Hvordan kan du vide, hvor godt et vindue er isoleret?

Vinduerne betyder meget for varmeregningen, især hvis boligen har mange vinduer eller store vinduespartier fra gulv til loft. Der forsvinder mindst 7 procent af varmen ud gennem vinduerne. Men hvis vinduernes varmeisolering er dårlig, kan der forsvinde endnu mere varme ud gennem vinduerne.

Generelt kan man sige, at varmetabet gennem et gammelt vindue er ca. 5 gange så stort som varmetabet gennem en ydervæg. Til gengæld kan vinduet også tilføre varme fra solen.

Man anvender ordet energitilskud om vinduers evne til at isolere og optage varme. Energitilskuddet er forholdet mellem varmetabet indefra ud til det fri og varmetilskuddet fra solen, som kommer ind i boligen.

LÆS OGSÅ: Reducér din varmeregning ved at forbedre dine vinduer

Varmetabet gennem vinduet angives med en U-værdi. Jo lavere vinduets U-værdi er, jo mindre er varmetabet. Du kan få oplyst U-værdien for et bestemt vindue hos leverandøren. I de tidligere bygningsreglementer var der krav til vinduets U-værdi.

I bygningsreglementet er energikravet til vinduerne formuleret som vinduets energitilskud. U-værdien alene kan derfor ikke bruges, hvis du vil skifte vinduer til nye, der lever op til bygningsreglementets krav.

Beregningen af vinduets energitilskud er et komplekst regnestykke, hvor der skal tages hensyn til sprosser, rammer og karme, samt om der er varm kant i ruden m.v.

For at gøre det nemmere har Energistyrelsen og Vinduesindustrien indført en energimærkning af vinduer, hvor alle de forhold, der skal regnes på, er medtaget. Mærkningen svarer til den, man kender fra hårde hvidevarer og elpærer. Det er en skala fra A til F, hvor A er det energimæssigt bedste vindue.

Se her hvilke energivinduer som er på positivlisten Energivinduer

Ordningen er frivillig for vinduesproducenterne, så det er ikke alle vinduer, der er mærket.

LÆS OGSÅ: Køb og valg af nye vinduer

Hvilke krav er der til vinduers varmeisolering, når du udskifter gamle vinduer med nye?

Når du køber nye vinduer, er det vigtigt at vælge nogen, som lever op til kravene i det gældende bygningsreglement. Kravene til nye vinduers varmeisolering er blevet skærpet meget de seneste år. 

Køber du vinduer, der er mærket A, B eller C, opfylder du bygningsreglements krav.

Hvis din vinduesleverandør ikke er med i energimærkeordningen, skal du sikre dig, at vinduerne lever op til kravet om, at energitilskuddet ikke må være mindre end hvad bygningsreglementet kræver.

LÆS OGSÅ: Reducér din varmeregning ved at udskifte vinduerne

Kravet til ovenlys, dvs. vinduer i tagfladen, er anderledes. Her må energitilskuddet ikke være mindre end -0kWh pr. år i fyringssæsonen.

I bygningsreglementet er de krav angivet. I det nye bygningsreglement 2015 er kravene at energitilskuddet ikke må være mindre end -17 kWh/m2 pr. år ved udskiftning af vinduer og i bygningsreglementet 2020 at energitilskuddet skal være 0 kWh/m2 pr. år.

Dette krav gælder alle nye vinduer, der erstatter gamle vinduer. Der er dog visse undtagelser. Man kan få dispensation, hvis boligen bevaringsværdig eller fredet, og der i fredningen er krav til vinduernes udformning.

Husk at mindst et vindue i hvet rum skal kunne fungerer som en redningsåbning. Redningsåbningens højde plus bredde skal være mindst 1,5 meter. Højden skal være min. 60 cm og bredden min. 50 cm

LÆS OGSÅ: Købe nye vinduer eller bevare de gamle?

Krav til vinduerne, når du kun udskifter ruderne

Der er ingen krav til vinduernes energitilskud i bygningsreglementet, hvis du blot udskifter ruderne eller vælger at opsætte forsatsruder.

Hvis dine vinduer lukker tæt og ikke har råd og svampeskader, kan du måske nøjes med at udskifte selve ruden til en energirude.

Har du gamle småsprossede vinduer, vil det måske være en god idé at opsætte forsatsvinduer i stedet for at skifte hele vinduet. I nye småsprossede energivinduer kan sprosserne fremstå noget kraftige og voldsomme. Og forsatsvinduer kan give næsten samme energibesparelse som nye energivinduer.

LÆS OGSÅ: Typiske problemer med vinduer

Hvad indgår i beregning af energitilskuddet?

Ud over vinduets U-værdi er der også andre forhold, som har betydning for energitilskuddet i nye vinduer, bl.a.:

  • Om vinduets ramme/karm er isoleret.
  • Om ruden har varm kant.
  • Om vinduet har sprosser.
  • Rudens g-værdi.

LÆS OGSÅ: Valg af nye termoruder

Isoleret karm/ramme

Som det fremgår af ovenstående, har vinduets karm og ramme stor indflydelse på vinduets samlede energitilskud. Derfor er det vigtigt at tænke på karmens og rammens isoleringsværdi. Jo varmere overfladetemperatur de har, jo mindre risiko for fugt og kondens.

LÆS OGSÅ: Vinduer og ruder der udnytter solens energi bedst

Ruder med varm kant

At ruden har varm kant betyder, at der mellem de to lag glas er et afstandsprofil af plast eller kulfiber, som holder de 2 lag glas fra hinanden. I almindelige ruder uden varm kant er disse afstandsprofiler lavet af metal. Metal leder varme og kulde, hvorfor den varme og fugtige luft inde fra boligen, risikerer at kondensere på ruden hvor afstandsprofillen af metal er, og danne grobund for skimmelsvamp.

En varm kant isolerer væsentligt bedre end én af metal. Derfor undgår du også et stort varmetab langs vinduernes kant.

LÆS OGSÅ: Trænger vinduerne i dit hus til at blive energiforbedret?

Vinduets g-værdi

Udover lav U-værdi og varme kanter bør ruden også have en høj g-værdi. G-værdien er et udtryk for rudens evne til at transmittere solvarme og kaldes også solfaktor. En høj g-værdi betyder, at der transporteres meget gratis solvarme ind gennem vinduet.

LÆS OGSÅ: Energiberegning for nye huse