Hvorfor kommer frostsprængninger i vand- og varmerør?

Hvis vandet i bygningens varmerør og vandrør fryser til is, vil den udvidelse, der sker når vand bliver til is, få røret til at revne. frostsprængning kalder men det selv om det blot er revner i røret. Det sker i rigtig mangeboliger hvert år. Selve skaden, der hvor røret er gået i stykker, er forholdsvis nemt at identificere, det er en smal revne på langs i røret. Så selv om man taler om sprængning er selve skade på røret forholdsvis lille at se på. Risikoen for frostsprængninger er størst, hvis:

 • Der er hård frost. 
 • Rørene ikke er isolerede. 
 • Rørene ligger i et uisoleret rum 
 • Vandet i rørene står stille. 
 • Og naturligvis når det er frostvejr, og risikoen er større, hvis det har været frost i en længere periode. 

Hvor er risikoen for frostsprængninger størst?  

Nogle bygningers rør giver større risiko for frostsprængninger. Det gælder for rør i sommerhuse og ældre bygninger, mens der også er en stor risiko, hvis rørene ligger på den forkerte side af boligens isolering.

Rør i sommerhuse

I sommerhuse, der er lukket ned for vinteren, uden at vandet er tømt af rørene, er der stor risiko for, at frosten ødelægger vandrørene. Også selv om man har tømt rørene for vand, er der risiko for, at der kan ligge lidt vand i en lunke. Og er toilette ikke tømt for vand kan der ske frostsprængning deri. 

Rør i ældre bygninger

Rør i ældre boliger er ofte mere udsatte, fordi de typisk løber gennem uisolerede loftsrum eller skunke. Eller de ikke er isolerede nok.

Rør uden for den varme zone 

Løber dine varmerør og rør til brugsvand uden for boligens "varme zone", kan de også risikere at få frostsprængninger. Boligens varmezone ligger inden for selve klimaskærmen, dvs. på den varme side af isoleringen. 

Kontakt en byggesagkyndig eller vvs-installatør, hvis du er i tvivl, om din bolig har rør i den farlige kolde zone. De vil kunne lokalisere de rør, der kan være i fare for at sprænge ved hård frost og give vejledning i, hvordan du løser problemet. 

Hvordan lukker du ned for vandet i sommerhuset?

Sørg for at lukke for hovedhanen og tappe alt vand ud af vandrørene, når du lukker sommerhuset ned for vinteren. Hovedhanen sidder typisk i en brønd udenfor huset sammen med vandmåleren. 

Du tømmer rørene ved at lade vandet løbe, indtil der ikke er mere vand i alle hanerne. Husk også at skylle ud i toilettet, tømme varmtvandsbeholderen og tømme vand i bruserslange. 

Forsikringen dækker ikke for frostsprængninger i sommerhuse, uanset om der er tømt vand ud eller ej. Forsikringen dækker kun, hvis huset har været tilstrækkeligt opvarmet, og der evt. er sket noget, som gør, at varmen ikke har været tændt.

Vil du undgå frostsprængte rør, bør du sikre 3 ting:

 • Vandcirkulation i vandrørene.
 • Isolering af vandrørene.
 • Varmekabler til vandrørene

Vandcirkulation i vandrørene

Vandrør har sværere ved at fryse til, når der løber vand i dem. Derfor er vandcirkulation vigtigt. Det sikrer du ved hele tiden at have tændt for varmen - også i de rum i bygningent, du ikke bruger. En tommelfingerregel er, at temperaturen i din bolig ikke bør komme under 17 grader, hvis frosten hærger.

I nogle store huse og etageejendomme er der koblet en cirkulationspumpe til varmerørene. Har du sådan en, skal den køre om natten, når der er hård frost. Nogle cirkulationspumper er sat til at sænke pumpeaktiviteten om natten, hvilket i så fald skal slås fra. Tjek i cirkulationspumpens manual, om det gælder din, og hvordan du slår natsænkningen fra.

Isolering af vandrørene

I længere perioder med hård frost kan selv rør med almindelig cirkulation fryse til. Derfor er isolering en vigtig og nødvendig beskyttelse. Alle vandrør uden for boligens varme zone, fx på loftet eller i skunken, bør være isoleret.

Varmekabler til vandrørene

Det er muligt at montere varmekabler til vandrørene. Disse kan fås både med og uden termostat. Med termostat begynder kablerne at varme, når temperaturen nærmer sig 3-5 grader. Da prisen for varmekabler med termostat ikke er nævneværdigt dyrere, kan det anbefales at benytte disse.

Vigtigt!

Brug aldrig varmepistoler eller ukrudtsbrændere til at tø vandrør op.

Ofte ligger der støv og andre brandbare materialer på fx loftet, der nemt kan gå ild i, og du risikerer endnu større skade på boligen.

I sådanne tilfælde dækker forsikringen ikke, da du har udvist grov uagtsomhed.

Opstår problemet, bør du hurtigst muligt få bugt med frosten i røret.

Hvordan isolerer du bygningens vandrør med rørskåle?

Det er hverken nødvendigt med den store erfaring eller fingerfærdighed, hvis du vil kaste dig ud i at isolere rørene i din bolig.

 1. Mål op, hvor mange meter rør der skal isoleres, og hvor tykke de er.
 2. Vælg isolering. Du kan bruge isoleringsrørskåle, som findes i mange forskellige typer. En anden mulighed er at vælge isoleringsmåtter, der vikles om rørene og fastholdes med ståltråd. Det er dog en mere besværlig metode.
  Materiale: Rørskåle produceres både i PE-skum og mineraluld. PE-skum er billigst. Til gengæld kan det bedre betale sig i længden at vælge mineraluld, da det isolerer bedre.
  Tykkelse: Rørskåle fås i flere forskellige isoleringstykkelser fra 13 mm og op til 60 mm. For at sikre det bedste resultat, bør du vælge en så tyk rørskål, som der er plads til omkring rørene.
 3. Køb den rette mængde isolering. Du kan både købe rørskåle i byggemarkeder eller hos en forhandler af VVS-produkter.
 4. Læs producentens anvisninger.
 5. Montér rørskålene. Vær omhyggelig. Jo tættere rørskålene slutter til, jo bedre isolerer de. Nogle rørskåle er lavet med indbygget lim. Hvis ikke, skal du bruge en aluminiumstape, hvor rørskålene møder hinanden, for at mindske varmetabet. Det kan anbefales at købe rørskåle, der ikke skal skæres til de steder, hvor røret bøjer som fx Rockwools universal rørskål.

Hvad koster det at forebygge mod frostsprængte rør?

Har du først haft problemer med frosne vand- og varmerør, opstår de typisk igen, hvis du ikke gør noget. I langt de fleste tilfælde er det nok at efterisolere rørene, men i nogle tilfælde er det nødvendigt at flytte rørene ind i boligens varme zone.

Det er ikke særlig dyrt at efterisolere vand- og varmerør med rørskåle, og du kan selv udføre arbejdet. Prisen afhænger af, hvilket materiale og isoleringstykkelse du vælger. Fx koster en rørskål med 13 mm PE-skum om et 18 mm rør cirka 10 kr. pr. meter. 20 mm mineraluld om 18 mm rør koster ca. 30 kr. pr. meter (2016-priser).

Udgiften er dog tjent hjem efter relativt kort tid. For ud over at beskytte rørene mod frostsprængninger medvirker isoleringen også til at holde på varmen i rørene, så du ikke fyrer for gråspurvene.

Noget dyrere er det at vælge at frostsikre med varmekabler. Her koster 2 meter varmeledning ca. 520 kr. (og bliver naturligvis billigere ved længere ledninger, fx 6 meter for 800 kr.)

Skal rørene flyttes, er det noget dyrere. Her kræver det, at en VVS-installatør står for at få rørene ind på den rigtige side af boligens isolering. Et godt råd er altid at bede om en pris, inden arbejdet starter. Det kan også betale sig at ringe til mere end en VVS-installatør og bede om et prisoverslag.

Hvad gør du, hvis et rør er sprunget?

Opdager du et frostsprængt rør, bør du gøre følgende:

 • Luk hurtigst muligt for hovedhanen, ellers fortsætter vandet med at løbe ud i boligen med værre skader og større vandregning til følge. Hovedhanen sidder typisk ved vandmåleren, der hvor vandet kommer ind i bygningen. I sommerhuse kan den dog sidde udenfor huset i en brønd.
 • Red de ting der kan reddes, gamle billeder, møbler eller andet som har værdi for dig.
 • Meld skaden til forsikringsselskabet, inden du tilkalder professionel hjælp. 
 • Kontakt en vvs-installatør, som kan reparere de frostsprængte rør og evt. flytte dem.
 • Forebyg. For at undgå en gentagelse bør du sikre vandcirkulation i rørene og ordentlig isolering omkring dem.

Dækker forsikringen frostsprængte vandrør?

Du kan ikke forvente erstatning for alle skader i forbindelse med frostsprængninger. Det afhænger af årsagen.

Ingen dækning

Forsikringsselskaber dækker typisk ikke frostsprængte vandrør eller følgeskader, hvis skaden er sket på grund af manglende eller utilstrækkelig opvarmning af boligen. Heller ikke i tilfælde, hvor skaden er opstået pga. for lidt cirkulation i rørene.

En tommelfingerregel er, at der skal være mindst 17 graders varme i bygningen, når der er frost. Og har du rum, der ikke benyttes bør du have tændt for varmen alligevel, da det sikrer, at vandet cirkulerer i rørene.

Det store vandtab, der kan være forbundet med en frostsprængning, dækkes som oftest heller ikke af forsikringen.

Dækning

I ældre bygninger vil forsikringen ofte dække, hvis vandrørene er ført efter de regler, der var gældende, da boligen blev bygget. Har du fx vandrør, der løber i en skunk eller i en krybekælder, er disse mere udsatte, end rørene i bygningens varme rum, som er beskyttet af isolering. Undersøg evt. dine forsikringsvilkår for at få klarhed over, hvordan du er dækket, hvis uheldet er ude. 

Sker der en strømafbrydelse, så fyret går ud, mens du er på ferie, dækker forsikringen ligeledes. Men du skal kunne dokumentere, at strømafbrydelsen er sket før skaden. Skal du være væk fra boligen i længere tid, er det dog altid en god idé at aftale med familie eller naboer, at de tjekker boligen.