Hvorfor skifte ruder eller vinduer?

I et typisk dansk hus slipper der cirka 33 procent varme ud gennem utætte vinduer. Oftest er det enten gamle termovinduer som ikke isolerer særlig godt eller også er det utætte tætningslister, som slipper en masse varme ud og kulde ind.

Du kan halvere varmetabet, hvis du skifter den inderste rude til energiglas i forsatsvinduer og koblede vinduer, og hvis du skifter hele den gamle termorude til en energirude.

LÆS OGSÅ: Køb og valg af nye vinduer

Hvornår trænger vinduerne til at blive energiforbedret?

Det er en god idé at skifte ruder eller vinduer, hvis:

  • Det er termovinduer eller termoruder, der er mere end 15 år gamle.
  • Vinduerne er hårdt angrebet af råd eller svamp.

Der er som regel ingen grund til at skifte vinduer/ruder, hvis de er under 15 år gamle, medmindre der er tale om vinduer med almindelige termoruder, så er det en god idé at skifte ruderne til energiruder.

Vinduer med 1 lag glas har et stort potentiale både energimæssigt og levetidsmæssigt, ved at blive energiforbedret. Energiteknisk er 1 lag glas forældet og er oftest medskyldig i fugt og kondens, som er med til at danne grobund for dårligt indeklima bl.a. i form af skimmelsvamp.

LÆS OGSÅ: Dug og kondens på vinduer

Sådan tjekker du, om du har energiruder

Hvis ruderne er energiruder, står det ofte trykt eller præget i kanten af dem. Der kan fx stå "Very Low Energy" eller "Energi A".

Du kan også tjekke, om vinduerne har energiglas, på denne måde:

  • Stå foran vinduet inden døre.
  • Hold en lighter eller en tændstik op foran vinduet, så du kan se flammen spejle sig i vinduesglasset.
  • Ruden er af energiglas, hvis spejlingen af flammen længst væk fra dig har en anden farve (typisk lilla eller grønlig) end de øvrige spejlinger.

LÆS OGSÅ: Skimmelsvamp i boligen

Skal du skifte hele vinduet eller kun ruden?

Det næste du skal finde ud af, er, om du kan nøjes med at skifte ruderne, eller om du er nødt til at skifte hele vinduet.

Det er billigst, hvis du kan nøjes med at skifte de gamle ruder med nye energiruder eller inderglasset i forsatsvinduer eller koblede vinduer med energiglas.

LÆS OGSÅ: Sådan skifter du til nye energirigtige vinduer

Sådan tjekker du, om vinduet er i god stand

Stik forsigtigt en kniv eller syl ind i træet i vinduesrammen. Tjek særligt den nederste vandrette del af rammen. Hvis kniven går mere end 3-5 mm ind i træet, når du trykker blødt, er træet for mørt og viser tegn på råd.

Hvis der er råd få steder på vinduet, kan det muligvis repareres, men hvis rådskaderne er omfattende, bør du skifte hele vinduet. Hvis du er i tvivl, kan du evt. få en tømrer til at hjælpe dig med at vurdere vinduernes tilstand.

Oftest er det syd- og vestvendte vinduer, der er mest medtagede. Nord- og østvendte vinduer klarer sig bedst. Men disse kan også være medtaget, hvis tagudhænget er for småt og vinduet bliver påvirket af fugt.

Ved rådskader er det en god ide at kontakte dit forsikringsselskab. Det kan være, at de dækker dele af udgifterne til udbedringen af rådskaden.

Hvis vinduesbeslagene er meget rustne eller løse, kan de tages af, rustbehandles og smøres eller evt. udskiftes. Du kan bruge rustopløser som WD-40 til at løsne og fjerne rusten, men du skal herefter bruge noget smøreolie til at give hængslerne noget smørelse så de glider lettere og i øvrigt ikke ruster igen. 
Selvom vinduerne er relativt nye, kan de være udført i så dårlig kvalitet, at de hurtigt trænger til udskiftning. Gamle vinduer er typisk udført i kernetræ, der holder længere.

Sådan tjekker du, om vinduesrammen er tæt

Hold et stearinlys hen foran vinduet og se, om flammen bevæger sig. Du kan også mærke efter, om det trækker ind langs vindueskarmen. Hvis du ikke kan mærke luften, og flammen ikke bevæger sig, er vinduet nogenlunde tæt.

Utætheder i vinduet kan skyldes, at tætningslisterne ikke er tætte. Du kan forholdsvis let udskifte tætningslisterne. Hvis det ikke hjælper, skyldes trækken formentlig, at det er et dårligt isolerende vindue af plast/stål eller massiv aluminium. I så fald hjælper det ikke meget at skifte ruden, her bør du skifte hele vinduet.

Få hjælp af en rådgiver

Det kan være svært at afgøre, om det er selve vinduet, der er utæt, eller om det er ved rammerne eller fugerne, der suser varme ud.

Hvis det drejer sig om mange vinduer, kan det betale sig at få en energikonsulent eller byggesagkyndig til at bedømme vinduerne, eller du kan kontakte Energitjenesten.

En rådgiver kan bl.a. tage et foto af vinduerne med et termografikamera, så du præcis kan se, hvor vinduerne taber varme. Rådgiveren kan også hjælpe dig med at finde ud af, hvor det er bedst at starte, hvis du vil energirenovere.

Hvor finder jeg en rådgiver?

Du kan søge efter energirådgivere, energikonsulenter eller byggesagkyndige på internettet. På Erhvervs- og Byggestyrelsens portal Boligejer.dk kan du se en liste over bygningssagkyndige og energikonsulenter.

Flere forsikringsselskaber tilbyder også gratis vejledning fra deres egne energirådgivere og -konsulenter.

Du kan nøjes med at skifte ruderne, hvis:

  • Vinduerne er i god stand, og du kan nøjes med at udskifte ruderne til energiruder.
  • Vinduesrammerne er tætte eller nemt kan eftertætnes med nye tætningslister.  

Du bør skifte hele vinduet, hvis:

  • Vindueskarmen og rammen er i dårlig forfatning
  • Vinduet har sprosser og disse er i så dårlig forfatning, at en reparation ikke kan svare sig
  • Vinduesrammen er utæt, og ikke kan repareres.