Hvorfor skifte ruder eller tætningslister?

I et typisk dansk hus slipper der cirka 33 procent varme ud gennem dårligt isolerende og utætte vinduer. Det kan være enten gamle termovinduer, som ikke isolerer særlig godt, eller også kan det være utætte tætningslister, som slipper en masse varme ud og kulde ind. Det kan også være vinduer med et lag glas med eller uden forsats- eller koblet ramme.

Du kan halvere varmetabet, hvis du skifter det inderste glas til et energiglas i forsats- og koblede rammer, eller  hvis du skifter den gamle termorude til en energirude. Du får glæde af din investering fra dag et, da træk og kulde minimeres og dermed bliver indeklimaet bedre.

Det er både billigere og mere bæredygtigt at forbedre de eksisterende vinduer, end at udskifte dem. Det giver også mulighed for at bevare husets arkitektoniske træk, hvis det er de oprindelige vinduer der energiforbedres.

Hvornår trænger vinduerne til at blive energiforbedret?

Det er en god idé at skifte ruder eller glas, hvis:

  • Det er termovinduer med ruder, der er mere end 15 år gamle.

Det er vinduer med et lag glas med eller uden forsatsrammer eller koblede rammerDer er som regel ingen grund til at skifte ruderne, hvis de er under 15 år gamle, medmindre der er tale om vinduer med almindelige termoruder, så er det en god idé at skifte ruderne til energiruder.

Vinduer med 1 lag glas har et stort potentiale både energimæssigt og levetidsmæssigt, ved at blive energiforbedret. Energiteknisk er 1 lag glas forældet og er oftest medskyldig i fugt og kondens, som er med til at danne grobund for dårligt indeklima bl.a. i form af skimmelsvamp.

Sådan tjekker du, om du har energiruder

Hvis ruderne er energiruder, står det ofte trykt eller præget i kanten af dem. Der kan fx stå "Very Low Energy", "Energi A" eller U = 1.1.

Du kan også tjekke, om vinduerne har to-lags energiruder på denne måde:

  • Stå foran vinduet inden døre.
  • Hold en lighter eller en tændstik op foran vinduet, så du kan se flammen spejle sig i vinduesglasset.
  • Ruden er en energirude , hvis spejlingen af flamme nr. 2 ud af 4  har en anden farve (typisk lilla eller grønlig) end de øvrige spejlinger.

Skal du skifte hele vinduet eller kun ruden?

Det næste, du skal finde ud af, er, om du kan nøjes med at skifte ruderne/glassene, eller om du bør skifte hele vinduet.

Hvis vinduerne er de originale, bør de så vidt muligt bevares af hensyn til bæredygtighed og arkitektur.

Det er billigst, hvis du kan nøjes med at skifte de gamle ruder med nye energiruder eller inderglasset i forsats- eller koblede rammer med energiglas.

Du kan nøjes med at skifte ruderne/glassene, hvis:

  • Vinduerne er i relativt god stand og er bygningens oprindelige.
  • Vinduerne er tætte eller nemt kan tætnes ved montage af nye trælister.

Du bør skifte vinduet, hvis:

  • Karmen og rammen i vinduet er i meget dårlig stand.
  • Det er utæt og kan ikke repareres. 

Sådan tjekker du, om vinduet er i god stand

Stik forsigtigt spidsen af en kniv eller syl ind i træet i vinduesrammen. Tjek særligt den nederste vandrette del af rammen. Hvis kniven går mere end 3-5 mm ind i træet, når du trykker blødt, er træet mørt og viser tegn på råd. 

Hvis der er råd få steder på vinduet, kan det muligvis repareres, men hvis rådskaderne er omfattende, kan det være nødvendigt at skifte hele vinduet. Hvis du er i tvivl, kan du evt. få en tømrer eller snedker til at hjælpe dig med at vurdere vinduernes tilstand. 

Oftest er det syd- og vestvendte vinduer, der er mest medtagede. Nord- og østvendte vinduer klarer sig bedre. Men disse kan også være medtagede, hvis tagudhænget er for småt, og vinduet bliver påvirket af fugt. 

Ved rådskader er det en god ide at kontakte dit forsikringsselskab. Det kan være, at de dækker dele af udgifterne til udbedringen af skaden. 

Hvis vinduesbeslagene er meget rustne eller løse, kan de tages af, rustbehandles og smøres eller evt. udskiftes. Du kan bruge rustopløser som WD-40 til at løsne og fjerne rusten, men du skal herefter bruge noget smøreolie til at give hængslerne noget smørelse så de glider lettere og i øvrigt ikke ruster igen. 

Selvom vinduerne er relativt nye, kan de være udført i så dårlig kvalitet, at de hurtigt trænger til udskiftning. Ældre vinduer (fra 1950’erne eller før) er typisk udført i kernetræ, der holder betydeligt længere. 

Sådan tjekker du, om vinduet er tæt

Hold et stearinlys hen foran vinduet på indersiden og se, om flammen bevæger sig. Du kan også mærke efter, om det trækker ind langs kanten af vinduet, når det blæser udenfor. Hvis du ikke kan mærke luften, og flammen ikke bevæger sig, er vinduet nogenlunde tæt.

Du kan også udføre en simpel test, hvor du åbner vinduet, lægger et papir imellem ramme og karm og lukker det igen. Hvis du nemt kan trække papiret ud, når vinduet er lukket, er det ikke tæt nok.

Utætheder i vinduet kan skyldes, at tætningslisterne ikke er tætte. Du kan forholdsvis let udskifte tætningslisterne. Hvis det ikke hjælper, skyldes trækken formentlig, at det er et dårligt isolerende vindue, , dvs. et vindue hvor ramme-/karmkonstruktionen er udført af materialer, der ikke isolerer særligt godt f.eks. aluminium. I så fald hjælper det ikke meget at skifte ruden. Her bør du skifte hele vinduet.

Sådan tjekker du, om fugen omkring vinduet er tæt

Metoden med stearinlyset kan også indikere, om fugen omkring vinduet er tæt. Fugernes levetid er ikke lige så mange år som vinduets, så de bør tilses og udskiftes. Det anbefales at udføre en to-trins fuge, som er diffusionstæt indadtil, stoppet med isolering og diffusionsåben udadtil.

Få hjælp af en rådgiver

Det kan være svært at afgøre, om det er selve vinduet, der er utæt, eller om det er ved fugerne, der suser varme ud.

Hvis det drejer sig om mange vinduer, kan det betale sig at få en energikonsulent eller byggesagkyndig til at bedømme vinduerne, eller du kan kontakte Energitjenesten.

En rådgiver kan bl.a. tage et foto af vinduerne med et termografikamera, så du præcis kan se, hvor vinduerne taber varme. Rådgiveren kan også hjælpe dig med at finde ud af, hvor det er bedst at starte, hvis du vil energirenovere.

Hvor finder jeg en rådgiver?

Du kan søge efter energirådgivere, energikonsulenter eller byggesagkyndige på internettet. På Erhvervs- og Byggestyrelsens portal Boligejer.dk kan du se en liste over bygningssagkyndige og energikonsulenter.

Flere forsikringsselskaber tilbyder også gratis vejledning fra deres egne energirådgivere og -konsulenter.