.

Dansk Vindues Verifikation (DVV) er et uafhængigt kontrolorgan og det er Teknologisk Institut, der jævnligt kontrollerer de tilsluttede virksomheders produkter.

Hvad er fordelene ved plastvinduer?

Fordelen ved plastvinduer er først og fremmest, at de kræver meget mindre vedligeholdelse end trævinduer. De skal ikke males, og profilerne kan ikke blive angrebet af råd og svamp.

Samtidig ligger plastvinduer i et rimeligt prisniveau. Priserne varierer meget alt efter type og størrelse.

Hvilke ulemper kan der være ved plastvinduer?

Plastvinduer har i mange år haft et dårligt ry, især blandt arkitekter, fordi de tidlige typer fra 1970'erne var udformet efter tysk model med kraftige og temmelig klodsede karme, rammer og sprosser.

Siden er der sket en del produktudvikling, og moderne plastvinduer fås med dimensioner, der svarer til standard-vinduer. Ikke desto mindre vil plastvinduer (ligesom træ/alu) rent æstetisk være et fremmedelement i ældre huse, der oprindeligt har haft trævinduer med kitfals. Mange arkitekter vil fraråde at montere plastvinduer i en gammel murermestervilla.

Nogle plastvinduer fås med såkaldt ilagt sprosse, hvor sprossen sidder mellem glaslagene.

Denne type bør dog undgås i ældre huse, da spejlingen i ruden går hen over sprossen, hvilket giver et helt forkert indtryk i forhold til sprosser, der sidder udenpå vinduet.

Plastvinduers store fordel, at de ikke skal males, kan være en ulempe, hvis du ønsker at skifte farve på vinduerne. Det er svært at male dem med et holdbart resultat, og det er heller ikke muligt at friske vinduesrammerne op med maling, hvis de fx er blevet misfarvet af skidt eller uv-lys over tid. 

Det er derfor en god idé at være konservativ i farvevalget, hvis du køber plastvinduer.

Hvis der kommer skader på plastvinduer, buler eller lignende, kan det være nødvendigt at skifte hele vinduet, da det er svært at reparere et plastvindue.

Hvad er vinduer af kompositmaterialer?

I vinduer af kompositmaterialer er vinduesrammen og dele af karmen lavet af profiler af glasfiberarmeret polyester. Karmen har desuden en indvendig del af træ. Materialet er let og stærkt og gør det muligt at lave meget slanke rammer og karme. Kompositdelen af vinduerne har en pulverlakeret overflade, der kan leveres i farve efter ønske.

Hvad er fordelene ved vinduer af kompositmaterialer?

Med vinduets slanke konstruktion bliver rudearealet stort, og det giver mere dagslys og varme i huset. Glasfiberarmeret polyester har desuden særdeles gode isolerende egenskaber, og derfor hører denne type vinduer til de bedst isolerende på markedet, især i versioner med trelags superlavenergiruder.

I lighed med plastvinduer og træ/aluvinduer skal den udvendige del af vinduerne ikke males, og den er særdeles vejrbestandig. Materialet kan heller ikke angribes af fugt. Den indvendige del vedligeholdes på samme måde som andet indvendigt træværk.

Hvilke ulemper kan der være ved kompositvinduer?

Kompositvinduer har normalt et meget moderne design og enkelt udformede profiler i rammer og karme, og de er derfor bedst egnet til nyere huse med et modernistisk præg.

Da kompositdelen af vinduerne leveres med en pulverlakeret overflade, kan du ikke male dem i en anden farve, hvis du får lyst til det.

Hvordan vedligeholdes vinduer af plast og kompositmaterialer?

Vinduer af plast og kompositmaterialer skal ikke males udvendigt, men det anbefales at vaske rammer og karme et par gange om året med lunkent vand tilsat mildt rengøringsmiddel og evt. bilshampoo, der indeholder voks. 

Læs altid anvisningen for vedligeholdelse.

Rengøringen kan passende udføres i forbindelse med vinduespudsning. Brug klud eller en blød børste, skyl efter med rigeligt rent vand og tør grundigt af til sidst.

Plastvinduer, som er meget snavsede, kan gøres rene med et dertil egnet rengøringsmiddel. Det kan du købe hos leverandøren og/eller producenten.

Hængsler og øvrige beslag som greb bør smøres en gang hvert andet år.

De indvendige dele af karmen på kompositvinduer, som er lavet af træ, vedligeholdes på samme måde som andet indvendigt træværk.

Følg i øvrigt altid anvisningerne om vedligeholdelse nøje, og tag kontakt til producenten, hvis du er i tvivl.

Sammenligning af udvalgte vinduer til din bolig

Materialer til vinduer

CO2e kg pr. m²
Prisniveau
Levetid
Plastvindue
92,03
Trævindue
46,97
Træ-alu-vindue
82,35
Flere
Sådan bruger du grafikken
Ovenover kan du sammenligne udvalgte byggematerialer.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Klimaaftrykket er målt i CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. Er klimaaftrykket negativt, betyder det, at det er godt for klimaet. Tallet kan variere ved forskellige produkter og kan opgøres i forhold til forskellige enheder.

Prisniveauet er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. Der er tale om gennemsnitlige priser, da der er prisvariationer inden for alle materialer. Det er rene materialepriser for vinduer. Udgifter til professionelle håndværkere for at montere vinduerne er ikke medregnet. 1 pengesæk angiver det laveste prisniveau, mens 5 pengesække angiver det højeste.

Levetiden er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. 1 timeglas angiver den korteste levetid, mens 5 timeglas angiver den længste.