Hvilke former for lyd kan glas dæmpe?

Den lyd, som det menneskelige øre kan opfatte, består af bølger, der bevæger sig igennem luft, vand eller husets forskellige materialer.

Glas kan dæmpe denne lyd og dermed mindske gener fra fx råben, naboer, støj fra biler, busser, tog, fabrikker, håndværkere og byggerier osv.

Hvordan kan glas dæmpe lyden?

Forskellige faktorer og karakteristika ved glasset bidrager til at dæmpe lyden.

 • Tykkelse
  Et tykkere glas er tungere og kan derfor ikke så let sættes i svingninger af lydbølger.
 • Variation i tykkelser 
  Støjdæmpningen bliver bedre med 2 forskellige tykkelser glas. Er de 2 glas i en termorude lige tykke, kan de komme til at svinge i takt, og så dæmpes lyden ikke.
 • Laminering
  En rude med lamineret glas, dvs. 2 lag glas med folie imellem, har en større lyddæmpende effekt end samme tykkelse glas uden folie. Og med en særlig lyddæmpende folie fås et endnu bedre resultat.
 • Dobbeltkonstruktion
  Hvis der er et stort behov for lyddæmpning, kan der laves en dobbeltkonstruktion, hvor der yderst sættes en termorude med god afstand mellem de 2 lag glas, og hvor det ene glas er lamineret. Indvendigt monteres en forsatsrude i sin egen ramme eller karm, der lydmæssigt er isoleret fra termorudens karm med fx et afstandsstykke i gummi mellem rammerne.
 • Vindueskarmen
  Den lyddæmpende effekt afhænger ikke kun af, hvor godt ruden dæmper. Karmen betyder også meget. Det hjælper ikke noget, at glasset er lydisolerende, hvis lyden går lige igennem karmen.
 • Vinduets konstruktion
  Vinduer, der kan åbnes, lydisolerer ringere end termoruder, der er monteret fast i rammen, da lyden lettere trænger igennem, hvor der er mindst muligt modstand. Det har også indflydelse, hvordan vinduet er fastgjort, hvilke tætnings- og glaslister der er anvendt, og hvordan der er stoppet og fuget omkring vinduet.

Hvor meget dæmper lyddæmpende ruder eller glas?

Nedenstående er eksempler på lyddæmpning ved forskellige glaskombinationer og afstande mellem glassene.

 • En lyddæmpende rude med 2 lag glas, hvor det yderste lag er 8 mm tykt, det inderste lag 4 mm, og afstanden mellem glassene 15 mm.
  Lydreduktion: Ca. 37 dB.
 • En lyddæmpende rude med 2 lag glas, hvor det yderste lag er 10 mm tykt, det inderste lag 6 mm, og afstanden mellem glassene 20 mm.
  Lydreduktion: Ca. 38 dB.
 • En forsatsrude med et lag glas på 4 mm, som er placeret med en afstand på 131 mm til et lag glas på 3 mm yderst i et ældre vindue.
  Lydreduktion: Ca. 42 dB. 
  For at opnå det, skal karmen dog slutte meget tæt til væggen – er der revner, vil lyden trænge ind.
 • En forsatsrude indvendigt og en lyddæmpende rude med 2 lag glas yderst, hvoraf den ene rude er lamineret.
  Lydreduktion: Op til ca. 50 dB. 
  Karmene skal dog være adskilte, fx ved hjælp af et afstandsstykke i gummi.

Til sammenligning kan en almindelig energitermorude med 2 lag af 4 mm glas med et mellemrum på 15 mm dæmpe lyden ca. 31 dB.

Det menneskelige øre opfatter ændringer af lyd på denne måde:

 • En ændring på 8-10 dB opfattes som en fordobling/halvering af lyden.
 • En ændring på 5-6 dB er en meget tydelig ændring.
 • En ændring på 3 dB er hørbar.
 • En ændring på 1 dB er knap hørbar.

Der er derfor en væsentlig forskel på, om du anvender lyddæmpende glas eller blot har en almindelig energitermorude. 

Eksempler på støj

 • Lastbil i fart på 10 meters afstand: 85 dB (øjebliksværdi)
 • Stærkt trafikeret gade: 65-75 dB
 • Almindelig samtale på 1 meters afstand: 60 dB
 • En stille stue: 20 dB

Hvor anvendes lyddæmpende glas?

Lyddæmpende glas anvendes hovedsageligt til at dæmpe lyde, der kommer udefra og ind i din bolig. Bor du fx tæt på en motorvej eller lige op ad en togbane, kan lydgenerne formindskes betydeligt ved at sætte lyddæmpende glas i vinduerne i stedet for almindelige termoruder.

Lyddæmpende glas kan også bruges i en glasdør eller i en væg, der helt eller delvist består af glas.

Hvordan ser lyddæmpende glas ud?

En lyddæmpende rude ligner en almindelig termorude. Det er kun helt tæt på, at du kan se en lille forskel, nemlig at en lyddæmpende rude er lidt tykkere.

Hvad koster lyddæmpende glas?

Lyddæmpede ruder fås i forskellige udgaver til forskellige priser. Her er et par eksempler på en rude med målene 1,20 x 1,20 meter (2018-priser):

 • Rude (6 mm glas og 4 mm glas med et mellemrum på 15 mm mellem lagene) med lyddæmpende effekt på 36 dB.
  Pris: ca. 1.800 kr. inkl. moms
  .
 • Rude (8 mm glas og 4 mm glas med et mellemrum på 15 mm mellem lagene) med en lydreduktion på 37 dB.
  Pris: ca. 2.100 kr. inkl. moms.
 • Rude (10 mm glas og 6 mm glas med et mellemrum på 20 mm mellem lagene) med en lyddæmpende effekt på 38 dB.
  Pris: ca. 3.000 kr. inkl. moms.

Disse priser kan sammenlignes med prisen på en almindelig energitermorude med enten 2 eller 3 lag glas:

 • En almindelig energitermorude (2 lag af 4 mm glas og et mellem rum på 15 mm), der dæmper lyden 31 dB.
  Pris: ca. 1.400 kr. inkl. moms.
 • En energitermorude (3 lag af 4 mm glas og et mellemrum på 12 mm), der dæmper lyden 32 dB.
  Pris: ca. 2.400 kr. inkl. moms.

Bemærk, at priserne kun dækker selve ruden. Udgifter til, ramme og montage skal lægges til og der er ikke taget højde for eventuelle rabatter.

Hvilke standarder eller godkendelsesordninger findes for lyddæmpende glas?

Standard fra Dansk Standard er baseret på en fælles europæisk standard, som beskriver ruders dæmpende egenskaber.

Alle lyddæmpende glas skal desuden prøves og klassificeres i henhold til denne standard.