Et utæt vand- og varmerør kan skyldes slid og ælde eller forkert udførte samlinger. Det kan også skyldes frost, hvilket dog oftest sker i sommerhuse, eller hvis du lukker helt for varmen i dit hus, inden du tager på ferie.

Uanset hvad årsagen er, kan du se her, hvad du skal gøre, hvis der løber vand ud af et vand- eller varmerør:

1. Tjek om røret er et vandrør eller et varmerør

  • Hvis et vandrør lækker kan du typisk finde ud af det ved, at vandmålerens lille hjul roterer, selvom du har slukket for alle vandforbrugende maskiner og armaturer. Det er ikke altid, at du kan se selve røret, der lækker – men hvis du kan, ved du, at det er et vandrør, hvis der løber klart vand ud af det.
  • Hvis et varmerør lækker, kan du måske høre en svag susen der, hvor røret er læk. Hvis du kan se selve det utætte rør, ved du, at det er et varmerør, hvis vandet er sort (beskidt). Det er ikke altid, at du kan se, at dit varmerør lækker, men hvis du skal fylde vand på dit fyr mere end 2 gange årligt er det et typisk tegn på at der er en utæthed.

2. Sluk for hovedhanen eller cirkulationspumpen

  • Hvis det er et vandrør: Sluk for vandet på hovedhanen. Den er ofte placeret ved vandmåleren.
  • Hvis det er et varmerør: Sluk for cirkulationspumpen på dit fyr eller varmeveksler. Hvis muligt, er det en god idé at tømme anlægget for vand ved at åbne på afspærringsventilen.

3. Tør vandet op

Find gulvmoppe, spand og klude frem – og få tørret vandet godt op, så dit gulv ikke tager skade.

4. Ring til en vvs-installatør

Et sprunget eller utæt vand- eller varmerør, er typisk ikke noget, man selv kan eller bør klare. Ring i stedet til en vvs-installatør for at få hjælp.

5. Ring til dit forsikringsselskab

Husforsikringen vil normalt dække pludseligt opståede skader som et frostsprængt vandrør, men forsikringen dækker ikke skader, som er opstået som følge af forkerte konstruktioner eller manglende vedligeholdelse. Har du overset tæring af synlige rør, dækker forsikringen ikke.

Forsikringen dækker heller ikke, hvis rummene eller huset er utilstrækkeligt opvarmet, men hvis eksempelvis fjern-varmeforsyningen udefra svigter, vil forsikringen normalt dække skader.

I mange selskaber kan du købe en tillægsforsikring til husforsikringen, som dækker utætheder i skjulte rør i huset – altså utætheder, hvorfra der siver vand, til forskel fra et sprængt rør, og som dækker stikledninger som kloakrør og vandforsyningsrør.

Sådan forebygger du

1. Sørg for at installationerne er i god stand

Undersøg, om synlige rør og samlinger har tæringer. Udskift meget gamle installationer og sørg for at vand- og varmeinstallationer generelt er i god stand.

2. Bliv mistænksom, hvis dit centralvarmeanlæg ofte skal fyldes

Hvis dit centralvarmeanlæg skal efterfyldes mere end to gange årligt, kan det tyde på en lækage. Få evt. en vvs-installatør til at gennemgå alle husets installationer.

3. Følg reglerne, når du renoverer og bygger om

Undgå ulovlige skjulte samlinger, og overlad arbejde på de faste installationer til en autoriseret vvs-installatør.

4. Pas ekstra på, når der er frost

Luk aldrig helt for varmen i dit hus eller sommerhus. Eller tøm vandinstallationen og vandlåse i toiletter i sommerhuset for vand i frostperioder, hvor huset ikke bruges meget alligevel.