Hvad er brandbeskyttende glas?

Under en brand vil almindeligt glas revne efter kort tid på grund af varmen. Derefter falder glasset ud af rammen, og ilden kan brede sig fra et rum til et andet uden problemer. Det samme gælder for almindeligt hærdet og almindeligt lamineret glas.

Brandbeskyttende glas kan derimod holde flammer, røg og røggasser tilbage, og det kan i visse tilfælde sørge for, at varmestrålingen ikke bliver for høj. Tidligere anvendte man brandklassifikationerne: F (flammestoppende), BD (branddrøj) og BS (brandsikker).

Fra 2008 er glas dog blevet klassificeret inden for disse egenskaber:

 • E = integritet. Materialets evne til at forblive intakt under brandpåvirkning.
 • I = isolation. Materialets evne til at holde branden tilbage.
 • W = stråling. Materialets evne til at stoppe varmestråling.

De tre typiske brandtekniske klasser for glas er:

 • Brandteknisk klasse E: Holder flammer og røggasser tilbage.
 • Brandteknisk klasse EI: Sørger også for, at ilden ikke trænger igennem glasset.
 • Brandteknisk klasse EW : Sørger også for, at varmestrålingen ikke bliver for stor på den anden side af glasset.

Udover en brandteknisk klasse inddeles brandbeskyttende glas også i forhold til glassets brandmodstandsevne, der angives som 30, 60, 90 eller 120. Tallet er en angivelse af, hvor mange minutter glasset kan holde flammer og røg tilbage.

Brandbeskyttende glas anvendes stort set ikke i private boliger. Det anvendes typisk i kontorbygninger, hvor man fx ønsker glas mellem mødelokaler og gang, som er flugtvej. Der kan være tale om anvendelse af denne type glas i private boliger, hvis man har en indbygget garage, og der mellem garagen og beboelsen er et vindue. Dette skal være med brandbeskyttende glas. I andre tilfælde er der meget sjældent behov for at bruge brandbeskyttende glas.

Hvordan ser en brandbeskyttende glas ud?

Brandbeskyttende glas vil i mange tilfælde ligne glasset i en helt almindelig rude. Men det kan også være  mat, eller have støbt et net af ståltråd ind i glasset.

Rammerne fremstilles af træ eller stål alt afhængig af kravene.

For at glasset kan beskytte mod ild og varme fra en brand, kan det være lavet af:

 • Trådglas
  Et net af ståltråd er valset ind i glasset. Ståltråden holder glasset sammen, selv hvis varmepåvirkningen fra branden er så kraftig, at glasset springer. Røg og flammer kan på den måde ikke brede sig gennem glasset til andre områder. Trådglas forhindrer dog ikke varmestråling eller store temperatursvingninger. 
 • Borsilikatglas
  En glastype, der har en mindre varmeudvidelse end almindeligt glas (cirka en tredjedel). Det kan derfor tåle stærk varme, inden det sprænges. Borsilikatglas er specialhærdet.
 • Flerlags brandglas
  Ruden består af flere lag almindeligt glas med et eller flere lag vandglas (natriumsilikat) eller en vandholdig gel imellem. Ved kraftig varmepåvirkning springer glasset tættest på ilden, mens vandglasset eller gelen holder glasskårene på plads og svulmer op til et varmeisolerende uigennemsigtigt skum. Skummet forhindrer, at glasset længst væk fra branden bliver så varmt, at det springer eller antænder en brand på den anden side af glasset. Skummet forhindrer også varmestråling.

Se en videodemonstration af, hvordan et brandbeskyttende glas fungerer i tilfælde af brand

Hvilke andre forhold spiller en rolle for et vindues brandbeskyttende effekt?

Det er ikke nok, at glasset opfylder de brandtekniske krav. Det er vigtigt, at materialerne omkring selve glasset også har en brandbeskyttende effekt, og at monteringen er udført korrekt.

Hele konstruktionen med glas, ramme og karm inklusive montage og tætningsmateriale skal samlet leve op til standarderne for brandbeskyttende konstruktioner i byggeri og godkendes af fx Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI).

 • Glasset skal være i den brandklasse, som er nødvendig for at leve op til myndighedernes krav. Det kan fx være en glasvæg, der skal være brandsikker i brandklasse EW 30, fordi glasset skal sikre en flugtvej.
 • Den metode og de materialer, som bruges, når glasset monteres, skal leve op til samme krav som glasset.
 • Konstruktionen af karmen og/eller rammen skal leve op til samme brandkrav.
 • Den samlede konstruktion (karm med isat glas) skal monteres korrekt.

Arbejdet med at isætte brandbeskyttende glas skal derfor altid udføres af en fagmand, så det sikres, at konstruktionen opfylder kravene i tilfælde af brand.

Hvor godt beskytter brandbeskyttende glas?

Et trådglas og et borsilikatglas kan holde flammer og røg tilbage i enten 30 eller 60 minutter (brandklasse E 30 eller E 60).

Et flerlags brandglas med to lag glas og et lag vandglas eller gel kan ud over at holde flammer og røg tilbage også begrænse varmestrålingen i 30 eller 60 minutter (brandklasse EW 30 eller EW 60).

Et flerlags brandglas med fire eller flere lag glas og mere end tre lag vandglas eller gel kan beskytte mod flammer og røg samt store temperaturstigninger i op til 120 minutter (brandklasse EI 30, EI 60, EI 90 og EI 120).

Hvor anvendes brandbeskyttende glas?

Brandbeskyttende glas bruges sjældent i enfamiliehuse, da brandkravene i disse boliger ikke er lige så høje, som det fx er tilfældet i en etageejendom med lejligheder.

Brandbeskyttende glas bruges til gengæld etageejendomme, hvor trappeopgangen i tilfælde af brand skal fungere som flugtvej.

I kontorbyggeri er brandbeskyttende glas ofte monteret i vægge og døre i brandcelle-adskillelser – fx mellem kontor og gangareal, hvor man ønsker gennemsyn, men hvor gangen samtidig skal kunne fungere som flugtvej, hvis der opstår brand.

Nyere typer af brandbeskyttet glas vil stort set altid være mærket, så det er til at se, at der er tale om specialglas.

Hvad koster brandbeskyttende glas?

Brandbeskyttende glas og ruder er dyrere end almindelige glas og ruder. Men glasset i en brandbeskyttende rude udgør dog kun en mindre del af den samlede udgift til et brandbeskyttende glasparti.

Brandbeskyttende glaspartier er altid specialopgaver - og er derfor væsentlig dyrere end almindelige glaspartier.

Glas og rammer skal specialfremstilles på præcise mål og monteres korrekt.